خانه / بیماریهای استخوان مفاصل و ماهیچه ها (صفحه 5)

بیماریهای استخوان مفاصل و ماهیچه ها

رگ به رگ شدن بافت نرم فقرات گردن

رگ به رگ شدن بافت نرم فقرات گردن

رگ به رگ شدن بافت نرم فقرات گردن   این نوع ضایعه فقرات گردنی در تصادفات رانندگی شایع است (وقتی که ماشینی از پشت به ماشین فرد مبتلا برخورد میکند). در لحظه اول برخورد سر به علت ضربه وارد آمده به خودرو، به سمت عقب پرتاب شده و پس آن …

ادامه نوشته »

دانستنی هایی درباره شکستگی کوکسیس

شکستگی کوکسیس

دانستنی هایی درباره شکستگی کوکسیس   شکستگی استخوان خاجی به علت افتادن روی این ناحیه ایجاد می شود و ناشایع است و اکثرا بدون درمان خاصی بهبود مییابد در موارد نادری که به علت جوش نخوردن شکستگی درد برای چندین ماه ادامه پیدا میکند، باید قطعه شکسته را با اعمال …

ادامه نوشته »

آسیب به اعصاب در ناحیه فقرات گردن

آسیب عصبی

آسیب به اعصاب در ناحیه فقرات گردن   آسیب عصبی در ناحیه فقرات گردن می تواند کامل یا ناکامل باشد. معمولاً در این ناحیه بین شدت ضایعه استخوانی و ضایعه عصبی ارتباط مستقیم نیست. در ناحیه فقرات توراسیک یک شکستگی – دررفتگی معمولاً باعث قطع کامل نخاع میگردد. در ناحیه T12-L1 …

ادامه نوشته »

از مهمترین و شایعترین شکستگی های دوران کودکی,شکستگی سوپراکندیلار ھومروس

شکستگی سوپراکندیلار هومروس

 از مهمترین و شایعترین شکستگی های دوران کودکی,شکستگی سوپراکندیلار ھومروس   شکستگی سوپراکندیلار هومروس یکی از مهمترین و شایعترین شکستگی های دوران کودکی است و به ندرت در بالغان دیده می شود، به علت احتمال همراهی آن با اسیب شریان براکیال بسیار با اهمیت میباشد. این آسیب غالبا متعاقب افتادن …

ادامه نوشته »

معالجه دررفتگی شانه

دررفتگی شانه

معالجه دررفتگی شانه   دررفتگی شانه (دررفتگی مفصل گلنو – هومرال) معمولاً در بالغین دیده می شود و در بچه ها شایع نیست. دررفتگی شانه در عمل به انواع قدامی و خلفی تقسیم می شود. نوع قدامی شیوع بسیار بیشتری دارد و علت آن تقریباً در اکثر موارد افتادن روی …

ادامه نوشته »

آسیب به اعصاب و تاثیر آن بر مثانه

بروز دفرمیتی مفاصل

آسیب به اعصاب و تاثیر آن بر مثانه   هنگامی که قطع نخاع بالای ناحیه ساکرال رخ میدهد، به علت عملکرد مرکز ساکرالی کنترل مثانه، بعد از حدود ۱ تا ۳ ماه تخلیه اتوماتیک مثانه هنگامی که به حجم معینی میرسد رخ میدهد. به این حالت Cord bladder یا automatic bladder …

ادامه نوشته »

علت بروز شکستگی گردن هومروس

شکستگی گردن هومروس

علت بروز شکستگی گردن هومروس   شکستگی گردن هومروس، معمولاً در زنان مسن و در زمینه استئوپروز رخ میدهد. علت شایع بروز این شکستگی غالبا زمین افتادن روی دست می باشد. جابجایی می تواند وجود نداشته باشد و یا در طیفی از خفیف تا شدید قرار قرارگرفتن شافت در وضعیت …

ادامه نوشته »

شکستگی توبروزیته بزرگ هومروس چگونه اتفاق می افتد..؟؟

شکستگی توبروزیته

شکستگی توبروزیته بزرگ هومروس چگونه اتفاق می افتد..؟؟   شکستگی توبروزیته بزرگ استخوان هومروس معمولاً به دنبال افتادن روی شانه ایجاد می شود اگر چه این شکستگی در تمام سنین بعد از بلوغ دیده می شود امّا بیشترین موارد آن در افراد مسن دیده می شود. این شکستگی معمولاً همراه …

ادامه نوشته »

شکستگی قاعده متاتارس اول

شکستگی قاعده متاتارس اول

شکستگی قاعده متاتارس اول     شکستگی قاعده اولین استخوان متاتارسی شامل ۲ نوع مجزا میباشد. در نوع اول خط شکستگی عرضی است ولی به سطح مفصلی امتداد نمییابد. در نوع دیگر خط شکستگی مایل است و تا سطح مفصلی امتداد مییابد (شکستگی نیمه دررفتگی Bennett). نوع اخیر (نوع Benett’s) …

ادامه نوشته »

رگ به رگ شدن مفاصل بین بندهای انگشتان

رگ به رگ شدن شست دست

رگ به رگ  شدن مفاصل بین بندهای انگشتان   این آسیب معمولاً به علت نیروهای خم کننده ایجاد می شوند که نتیجه آن ایجاد پارگی های ناکامل لیگمان ها و کپسول مفاصل می باشد. معمولاً در گرافی چیزی مشهود نیست امّا گاهی تکه های ریزی از استخوان در محل اتصالات …

ادامه نوشته »