خانه / بیماریهای استخوان مفاصل و ماهیچه ها (صفحه 20)

بیماریهای استخوان مفاصل و ماهیچه ها

ضایعات التهابی بافت نرم

تنو سینویت

ضایعات التهابی بافت نرم   بورسیت التهاب بورس ها به علل مکانیکی یا باکتریال رخ میدهد. بورسیت مکانیکی به علت فشار و یا نقرس و به شکل التهاب دیواره بورس و گاهی تجمع مایع دیده می شود. درمان شامل استراحت، تخلیه مایع و تزریق کورتون و در موارد مقاوم، برداشت …

ادامه نوشته »

آشنایی با تومور های بدخیم استخوانی

میلوم مالتیپل

آشنایی با تومور های بدخیم استخوانی   کندروسارکوم میتواند در داخلی (سانترال) یا در سطح (محیطی) استخوان ایجاد شود. نوع سانترال که میتواند به صورت اولیه باشد و یا از تغییر یک اکندروما حاصل شود، معمولاً در فمور، تیبیا یا هومروس رخ میدهد. نوع محیطی که معمولاً همیشه از بدخیم …

ادامه نوشته »

با تومور های استخوانی خوش خیم اشنا شوید…

تومور های استخوانی خوش خیم

با تومور های استخوانی خوش خیم اشنا شوید…   کندروما. میتواند به شکل رشد به سمت داخل – انکوندروما- و یا رشد به سمت خارج – اکندروما- دیده شود انکوندروما در استخوان های دست و پا شایع است و باعث تورم استخوان و نازک شدن کورتکس (و گاهی شکستگی پاتولوژیک) …

ادامه نوشته »

استئومیلیت مزمن چگونه درمان می شود؟؟

استئومیلیت مزمن

استئومیلیت مزمن چگونه درمان می شود ؟؟   استئومیلیت مزمن تقریباً همیشه عارضه استئومیلیت حاد است و استافیلوکوک ها (شایعترین)، استرپتوکوک، پنوموکوک و باسیل تیفوئید از جرم های شایع هستند. این عارضه غالباً در استخوانهای بلند دیده می شود و بیشتر یک انتهای استخوان را درگیر میکند (البته گاهی درگیری …

ادامه نوشته »

اطلاعاتی در ارتباط با عوارض بیماری پاژه

بیماری پاژه

اطلاعاتی در ارتباط با عوارض بیماری پاژه   بیماری پاژه در این بیماری، به علت نامعلوم (احتمالاً عفونت با Slow virus) استخوان ها ضخیم و اسفنجی می شوند. اختلال اولیه در استئوکلاست ها باعث افزایش turn over استخوانی میشود، کور تکسں استخوانی اسقنجی میشود و همزمان عریض شدن کورتکس (استخوان …

ادامه نوشته »

آیا میدانید بیماری استئوما چگونه بیماری است؟؟

آیا میدانید بیماری استئوما چگونه بیماری است؟؟

آیا میدانید بیماری استئوما چگونه بیماری است؟؟   خود را به شکل برامد گی صاف و مدور در سطح استخوان (در هر استخوانی میتواند رخ دهد) نشان میدهد. برآمدگی می تواند از استخوان متراکم Ivory) U.S.A. (Spongy osteoma)-dial   و اسفنجی osteoma)   تشکیل شده باشد تورم قابل لمس یا قابل مشاهده معمولاً …

ادامه نوشته »

آشنایی با سل استخوانی وراه درمان آن

سل استخوانی

آشنایی با سل استخوانی وراه درمان آن   B T  استخوان به طور شایع در جسم مهره ها دیده می شود اما اطراف مفاصل و استخوان های بلند یا استخوان های دست یا پا را هم می تواند درگیر کند. سل جسم مهره، باعث کلاپس قدام جسم مهره می شود …

ادامه نوشته »

دیس کندروپلازی چگونه بیماری است؟؟

بیماری دیس کندروپلازی

دیس کندروپلازی چگونه بیماری است؟؟   دیس کندروپلازی علت این بیماری ناشناخته است و عوامل ارثی در آن نقشی ندارند. به علت وجود توده های غضروفی کلسیفیه نشده در متافیز بعضی استخوان های بلند، رشد استخوان مختل می شود. شایعترین استخوان های درگیر، دیستال فمور، پروگزیمال تیبیا و استخوان های …

ادامه نوشته »

نوع دیگری ازبیماری اتوزوم ,بیماری آکلازی دیافیزی

نوع دیگری ازبیماری اتوزوم ,بیماری آکلازی دیافیزی

نوع دیگری ازبیماری اتوزوم ,بیماری آکلازی دیافیزی    آکلازی دیافیزی Diaphysial aclasis در این بیماری اتوزوم غالب، در متافیز استخوان های بلند، اگزوستوزهای (استئوکندروز که در واقع یک تومور خوش خیم است) متعدد دیده میشود. در واقع، اشکال در صفحات غضروفی است که در آن سلول های غضروفی به اگزوستوزهای استخوانی …

ادامه نوشته »

استنئوژنز ایمپرفکتا, یک بیماری استخوانسازی ناقص

استنئوژنز ایمپرفکتا

استنئوژنز ایمپرفکتا, یک بیماری  استخوانسازی ناقص   استنئوژنز ایمپرفکتا در این دسته از بیماری ها ساخت کلاژن مختل است. بنابراین استخوان ها، دندان ها، پوست، تاندون ها و … غیرطبیعی هستند. انتقال ژنتیکی معمولاً به شکل اتوزوم غالب صورت میگیرد. خصوصیات بالینی در موارد شدید در نوزاد در بدو تولد، …

ادامه نوشته »