خانه / بیماریهای استخوان مفاصل و ماهیچه ها

بیماریهای استخوان مفاصل و ماهیچه ها

اطلاعات جامعی از استخوان اسفنوئید

استخوان اسفنوئید

 اطلاعات جامعی از استخوان اسفنوئید   در عقب استخوان اتموئیدو جلوی زایده بازیلار استخوان اکسیپیتال و پتروس تمپورالی قرار دارد و دارای یک تنه، دو بال کوچک، دو بال بزرگ و دو زایده پتریگوئید می باشد. تنه اسفنوئید. در سطح فوقانی آن از جلو به عقب این عناصر دیده می …

ادامه نوشته »

دانستنی هایی در مورد مهره های سینه ای

مهره های سینه ای

 دانستنی هایی در مورد مهره های سینه ای    در کنار تنه مهره ای همه آنها برای سر دنده ها رویه مفصلی وجود دارد و نیز بر روی زواید عرضی ۹ تا ۱۰ مهره اول برای تکمه دنده ها رویه مفصلی وجود دارد.  سر دنده های ۲ تا ۹ با …

ادامه نوشته »

آشنایی با ستون مهره ها

ستون مهره ها

 آشنایی با ستون مهره ها   غیر از دو مهره اول گردن، بقیه مهره ها یک تنه و یک قوس خلفی به نام قوس مهره ای دارند، قوس و تنه، سوراخ مهره ای را ایجاد میکنند. سوراخ های مهره ای مهره ها مجموعاً، مجرای مهره ای را میسازند. هر نیم …

ادامه نوشته »

مهرہ ھای گردن را بشناسید ؟؟

مهره های گردن

مهرہ ھای گردن را بشناسید ؟؟   هفت عدد هستند. صفات عمومی مهره ها عبارتند از: داشتن یک تنه در جلو، دو پدیکول، دولامینا، یک زایده شوکی (خاری)، دو زایده عرضی، یک سوراخ مهرهای، دو رویه مفصلی فوقانی و دو رویه مفصلی تحتانی، مهره اطلس اولین مهره گردن است و …

ادامه نوشته »

استخوان ساکروم (خاجی) یکی از استخوان های لگن خاصره

استخوان ساکروم (خاجی)

استخوان ساکروم (خاجی)  یکی از استخوان های  لگن خاصره   در زنان پهن ترو کوتاه تر است. دارای ۴ سطح (قدامی یا لگنی، خلفی یا دور سال، طرفی راست و چپ)، یک قاعده و یک رأسی میباشد. قاعدہ از سطح فوقانی S1 تشکیل شدہ است وبا L5مفصل میشود و زاویه …

ادامه نوشته »

از عضله صاف Smooth muscleبیشتر بدانید….

بافت عضلانی

از عضله صاف Smooth muscleبیشتر بدانید….   عضله صاف از مزانشیم یا مزانکیم مشتق میشود. یک هسته بیضی کشیده در ناحیه برجسته دوک مشاهده میشود و سارکولم بسیار نازک است. عضله صاف به صورت نوار یا پرده نازکی در ساختمان رگ ها، دستگاه گوارش و احشاء دیگر به کار رفته …

ادامه نوشته »

از بافت مخطط چه میدانید…؟؟

بافت مخطط

از بافت مخطط چه میدانید…؟؟   بافت عضله مخطط از سلول های بزرگی ترکیب یافته است. هر سلول دارای چند هسته بیضی است که در محیط سلول قرار دارند. سارکولم سلول مشخص بوده به موازات آنها میوفیبریل ها که عرضاً مخطط هستند. دیده میشوند. این خطوط عرضی به خاطر وجود …

ادامه نوشته »

با ساختمان مفاصل آشنا شوید…

مفاصل

با ساختمان مفاصل آشنا شوید…   استخوان های بدن انسان به ۴ صورت با یکدیگر متصل میشوند. ۱ – مفاصل ثابت (Synarthrosis) – دو استخوان چنان با یکدیگر متصل می شوند که بین آنها حفره مفصلی وجود ندارد. مانند استخوان های جمجمه ۲- مفاصل نیمه ثابت (AmphiarthrOSis) – این مفاصل …

ادامه نوشته »

رشته ها ،مغز و ماده بنیادی استخوان

بافت استخوانی

مغز استخوان Bone) marrow) داربست مغز استخوان یک بافت رتیکولر است مرکب از رشته های رتیکولر و سلولهای رتیکولر، این سلولها عضو دستگاه دفاعی رتیکولوآندوتلیال می باشند. بر روی این داربست، اگر سلولهای خونی و اجدادشان قرار گیرند که فعالیت خونسازی بنمایند مغز قرمز استخوان (Red bone marTOW) خوانده می …

ادامه نوشته »

اطلاعاتی کامل از سلول استخوانی/قسمت اول

بافت استخوانی

اطلاعاتی کامل از سلول استخوانی   سلول استخوانی یا استئوسیت (BOne Cell) – این سلول در فضای روشنی به نام لاکونا(LaCuna) قرار دارد. سیتوپلاسم دارای زوائد بسیار ظریفی است که در مجرای تنگی (CanaliCulli) از ماده بنیادی قرار گرفته و گاهی با سلول های همسایه مرتبط میشود. در استخوان بالغ …

ادامه نوشته »