بررسی تمام دررفتگی ها و شکستگی ها

بررسی تمام دررفتگی ها و شکستگی ها  در این ضایعات سطوح مفصلی در مقابل هم نیستد و زواید مفصلی مهره ها روی هم قرار میگیرند. هم چنین ممکن است به همراه این ضایعات ممکن است ...

شکستگی های همراه با حلقه لگنی غیر طبیعی

شکستگی های همراه با حلقه لگنی غیر طبیعی   حلقه لگنی شامل استخوان ساکروم و ۴ استخوان «بی نام» میباشد. تنها ایجاد شکستگی یا دررفتگی در ۲ نقطه مخالف در لگن باعث تغییر شکل و حالت حلقه لگنی ...

شکستگی متاتارس چیست..؟؟

شکستگی  متاتارس چیست..؟؟  شکستگی های متاتارس ها در تمام سنین دیده می شوند، شایعترین مکانیسم ایجاد این نوع از آسیبها، افتادن روی دست و یا مشت زدن (مثلاً در حین ورزش بوکس) میباشد. براساس محل وقوع ...

دررفتگی مفصل اکرومیو کلاویکولار

دررفتگی  مفصل اکرومیو کلاویکولار  آسیب های مفصل اکرومیو - کلاویکولار بسیار شایع تر از آسیب های مفصل استرنو - کلاو می باشد. یکی از علل آن ضعف کپسول این مفصل است. استحکام این مفصل عمدتاًبه لیگمان ...

ضرب دیدگی مفصل اکرومیو – کلاویکولار

ضرب دیدگی مفصل اکرومیو - کلاویکولار  هنگامی که شدت ضربه در حدی شدید نباشد که باعث دررفتگی و یا نیمه دررفتگی مفصل گردد، افتادن روی برآمدگی شانه می تواند باعث بروز این حالت گردد در واقع ...

پارگی کامل روتاتور کاف در شانه

پارگی کامل روتاتور کاف در شانه  نکته بسیار مهم در بالین، توان افتراق بین پارگی های کامل روتاتورکاف از پارگی های ناکامل آن می باشد. علت پارگی، واردآمدن فشار ناگهانی به تاندون می باشد. این فشار ...

علل شکستگی اطلس و راه درمانی آن

علل شکستگی اطلس و راه درمانی آن   شکستگی مهره اطلس به علت فشار عمودی و شکسته شدن قوس های قدامی و خلفی به علت فشار کندیل های اکسپیتال ایجاد می شود. ضایعه معمولاً با آسیب ...

آشنایی با نیمه دررفتگی فلکسیونی

آشنایی با نیمه دررفتگی فلکسیونی  در این آسیب فقرات گردنی، یک مهره روی مهره زیری جابجا می شود امّا جابجایی طوری است که زواید مفصلی دو مهره به طور کامل روی هم سوار نمی شوند. ...

آشنایی با راه درمان نیمه دررفتگی اکستانسیونی

آشنایی با راه درمان نیمه دررفتگی اکستانسیونی  در این آسیب ناشایع به علت اکستانسیون شدید، لیگمان طولی قدامی پاره میشود این مساله باعث حرکت جسم مهره به جلو می شود. بنابراین احتمال آسیب نخاعی میتواند وجود ...