خانه / اشنایی با داروهای گیاهی (صفحه 4)

اشنایی با داروهای گیاهی

بنفشه سه رنگ گیاهی با گل های زرد کمرنگ و بنفش

بنفشه سه رنگ

  بنفشه سه رنگ گیاهی با گل های زرد کمرنگ و بنفش   دوران گلدهی: اردیبهشت تا مرداد زمان برداشت: سرشاخه ها: اردیبهشت تا مرداد (تیره بنفشه)؛ گیاهی علفی، یکساله یا دو ساله با گل های زرد کمرنگ و بنفش است. این گیاه در حاشیه مزارع، خرابه ها و باغ ها …

ادامه نوشته »

شبدر خزنده گیاهی با غنچه هایی که بوی عسل می دهد

شبدر خزنده

شبدر خزنده گیاهی با غنچه هایی که بوی عسل می دهد    دوران گل دهی: خرداد تا شهریور زمان برداشت:گل ها: ماه خرداد تا شهریور (تیره بقولات)؛ گیاهی علفی، پایا، با ساقه ای ریشه دهنده و بالا رونده (در قسمت فوقانی) است. این گیاه خزنده است و برگهای آن به …

ادامه نوشته »

بررسی دوره گل دهی سنبل الطیب طبی

سنبل الطیب

 بررسی دوره گل دهی سنبل الطیب طبی   دوران گل دهی: خرداد تا مرداد زمان برداشت: ریشه: مرداد تا مهر (تیره سنبل الطیب): گیاهی علفی، پایا، با ریشه ای بزرگ و ساقه ای کوتاه است. ساقه آن گوشه دار و برگهایش متقابل با بریدگی های شانه ای است. در نوک …

ادامه نوشته »

گل ماهور موثر در درمان سرفه های خلط آور

گل ماهور

گل ماهور موثر  در درمان سرفه های خلط آور    دوران گل دهی: خرداد تا شهریور زمان برداشت:گلها: خرداد تا شهریور (تیره میمون)؛ گیاهی بلند و دوساله است که در سال اول بوته ای گسترده بر زمین و در سال دوم ساقه ای از آن می روید که تا دو …

ادامه نوشته »

آنچه درباره گیاه بنفشه معطر نمی دانید ..؟؟

بنفشه معطر

 آنچه درباره گیاه بنفشه معطر  نمی دانید ..؟؟   دوران گل دهی: اسفند تا اردیبهشت زمان برداشت: سرشاخه ها، گل ها و برگها: اسفند و فروردین، ریزوم : شهریور و مهر (تیره بنفشه)؛ گیاهی علفی، پایا، با جوانه های ریشه دار و بلند است. برگهای آن دارای دمبرگی بلند و …

ادامه نوشته »

معرفی و بررسی ذرت در طب سنتی

ذرت

 معرفی و بررسی ذرت در طب سنتی    دوران گل دهی: تیر و مرداد زمان برداشت: کلاله ها: تیر و مرداد (تیره غلات)؛ گیاهی علفی، یکساله و بزرگ است. برگ های آن متناوب است و تعداد زیادی رگبرگ دارد. گلهای آن تک جنسی اند. گلهای نر آن به شکل خوشه …

ادامه نوشته »

دانستنی در باره گیاه کندش و زمان برداشت آن

کندش

دانستنی در باره  گیاه کندش  و زمان برداشت آن   دوران گل دهی: تیر و مرداد زمان برداشت: ساقه: شهریور و مهر (تیره سوسنیان)؛ گیاهی گرد، پایا، با ساقه ای کوتاه و ریشه ای قوی است. این گیاه دارای ساقه ای بزرگ با برگهای غلافی و متناوب است. برگهای آن در …

ادامه نوشته »

نارون درختی با شاخه های پوشیده از برگهای متناوب بیضی و دارای دمبرگ

نارون

نارون درختی با شاخه های  پوشیده از برگهای متناوب بیضی و دارای دمبرگ   دوران گل دهی: اسفند و فروردین زمان برداشت: پوسته: اسفند فروردین (تیره نارون)؛ درخت یا درختچه ای است که پوست آن در وهله اولی صاف است و پس از مدتی رگه رگه می شود (رگه های …

ادامه نوشته »

نسخه کاملی از شنبلیله و زمان برداشت آن

شنبلیله

 نسخه کاملی از شنبلیله و زمان برداشت آن    دوران گل دهی: فروردین واردیبهشت زمان برداشت: دانه ها: تیر و مرداد (تیره بقولات)؛ گیاهی است علفی و یکساله که به عنوان گیاهی خوراکی و دارویی کشت می شود. موطن این گیاه مدیترانه بوده و در شمالی اروپا نیز در صورتی …

ادامه نوشته »

نسخه کاملی از گیاه تلخ بیان ژاپنى در طب سنتی

تلخ بیان ژاپنی

 نسخه کاملی از گیاه تلخ بیان ژاپنى در طب سنتی    دوران گل دهی: تیر و مرداد زمان برداشت: جوانه ها : تیر (تیره بقولات)؛ درخت بزرگی است با شاخه های مدور فراوان که اول سبز و سپس خاکستری می شوند. برگهای پر مانند آن سبزرنگ هستند. این درخت گل …

ادامه نوشته »