خانه / اشنایی با داروهای گیاهی (صفحه 20)

اشنایی با داروهای گیاهی

آیا گیاه علف هفت بند را می شناسید…؟؟

علف هفت بند

آیا  گیاه علف هفت بند را می شناسید…؟؟   علف هفت بند ، علف هزارک  عربی: طرفه، عصی الراعی، قرداب Polygonum aviculare علمی Blood-Wort:انگلیسی فرانسهRenouee Knatprg gras renauee ترکیبات در اعضای این گیاه ترکیباتی نظیر مواد رزینی، موم، مواد قندی، موسیلاژ، اسید اکسالیک، اسانس سیلیس، گلوکونان نوئیدهای اکسی متیل آنتراکنیون …

ادامه نوشته »

با خواص و مضرات عناب آشنا شوید….

عناب

با خواص و مضرات عناب آشنا شوید….   عناب، آزاددرخت عربی: عناب علمی:  Zizyphus Jujuba Mill. انگلیسی: Jale Jujube tree فرانسه:Jujubier commun   ترکیبات دارای لعاب فراوان مواد قندی مختلف، مواد پروئتینی املاح آلی و ویتامین C است. از عصارهٔ ابی چوب آن یک مادهٔ قابل تبلور به نام اسید …

ادامه نوشته »

آشنایی با گیاه غافث

غافث

آشنایی با گیاه غافث   غافث عربى: شجر البراغیث، غافث، خدا البنت علمی:Agrimonia eupatoria L. Eupatoriun cannabinum  ترکیبات شیمیایی اعضای مختلف این گیاه شامل تانن، مواد رزینی، اسانس، اینولین و ماده تلخی به نام اوپاتورین (به فرمول C18H6O7) که در آب و دی اکسان متبلور می شود و دو نوع …

ادامه نوشته »

اطلاعاتی درباره شیرین بیان و خواص و عوارض آن…

شیرین بیان

اطلاعاتی درباره شیرین بیان و خواص و عوارض آن…   شیرین بیان  عربی: شجره السوس علمی:Glycyrrhiza glabra L انگلیسی:Liquorice  فرانسه: Reglisse   ترکیبات ریزوم و ریشهٔ آن دارای ۱/۶٪ گلوکز، ۲۵٪ ساکاروز، ۳۰٪ آمیدون، ۶٪ آسپاراژین و مواد آلبومینوئید، رزین و اسانس است. مادهٔ اصلی آن گلیسیریزین که در اثر …

ادامه نوشته »

عدس و این همه خاصیت..!!

عدس

عدس و این همه خاصیت..!!   عدس، مرجمک، نرسک (صیدنه)، نشک (قرابادین) عربی: بلسن (ابن ابیطار)، العدس (صیدنه) علمی: Lens culinaris انگلیسی:  Flat seededitare Lentil ترکیبات دارای آمیدون املاح آهن، کلسیم، ویتامین های B و C و منگنز است. مقدار درصد مواد ان شامل ۱- ارب (۱۱/۵٪) ۲- مواد پروتیدی …

ادامه نوشته »

باید ها و نباید های در ارتباط با مصرف گیاه شاهی

شاهی

باید ها و نباید های در ارتباط با مصرف گیاه شاهی   شاهی، ترتیزک عربی: رشاد، حرا، شیطرج و عصاب (الوسوعه) علمی:Lepidium sativum L انگلیسی: Le Garden cress فرانسه : Passerage du jardin ترکیبات دارای گلوکوزیدی به نام تروپئولوزید است که بر اثر تجزیه سنه اول بنزیلیکرمی دهد (۸) و …

ادامه نوشته »

شاه تره,مقوی برای معده….

شاه تره

شاه تره,مقوی برای معده….   شاه تره عربی: شاتراج، بقله الملک، کربزه الحمام علمی :Fumaria parviflora Lam انگلیسی:jake Fine-Leaved fumitory فرانسه:Fumeterre ترکیبات اعضای مختلف این گیاه دارای مواد رزینی، املاح معدنی و موسیلاژ و یک ماده تلخ بهنام کلریترین و یک اسید آلی به نام سید فوماریک (با فرمول C4H4O4 …

ادامه نوشته »

سیاه دانه شفای هر مرضی است جز مرگ..

سیاه دانه

 سیاه دانه شفای هر مرضی است جز مرگ..   سیاه دانه ، سانوج ، سیاه تخمه  عربی: شونیز، حبیب السودا، بشمه عربی :Nigella sativa L علمی:Black cumin   فرانسه:Nigelle cultivee ترکیبات دانه این گیاه دارای۳۰%-۴۰ ماده روغنی ۱/۵- ٪۰/۵ اسانس با بوی معطر (نامطبوع)، قندهای مختلف، مواد صمغی، البومینوئید، یک …

ادامه نوشته »

خواص خواندنی از سنجد تلخ / قسمت دوم

سنجد تلخ

عوارض ریشه سنجد تلخ مضر احشاء داخلی است، دارای آلکالوئیدهایی است که باید با احتیاط  مصرف کرد  عطر قوی گلهای سنجد ممولی ایجاد ناراحتی وحساسیت می کند  در کتاب گیاهان سمی عوارض سند تلخ را با زیتون تلخ یکی دانسته و   مضر قوه هاضمه است دوز و در شربت آن …

ادامه نوشته »

خواص خواندنی از سنجد تلخ / قسمت اول

سنجد تلخ

خواص خواندنی از سنجد تلخ   سنجد، سنجد تلخ عربی: غبیرا (قرابادین) جوذر (عمده الطبیب)، غاسول )にダ“ター (قرابادین)، ابوفایس(ابن بیطار) علمی:Elaeagnus angustifolia . Hippophae rhamnoides انگلیسی:sallow torn ترکیبات میوه تلخ آن دارای اسید مالیک، مالات کلسیم مانیت، کوئرستین، یک ماده رنگی قابل تبلور زرد، ماده روغنی اسید آسکوربیک و بوتیریک …

ادامه نوشته »