پارگی تاندون بزرگ عضله بایسپس

پارگی تاندون بزرگ عضله بایسپس  به دنبال افزایش سن و بروز دژنرسانس به دلیل یک فشار و کشش، تاندون در محل ورود به شیار بایسپس در هومروس پاره میشود. معمولا به دنبال بلندکردن یا کشیدن شیع، ...

با انواع بیماری های آرنج آشنا شوید….

با انواع بیماری های آرنج آشنا شوید....  کوبیتو س والگوس (Cubitus Valgusدر حالت طبیعی در اکتانسیون کامل آرنج در مردان و زنان به ترتیب ۱۰ و ۱۵ والگوس داریم. اگر این زاویه به نحوی افزایش ...

پولیومیلیت,عفونت ویرال سلول های عصبی

پولیومیلیت,عفونت ویرال سلول های عصبی   پولیومیلیت  پولیومیلیت یک عفونت ویرال سلول های عصبی واقع در ماده خاکستری قدامی در طناب نخاعی است که در ہسیاری از موارد باعث فلج موقتی یا دائم عضلات اسکلتی می شود. بیماری ...

آشنایی با آرتریت وانواع آن….

آشنایی با آرتریت  وانواع آن....   آرتریت آرتریت معمولاً در بالغین خود را به شکل درد و محدودیت در حرکات نشان میدهد؛ به علاوه در مفاصل سطحی تر، تورم مفصل گرمی و قرمزی پوست روی مفصل مشهود است. ارتریت سپتیک ...

تومورهای بدخیم بافت نرم را بیشتر بشناسیم…

تومورهای بدخیم بافت نرم را بیشتر بشناسیم...   تومورهای بدخیم هیستیوسیتوم فیبروز بدخیم. این تومور از تومورهای بدخیم شایع بافت نرم در افراد مسن است. پروگنوز بدی دارد و در نیمی از بیماران دوباره عود میکند.فیبروسارکومفیبروسارکوم به ...

ضایعات التهابی بافت نرم

ضایعات التهابی بافت نرم  بورسیتالتهاب بورس ها به علل مکانیکی یا باکتریال رخ میدهد. بورسیت مکانیکی به علت فشار و یا نقرس و به شکل التهاب دیواره بورس و گاهی تجمع مایع دیده می شود. ...

آشنایی با تومور های بدخیم استخوانی

آشنایی با تومور های بدخیم استخوانی   کندروسارکوم میتواند در داخلی (سانترال) یا در سطح (محیطی) استخوان ایجاد شود. نوع سانترال که میتواند به صورت اولیه باشد و یا از تغییر یک اکندروما حاصل شود، معمولاً در ...

با تومور های استخوانی خوش خیم اشنا شوید…

با تومور های استخوانی خوش خیم اشنا شوید...   کندروما. میتواند به شکل رشد به سمت داخل - انکوندروما- و یا رشد به سمت خارج - اکندروما- دیده شود انکوندروما در استخوان های دست و پا شایع ...

استئومیلیت مزمن چگونه درمان می شود؟؟

استئومیلیت مزمن چگونه درمان می شود ؟؟  استئومیلیت مزمن تقریباً همیشه عارضه استئومیلیت حاد است و استافیلوکوک ها (شایعترین)، استرپتوکوک، پنوموکوک و باسیل تیفوئید از جرم های شایع هستند. این عارضه غالباً در استخوانهای بلند دیده ...

اطلاعاتی در ارتباط با عوارض بیماری پاژه

اطلاعاتی در ارتباط با عوارض بیماری پاژه   بیماری پاژه در این بیماری، به علت نامعلوم (احتمالاً عفونت با Slow virus) استخوان ها ضخیم و اسفنجی می شوند. اختلال اولیه در استئوکلاست ها باعث افزایش turn over ...