خانه / بیماریهای استخوان مفاصل و ماهیچه ها (صفحه 5)

بیماریهای استخوان مفاصل و ماهیچه ها

پارگی کامل روتاتور کاف در شانه

پارگی روتاتور کاف در شانه

پارگی کامل روتاتور کاف در شانه   نکته بسیار مهم در بالین، توان افتراق بین پارگی های کامل روتاتورکاف از پارگی های ناکامل آن می باشد. علت پارگی، واردآمدن فشار ناگهانی به تاندون می باشد. این فشار ناگهانی غالبا در صورت افتادن به زمین ایجاد می شود. تغییرات دژنراسیونی به …

ادامه نوشته »

علل شکستگی اطلس و راه درمانی آن

شکستگی اطلس

علل شکستگی اطلس و راه درمانی آن    شکستگی مهره اطلس به علت فشار عمودی و شکسته شدن قوس های قدامی و خلفی به علت فشار کندیل های اکسپیتال ایجاد می شود. ضایعه معمولاً با آسیب شدید نخاع همراه نیست و در این صورت استفاده از یقه گچی یا پلاستیکی …

ادامه نوشته »

آشنایی با نیمه دررفتگی فلکسیونی

نیمه دررفتگی فلکسیونی

آشنایی با نیمه دررفتگی فلکسیونی   در این آسیب فقرات گردنی، یک مهره روی مهره زیری جابجا می شود امّا جابجایی طوری است که زواید مفصلی دو مهره به طور کامل روی هم سوار نمی شوند. در مکانیسم ایجاد این آسیب در اکثر مواقع یک جزو نیروی چرخشی وجود دارد …

ادامه نوشته »

آشنایی با راه درمان نیمه دررفتگی اکستانسیونی

نیمه دررفتگی اکستانسیونی

آشنایی با راه درمان نیمه دررفتگی اکستانسیونی   در این آسیب ناشایع به علت اکستانسیون شدید، لیگمان طولی قدامی پاره میشود این مساله باعث حرکت جسم مهره به جلو می شود. بنابراین احتمال آسیب نخاعی میتواند وجود داشته باشد. ستون فقرات تنها در اکستانسیون، ناپایدار است. برای درمان کردن این …

ادامه نوشته »

چرا شکستگی گوه ای جسم مهره اتفاق می افتد….؟؟

شکستگی گوه ای جسم مهره

چرا شکستگی گوه ای جسم مهره اتفاق می افتد….؟؟   که به علت یک فلکسیون شدید رخ میدهد جسم یک یا چند مهره «خرد» میشود، خردشدن در قسمت قدام جسم مهره مشهودتر و بارزتر است. این شکستگی معمولاً «پایدار» است و آسیب نخاعی همراه در آن وجود ندارد. برای درمان، …

ادامه نوشته »

بررسی جابجای بافت نرم

جابجایی دیسک بین مهره

 بررسی جابجای بافت نرم   جابجای بافت نرم داخل ستون فقرات (بدون آسیب استخوانی) گاهی به ندرت، در آسیب های فقرات گردنی، ضایعات و آسیب بسیار شدیدی به طناب نخاعی وارد آمده است در حالی که برخلاف انتظار شواهد رادیولوژیک جابجایی و یا شکستگی استخوانی دیده نمی شود علت این …

ادامه نوشته »

دانستنی هایی درباره شکستگی تنه تیمبیا و فیبولا

شکستگی تنه تیمبیا و فیبولا

دانستنی هایی درباره شکستگی تنه تیمبیا و فیبولا   شکستگی تنه فیبولا و تیبیا معمولاً به همراه یکدیگردیده می شوند. این شکستگی ها می تواند به علت واردآمدن نیروهای چرخشی یا خمشى )angulatory( ایجاد شوند. شکستگی های ناشی از نیروهای خمشی به شکل عرضی یا مایل کوتاه هستند و شکستگی …

ادامه نوشته »

چگونگی درمان شکستگی پاتلا

شکستگی پاتلا

چگونگی درمان شکستگی پاتلا   شکستگی استخوان پاتلا به علت انقباض ناگهانی عضلات ۴ سر و یا ضربه مستقیم به وجود میآید. در شکستگی به علت انقباض عضله چهار سر رانی (مکانیسم اول) معمولاً شکستگی تمیز همراه با جابجایی ایجاد می شود و در مکانیسم دوم معمولاً استخوان  فقط ترک …

ادامه نوشته »

راه معالجه شکستگی اپی کندیل چیست…؟؟

شکستگی اپی کندیل

راه معالجه شکستگی اپی کندیل چیست…؟؟   این شکستگی اغلب در کودکان و به طور شایع در سمت مدیال رخ میدهد. با این که در ضربات مستقیم وارد آمده به این ناحیه هم این آسیب می تواند ایجاد شود اما مکانیسم شایع آسیب این است که در هنگام به زمین …

ادامه نوشته »

روش درمانی استاندارد شکستگی ھای شافت ھومروس چیست..؟؟

روش درمانی استاندارد شکستگی ھای شافت ھومروس چیست..؟؟

روش درمانی استاندارد شکستگی ھای شافت ھومروس چیست..؟؟   شکستگی های شافت هومروس اغلب در ۱۲ میانی آن دیده می شود. مکانیسم ایجاد آن می تواند یک نیروی پیچشی (ایجاد شکستگی مارپیچی) و یا یک ضربه مستقیم(ایجاد شکستگی عرضی، مایل یا Comminuted) باشد. این شکستگی در بالغان دیده می شود …

ادامه نوشته »