با گیاه دارویی ارغوان موهایی پر پشت داشته باشید

گياه دارویی ارغوان نامهای دیگر گياه دارویی ارغوانارغیدا- اکوان-ارجوان ارجوان العرب - خرزیق -زعید - داذی -دادی.مشخصات گياه دارویی ارغوان: گیاهی است از خانواده ی Leguminosae، درختی دارد که منبث آن بلاد فارس  است. گل آن بسیار سرخ ...

با گیاه دارویی افسنطین کبیر پزشک خود باشید

گیاه دارویی افسنطین کبیر گیاه دارویی افسنطین کبیر گیاهی است از خانواده ی Compositae، علفی، پایا و خیلی سازگار با شرایط نامساعد رویش ، بلندی ساقه ی آن نیم تا یک متر و دارای شاخه های متعدد ...

گیاه دارویی افسنطین چیست ؟

افسنطین بحری گیاه دارویی افسنطین گیاهی است از خانواده ی Compositae، چند ساله، علفی و به بلندی ۳۰تا ۴۰ سانتی متر. برگهای آن پوشیده از تار سفید و با بوی مطبوع لیمو قاعده ی ساقه ی ...

بادیان رومی(انیسون ) گیاه معجزه گر افزایش شیر مادر

بادیان رومی   بادیان رومی یکی از گیاهان دارویی است که دارای طبیعت گرم و خشک می باشد. بادیان رومی از لحاظ شیمیایی دارای  سانس  روغنی فرار ۳-۲ درصدآنتول - پیمتوکسی فنیل ۔اُستون ۔ چاویکول می ...

12 خاصیت اعجاب انگیز آویشن

آویشن نامهای دیگر آویشن: آویشن شیرازی-  آویشن وحشی - آویشم -آویشه -اوشن - افشن - آسن - آسن بویه - آس  بویه - آذربه - اریگانا - اشمه کوهی - علف کبک -کلیک اوتی - ککلیک اوتی ...

آلو گرفتگی عروق را از بین میبرد

آلو نامهای دیگر آلو : آلوزرد - آلوسیاه - آلوی بخارا-  آلوی بخارایی - اجاس - گوجه براغانی - برقون - قطره طلا- قلوب الدجج.مشخصات آلو : درخت آلو درختی است از خانواده یRosaceae، کوتاه ...

خواص ابغوره و درمان دیابت در طب سنتی

نامهای دیگر آبغوره : انگورکال- حصرم. طبیعت آبغوره : طبیعتی سرد و تر دارد.ترکیب شیمیایی  آبغوره : راسمیک اسید - اکسالیک اسید - مالیک اسید -تارتاریک اسید- تارتارات اسید دو پتاسیم - قند ...

میوه انگور داروی گیاهی درمان 10 بیماری

میوه ی انگورنامهای دیگر انگور  تاک - تنک  - رز - تله رز -رزان -رزگون - رزجون - دیورز - رش - تر ه رش - مو- ميو-غوره -بودادوه - عنب -كزم -کزم بڑی -کرمة البیضا- امبا ...

طرز تهیه سرکه انگور و 26 خواص درمانی سرکه انگور

نام های دیگر سرکه انگور عبارت است از  اسید استیک (با آب)- خل،طرز تهیه سرکه انگور  سرکه مایعی است ترش مزه، دارای حالت اسیدی که آن را به طور کلی از تخمیر میوه هایی که دارای ...