خانه / بیماریهای استخوان مفاصل و ماهیچه ها (صفحه 2)

بیماریهای استخوان مفاصل و ماهیچه ها

لیگمان های طرفی زانو ومشکلات مربوط به رگ به رگ شدن آن ها

رگ به رگ شدن لیگمان های طرفی زانو

 لیگمان های طرفی زانو ومشکلات مربوط به رگ به رگ شدن آن ها رگ به رگ شدن لیگمان های طرفی زانو در این آسیب نیروی واردشده باعث پارگی ناکامل و یا کشش رباط های مربوطه می شود. این حالات به علت ابداکشن یا ادداکشن تیبیا نسبت به فمور ایجاد می …

ادامه نوشته »

چگونگی درمان شکستگی و دررفتگی قوزک پا

دررفتگی قوزک پا

چگونگی درمان شکستگی و دررفتگی قوزک پا   به طور کلی در شکستگی های بدون جابجایی این ناحیه، درمان استفاده از گچ زیرزانو برای ۳ تا ۶ هفته میباشد. هدف اصلی از گچ گرفتن در اینجا، کاهش درد می باشد. در انواع همراه با جابجایی باید جانداختن به دقت صورت …

ادامه نوشته »

بیشترین علل شکستگی دنده ها…

شکستگی دنده ها

بیشترین علل شکستگی دنده ها… شکستگی دنده ها  اکثریت قریب به اتفاق موارد شکستگی دنده به علت واردآمدن یک ضربه مستقیم ایجاد می شود. (مثل افتادن روی یک جسم سخت) ولی گاهی حتی متعاقب خندیدن و یا سرفه کردن شکستگی دنده رخ می دهد. شکستگی دنده معمولاً در زاویه دنده …

ادامه نوشته »

شکستگی ساکروم,یکی از شدیدترین شکستگی های سیستم اسکلتال بدن

شکستگی ساکروم

شکستگی ساکروم,یکی از شدیدترین شکستگی های سیستم اسکلتال بدن    شکستگی ساکروم با شکستگی ساکروم، ضایعه ای نادر است. این شکستگی به علت سقوط روی این ناحیه و یا وارد آمدن یک ضربه مستقیم به آن ایجاد می شود. شکستگی اغلب با جابجایی همراه نیست. علایم در بالغین شامل تندرنس …

ادامه نوشته »

مهم تری عوامل آسیب به استرنوم و شکستگی آن

شکستگی استرنوم

مهم تری عوامل آسیب به استرنوم و شکستگی آن شکستگی استرنوم شکستگی های استرنوم می تواند به علت ضربه مستقیم (مثلاً در تصادفات رانندگی مثل برخورد راننده به فرمان) و یا فشار عمودی (بیشتر در محل اتصال دسته و بدنه استخوان) (به همراه شکستگی مهره) به وجود آید. معمولاً – …

ادامه نوشته »

چرا پارگی تاندون های شانه اتفاق می افتد؟؟

پارگی تاندون های شانه

چرا پارگی تاندون های شانه اتفاق می افتد؟؟   پارگی تاندون های شانه با افزایش سن، تاندون های اطراف شانه – و خصوصاً تاندون سوپرااسپیناتوس – دژنره می شود و به همین خاطر مستعد پارگی میگردد. در پارگی های عمده، فونکسیون عضله سوپرااسپیناتوس از  دست میرود و بیمار قادر به.اغاز …

ادامه نوشته »

همه چیز درباره شکستگی های کمربند شانه ای

شکستگی های کمربند شانه ای

همه چیز درباره شکستگی های کمربند شانه ای    کمربند شانه ای شامل کلاویکل ها و اسکاپولا می باشد. شکستگی های کلاویکل شایع هستند و معمولاً در اثر ضربات غیرمستقیم ایجاد می شوند. شکستگی های اسکاپولا شیوع کمتری دارند و معمولاً در اثر ضربات مستقیم ایجاد می شوند. شکستگی کلاویکل …

ادامه نوشته »

مراقبت های شکستگی های مهم مهره های سینه ای و کمری (قسمت دوم )

شکستگی ها و دررفتگی های مهم

مراقبت های شکستگی های مهم مهره های سینه ای و کمری (قسمت دوم ) خردشدن جسم مهره (burst Fx) این نوع از شکستگی های ستون فقرات در واقع واریانتی کمتر شایع از شکستگی گوه ای است با این تفاوت که هنگام واردآمدن نیرو بر فقرات، فقرات در فلکسیون نیست. دیسکهای …

ادامه نوشته »

مراقبت های شکستگی های مهم مهره های سینه ای و کمری (قسمت اول)

شکستگی ها و دررفتگی های مهم

مراقبت های شکستگی های مهم مهره های سینه ای و کمری (قسمت اول) شکستگی ها و دررفتگی های مهم مهره های سینه ای و کمری شکستگی های در هر قسمت فقرات می تواند جسم مهره ها و یا اجزای خلفی آنها یعنی زواید عرضی و زواید خاری را درگیر سازد. آسیب …

ادامه نوشته »

با 4 نوع از شکستگی های اسکاپولا آشنا شوید…

شکستگی های اسکاپولا

با 4 نوع از شکستگی های اسکاپولا آشنا شوید…   شکستگی های اسکاپولا شکستگی های اسکاپولا غالباً در اثر واردآمدن یک ضربه مستقیم به استخوان ایجاد می شود. این شکستگی ممکن است به سمت پایین جابجا شود امّا چون بافت نرم اطراف این تکه را در جای خود نگاه می …

ادامه نوشته »