خانه / بیماریهای استخوان مفاصل و ماهیچه ها (صفحه 4)

بیماریهای استخوان مفاصل و ماهیچه ها

چگونگی در رفتگی شکستگی مفصل آتلانتوکسیال

در رفتگی شکستگی مفصل آتلانتوکسیال

چگونگی در رفتگی شکستگی مفصل آتلانتوکسیال   مهمترین اجزای پایداری این مفصل فیکس شدن رباط عرضی اطلس و قوس قدامی آن روی زایده ادونتوئید می باشد. درست به همین خاطر اگر لیگمان عرضی آسیب دیده باشد و یا در صورت ایجاد شکستگی در dens (زایده ادونتوئید)، پایداری این مفصل از …

ادامه نوشته »

چگونگی در رفتگی مفصل استر نوکلاویکولار

در رفتگی مفصل استر نوکلاویکولار

چگونگی در رفتگی مفصل استر نوکلاویکولار   دررفتگی مفصل استرنو – کلاویکولر نادر است و معمولاً در آن انتهای مدیال کلاویکول به سمت بیرون جابجا می شود. البته گاهی جابجایی به سمت داخل رخ میدهد که در این موارد با خطر واردآوردن فشار روی عروق بزرگ و تراشه همراه است. برای …

ادامه نوشته »

شکستگی فیبولا به تنهایی

شکستگی فیبولا

شکستگی فیبولا به تنهایی   شکستگی فیبولا معمولا همراه با شکستگی تیبیا و یا آسیب قوزک پا دیده می شود و شکستگی تنهای آن نادر است. بنابراین در شکستگی فیبولا، گرفتن گرافی قوزک ضروری است. در موضع تندرنس زیادی وجود دارد امّا به علت سالم بودن تیبیا بیمار قادر به …

ادامه نوشته »

بررسی شکستگی سوپراکندیلار فمور

شکستگی سوپراکندیلار فمور

بررسی شکستگی سوپراکندیلار فمور   معمولاً در این شکستگی خط شکستگی عرضی است و قطعه دیستال به سمت قدام روی فمور میلغزد. البته گاهی خط شکستگی امتداد پیدا کرده و ۲ کندیل را از هم جدا میکند. (خط شکستگی T شکل) گاهی شکستگی باعث خردشدن کندیل می شود. درمان شامل …

ادامه نوشته »

دانستنی هایی از شکستگی ناحیه تروکانتریک

شکستگی ناحیه تروکانتریک

دانستنی هایی از شکستگی  ناحیه تروکانتریک   به شکستگی های بین تروکانتر بزرگ و کوچک اطلاق می شود و بسیار خوش خیم تر از شکستگی گردن فمور می باشد. زیرا راحت تر جوش می خورد و شیوع عوارض مثل نکروز آواسکولر و جوش نخوردن که در شکستگی گردن فمور شایع …

ادامه نوشته »

راه های درمان شکستگی شافت فمور چیست؟؟

شکستگی شافت فمور

راه های درمان شکستگی شافت فمور چیست؟؟   معمولاً به دنبال ضربات شدید مثلاً در سوانح رانندگی و یا هوایی رخ میدهد و در تمام گروه های سنی دیده میشود. این شکستگی در هر نقطه از شافت میتواند دیده شود. این شکستگی می تواند در اشکال عرضی، مایل، خردشده و …

ادامه نوشته »

اطلاعاتی دقیق از شکستگی های لگن

شکستگی های لگن

اطلاعاتی دقیق از شکستگی های لگن   شکستگی های لگن نسبتاً از شیوع کمی برخوردار هستند و تنها زمانی که باعث ناپایداری لگن استخوانی می شوند اهمیت بالینی پیدا میکنند. مشکلات و عوارض عدیده ای به علت آسیب به احشاء لگنی می تواند به وجود آیند. به طور مثال آسیب …

ادامه نوشته »

از شکستگی تنه استخوان های ساعد چه میدانید..؟؟

شکستگی تنه استخوان های ساعد

از شکستگی تنه استخوان های ساعد چه میدانید..؟؟   شکستگی شافت استخوان های ساعد می تواند در یکی یا هر دو استخوان های ساعد رخ دهد، در اینجا هم مکانیسم ایجاد آسیب شامل واردآمدن نیروهای غیرمستقیم (افتادن روی دست) و یا ترومای مستقیم میباشد. اگر چه در این شکستگی ها …

ادامه نوشته »

آسیب استخوان های متاتارس و انگشتان

آسیب استخوان های متاتارس

آسیب استخوان های متاتارس و  انگشتان   نتایج تحقیقات متعدد نشان دادهاند که اگر مفاصل متاکارپوفانژال (MCP) در حالت اکستانسیون باقی بمانند، در مفصل، خشکی قابل توجهی ایجاد خواهد شد. همین مساله برای مفاصل «اینترفالانژال» اگر در حالت فلکسیون باقی بمانند رخ خواهد داد. بنابراین هرگاه مجبور به استفاده از …

ادامه نوشته »

بررسی خدمات توان بخشی شکستگی زواید خاری

شکستگی زواید خاری

بررسی خدمات توان بخشی شکستگی زواید خاری   شکستگی زواید خاری.Spinous Process)( معمولاً در مهره ۷C یا T1 و متعاقب یک حرکت عضلانی – مثلاً بیل زدن – رخ میدهد. در ناحیه گرفتار زایده خاری مهره درد دارد و تندرنس شدیدی دیده میشود. درمان به ۲ شکل جراحی (برداشتن قطعه …

ادامه نوشته »