استخوان ساکروم (خاجی) یکی از استخوان های لگن خاصره

استخوان ساکروم (خاجی)  یکی از استخوان های  لگن خاصره  در زنان پهن ترو کوتاه تر است. دارای ۴ سطح (قدامی یا لگنی، خلفی یا دور سال، طرفی راست و چپ)، یک قاعده و یک رأسی میباشد. ...

از عضله صاف Smooth muscleبیشتر بدانید….

از عضله صاف Smooth muscleبیشتر بدانید....  عضله صاف از مزانشیم یا مزانکیم مشتق میشود. یک هسته بیضی کشیده در ناحیه برجسته دوک مشاهده میشود و سارکولم بسیار نازک است. عضله صاف به صورت نوار یا پرده ...

از بافت مخطط چه میدانید…؟؟

از بافت مخطط چه میدانید...؟؟  بافت عضله مخطط از سلول های بزرگی ترکیب یافته است. هر سلول دارای چند هسته بیضی است که در محیط سلول قرار دارند. سارکولم سلول مشخص بوده به موازات آنها میوفیبریل ...

با ساختمان مفاصل آشنا شوید…

با ساختمان مفاصل آشنا شوید...  استخوان های بدن انسان به ۴ صورت با یکدیگر متصل میشوند.۱ - مفاصل ثابت (Synarthrosis) - دو استخوان چنان با یکدیگر متصل می شوند که بین آنها حفره مفصلی وجود ...

رشته ها ،مغز و ماده بنیادی استخوان

مغز استخوان Bone) marrow)داربست مغز استخوان یک بافت رتیکولر است مرکب از رشته های رتیکولر و سلولهای رتیکولر، این سلولها عضو دستگاه دفاعی رتیکولوآندوتلیال می باشند. بر روی این داربست، اگر سلولهای خونی و ...

اطلاعاتی کامل از سلول استخوانی/قسمت اول

اطلاعاتی کامل از سلول استخوانی  سلول استخوانی یا استئوسیت (BOne Cell) - این سلول در فضای روشنی به نام لاکونا(LaCuna) قرار دارد. سیتوپلاسم دارای زوائد بسیار ظریفی است که در مجرای تنگی (CanaliCulli) از ماده بنیادی ...

علت انجماد شانه چیست؟!

علت انجماد شانه چیست؟!   مشکلات مفصلها یکی از مهمترین مشکلات مفصلی، تغییر ودگرگونی در سطح غضروف، مفصل و همچنین در سطح انتهایی، استخوان مفصلی است که بلافاصله زیر سطح غضروف ایجاد می شود. سطح غضروف که در ...

همه چیز درباره دررفتگی مفاصل

همه چیز درباره دررفتگی مفاصل  دررفتگی به معنی جداشدن کامل سطوح مفصلی از مقابل هم می باشد. در نیمه دررفتگی جداشدگی نسبی سطوح مفصلی از یکدیگر وجود دارد.دررفتگی و نیمه دررفتگی مادرزادیمهمترین و شایعترین گرفتاری های ...

آیا بیماری دیسپلازی فیبرو را می شناسید..؟؟

آیا بیماری  دیسپلازی فیبرو را می شناسید..؟؟  در این بیماری، یک ناحیه مجزای استخوان به طور نسبی با بافت فیبرو جایگزین می شود. این حالت در هیپرپاراتیروئیدی دیده نمی شود. معمولاً استخوانهای بلند درگیر میشوند. ...