خانه / بیماریهای استخوان مفاصل و ماهیچه ها

بیماریهای استخوان مفاصل و ماهیچه ها

کم خونی آپلاستیک چگونه درمان می شود..؟

کم خونی آپلاستیک

کم خونی آپلاستیک چگونه درمان می شود..؟  کم خونی آپلاستیک در کم خونی ناشی از عدم تولید واقعی، تولید کلیه عناصر مغز استخوان مثل سلولهای قرمز، سلول های سفید و پلاکت ها کاهش مییابد. با این حال شرایطی نیز وجود دارد که در آن تنها تولید یک نوع سلول کاهش …

ادامه نوشته »

شکستگی انتهای تحتانی رادیوس وچگونگی درمان آن(قسمت اول)

انتهای تحتانی رادیوس

شکستگی انتهای تحتانی رادیوس وچگونگی درمان آن(قسمت اول) شکستگی انتهای تحتانی رادیوس (Colles’s Fx) شکستگی کالیس شایعترین شکستگی است که در جامعه انسانی دیده می شود، اگر چه در گروه های سنی خاصی شایع ترین است. در واقع این آسیب شایع ترین شکستگی در افراد بالای ۴۰ سال می باشد …

ادامه نوشته »

شکستگی انتهای تحتانی رادیوس وچگونگی درمان آن(قسمت دوم)

انتهای تحتانی رادیوس

شکستگی انتهای تحتانی رادیوس وچگونگی درمان آن(قسمت دوم) از مزیت های این نوع بی حرکتی کاهشش خطر در هنگام بروز ادم در اندام مبتلاست. در عمل از این گچ ناکامل در طی هفته اول بعدد از رداکشن تا زمانی که اولین ویزیت کنترل صورت می گیرد استفاده می شود. و …

ادامه نوشته »

انواع روش های درمانی آسیب لیگمان های زانو…

آسیب لیگمان های زانو

انواع روش های درمانی آسیب لیگمان های زانو… آسیب لیگمان های زانو آسیب های لیگمان های زانو می تواند باعث ایجاد مخاطرات و ناتوانی جدی در افراد شود. این نوع آسیب، در دوندگان و ورزشکاران با شیوع بیشتری دیده میشود. آسیب های خفیف این عناصر معمولاً به خوبی ترمیم و …

ادامه نوشته »

عارضه رگ به رگ شدن لیگمان خارجی زانو چگونه رخ میدهد..؟؟

رگ به رگ شدن لیگمان خارجی زانو

عارضه رگ به رگ شدن لیگمان خارجی زانو چگونه رخ میدهد..؟؟   این عارضه به علت کشش شدید و یا پارگی ناکامل رباط خارجی قوزک پا رخ میدهد. علایم شامل درد و تورم، تندرنس (حداکثر میزان درد و تندرنس زیر و جلوی قوزک خارجی وجود دارد) و درد در اداکشن …

ادامه نوشته »

نیمه دررفتگی راجعه قوزک را چگونه میتوان درمان کرد…؟؟

نیمه دررفتگی راجعه قوزک

نیمه دررفتگی راجعه قوزک را چگونه میتوان درمان کرد…؟؟   این آسیب به علت عدم ترمیم لیگمان خارجی پاره شده ایجاد می شود. بیمار به طور متعدد دچار «پیچ خوردن» پا می شود که هر بار همراه با درد، ادم، تندرنس می باشد. در معاینه انورسیون پاسیو محدوده ای بیش …

ادامه نوشته »

چگونه پارگی لیگمان داخلی زانو درمان می شود …؟

پارگی لیگمان داخلی زانو چیست؟

 چگونه پارگی لیگمان داخلی زانو   درمان می شود …؟ پارگی لیگمان داخلی زانو چیست؟ مکانیسم این آسیب واردآمدن نیرویی است که باعث ابداکشن تیبیا روی استخوان فمور میگردد. این پارگی باعث بروز یک نیمه دررفتگی موقتی در زانو می شود، که معمولاً هنگامی که بیماران توسط پزشک معاینه می …

ادامه نوشته »

زوش های درمانی پارگی لیگمان های عرضی زانو…

پارگی لیگمان های عرضی

روش های درمانی پارگی لیگمان های عرضی زانو… پارگی لیگمان های عرضی پارگی لیگمان های عرضی زانو می تواند به تنهایی و یا به همراه پارگی لیگمان های داخلی یا خارجی زانو رخ دهد. نیرویی که باعث اکستانسیون بیش از حد (hyperextension) زانو شود باعث پارگی لیگمان عرضی قدامی خواهد …

ادامه نوشته »

راه درمان پارگی تاندون اشیل چیست..؟

پارگی تاندون اشیل

راه درمان پارگی تاندون اشیل چیست..؟   در اغلب موارد، پارگی کامل است و معمولاً محل آن ۵ سانتیمتر بالاتر از محل اتصال تاندون میباشد. در صورت عدم درمان، ترمیم صورت میگیرد امّا باعث «طولانی تر» شدن تاندون میگردد. معمولاً بیمار متعاقب دویدن یا پریدن احساس دردی ناگهانی در پشت …

ادامه نوشته »

چگونگی درمان پارگی لیگمان خارجی قوزک

پارگی لیگمان خارجی قوزک

چگونگی درمان پارگی لیگمان خارجی قوزک   به علت یک اداکشن شدید، رباط تالو – فیبولار و کالکانو – فیبولار پاره می شود و باعث نیمه دررفتگی تالوس می شود. بیمار معمولاً سابقه یک اداکشن شدید و متعاقب آن تورم قوزک خارجی میدهد که بعد از مدتی خون مردگی وسیع …

ادامه نوشته »