راه درمان شکستگی کندیل هومروس چیست..؟؟

راه درمان شکستگی کندیل هومروس چیست..؟؟   شکستگی کندیل هومروس   اگر چه شکستگی کندیل استخوان هومروس، ضایعه ای شایع نیست امّا اغلب مشکل ساز است. این عارضه معمولاً در کودکان و به طور شایع تر در کندیل خارجی ...

راه درمان دررفتگی ارنج چیست…؟؟

راه درمان دررفتگی ارنج چیست...؟؟  دررفتگی آرنج که عارضه شایعی در کودکان و بزرگسالان میباشد معمولاً به دنبال افتادن روی دستی که کشیده شده است (out Stretched) ایجاد می شود، جابجایی اغلب خلفی و یا خلفی ...

علایم شکستنگی زایده اوله کرانون

علایم شکستنگی زایده اوله کرانون  شکستگی زایده اوله کرانون معمولاً در بالغان دیده میشود. مکانیسم این شکستگی عمدتاً افتادن روی برجستگی آرنج میباشد. این شکستگی به ۳ حالت دیده می شود؛ در حالت اول تنها ...

از شایعترین شکستگی های اندام فوقانی,شکستگی سر رادیوس

از شایعترین شکستگی های اندام فوقانی,شکستگی سر رادیوس   شکستگی سر رادیوس شکستگی سر رادیوس یکی از شایعترینشکستگی های اندام فوقانی در بالغان جوان است. متعاقب افتادن روی دست کشیده ۹ باز، نیروی وارد آمده  از طریق ...

عوارض شکستگی اسکافوئید چیست..؟؟

عوارض شکستگی اسکافوئید چیست..؟؟   شکستگی اسکافوئید شکستگی استخوان اسکافوئید مچ دست در بالغان جوان شایع است و معمولاً در کودکان و از میانسالی به بعد دیده نمی شود. معمولاً مکانیسم آن افتادن روی دست در حالت ...

چگونگی درمان شکستگی های انگشتان

چگونگی درمان  شکستگی های انگشتان  شکستگی های بدون جابجایی تنه بندهای انگشتان به درمان خاصی احتیاج ندارد، فقط برای کاهش درد، بند انگشت شکسته را با چسب به بند متناظر انگشت مجاور میچسبانیم (body taping).در شکستگی ...

5 طریق درمان دررفتگی های مفاصل بین بند انگشتان

5 طریق درمان دررفتگی های مفاصل بین بند انگشتان   دررفتگی های مفاصل اینترفالنژال و MCPها غالباً در اثر یک هایپراکستانسیون ایجاد می شوند که باعث حرکت قطعه دیستال به پشت قطعه پروگزیمال میشود. برای درمان باید ...

بررسی شایعترین آسیب شکستگی – دررفتگی های هیپ

بررسی  شایعترین آسیب شکستگی - دررفتگی های  هیپ   دررفتگی و دررفتگی شکستگی خلفی ھیپدررفتگی و دررفتگی - شکستگی خلفی شایعترین آسیب این گروه می باشد. در تصادفات رانندگی و موتورسیکلت سوارها شایع است. اندام تحتانی به ...

بررسی مهمترین عارضه دررفتگی زانو

بررسی  مهمترین عارضه دررفتگی زانو  به علت ثبات بالای مفصل زانو، دررفتگی این مفصل یافته نادری است و غالباً در صورت پاره شدن رباط های اطراف آن رخ میدهد. در این حالت تیبیا ممکن است ...

راه درمان شکستگی کندیل های زانو چیست..؟؟

راه درمان شکستگی کندیل های زانو چیست..؟؟  شکستگی کندیل های زانو آسیب نادری است که می شود. شکستگی می تواند با یا بدون جابجایی قابل توجه باشد.اگر شکستگی فقط به شکل ترک" (بدون جابجایی) بود، از ...