آسم و علایم آن را بشناسید…(قسمت اول)

آسم و علایم آن را بشناسید...(قسمت اول) آسم چگونه بیماری است  آسم (asthima) در اصلی، واژه ای یونانی به معنی نفس زدن است و به اختلال مزمنی گفته می شود که دستگاه تنفسی را گرفتار می کند ...

آناتومی و فیزیولوژی دستگاه تنفس به بیان ساده

آناتومی و فیزیولوژی دستگاه تنفس به بیان سادهدستگاه تنفس، از بینی، حنجره، نای (تراشه) و ریه ها تشکیل می شود.  بینی از دو قسمت خارجی و داخلی تشکیل می شود. قسمت ...

درمانهای مرسوم آسم

درمانهای مرسوم آسمپس از تشخیص بیماری به وسیله پزشک که بر اساس شرح حال کامل، معاینه و انجام آزمایش های عملکرد ریه (شامل اسپیرومتری و پیک فلومتری) صورت میگیرد، درمان آغاز میشود. ...

آسم و بهداشت محیط

آسم و بهداشت محیط عوامل محیطی می توانند موجب برانگیخته شدن حملات آسم شوند. راه های هوایی کوچک ریه نسبت به آلرژن ها، سموم و مواد محرک حساسند و باید تا حد امکان از تماس با ...

آسم شغلی چگونه ایجاد می شود؟

آسم شغلی چگونه ایجاد می شود؟ چنان چه در محیط کار دچار خس خس، سرفه یا تنگی نفس می شوید و در خارج از این محیط یا در هنگام تعطیلات این علایم بروز نمی کنند احتمالاً ...

کامل ترین مرجع از بیماری خلط خونی

کامل ترین مرجع از بیماری خلط خونی خلط خونی (هموپتیزی؛ hemOptySiS) خلط خونی (هموپتیزی؛ hemOptySiS) عبارت است از دفع خون از مجاری تنفسی که ممکن است از دفع خلط آغشته به خون تا دفع مقادیر زیادی خون ...

بیماریهای ریوی (قسمت چهارم)

4. سرفه   سرفه (COugh)، بازدمی پرفشار و انفجاری است که نقش دفاعی و محافظتی دارد و به شکل مکانیسمی طبیعی برای پاکسازی مجاری نایی - برونشی از ترشحات و مواد خارجی بروز می کند. سرفه بیش ...

بیماریهای ریوی (قسمت سوم)

 3.برونشیت (bronchitis) و امفیزم  برونشیت (bronchitis) به معنی التهاب برونش و آمفیزم (emphySema) به معنی اتساع آلوئول ها(جبابچه ها)ی ریوی در قسمت پایانی برونشیول های انتهایی و تخریب دیواره آنها است. این دو اختلال،بخشی از بیماری ...

بیماریهای ریوی(قسمت دوم)

 ۲. ذات الربه (پنومونی)  ذات الریه (پنومونی؛ pneumonia) عبارت است از عفونت بافت عملکردی (پارانشیم) ریه و بیماری شایع و بالقوه خطرناکی است که با عوارض و مرگ و میر قابل توجهی همراه است و اغلب ...