تومورهای آدرنال (فوق کلیه) را بیشتر بشناسید..!

تومورهای آدرنال (فوق کلیه) را بیشتر بشناسید..! تومورهای آدرنال (فوق کلیه) تومورهای غدد فوق کلیه   معمولاً غیر سرطانیاند  که ممکن است تولید اضافی هورمون های فوقی کلیه را باعث سوزاک. سن، جنس، ژنتیک و نحوهٔ زندگی عوامل ...

آیا بیماری نئوپلازی اندوکرینی متعدد خطرناک است..؟

آیا بیماری نئوپلازی اندوکرینی متعدد خطرناک است..؟ نئوپلازی اندوکرینی متعدد  یک اختلال نادر ارثی است که در چندین غدهٔ درون ریز تومور ایجاد می کند.ژنتیک: ناشی از یک ژن غیر طبیعی به ارث رسیده از والدین می ...

بیماری آکرومگالی را بیشتر بشناسید..!

بیماری آکرومگالی را بیشتر بشناسید..! آکرومگالی (Acromegaly) رشد اضافی (بیش از حد ) قسمتهایی از بدن در اثر ترشح زیاد هورمون رشدبوسیله غده هیپوفیز می باشندژنتیک: گاهی  خانوادگی دیده می  شود.سن : در هر سنی ممکن ...

از کم کاری پاراتیروئید چه اطلاعاتی دارید..؟؟

از کم کاری پاراتیروئید  چه اطلاعاتی دارید..؟؟ تولید ناکافی هورمون پاراتیروئید است که باعث پایین آمدن کلسیم خون می شود.جنس : در زنان  شایعتراست ژنتیک نگاهی اوقات بصورت خانوادگی دیده می شود.سن و نحوهٔ زندگی ...

دیابت شیرین Diabetes mellitus

دیابت شیرین Diabetes mellitus  ناتوانی بدن در استفاده از گلوکز (قند ) برای کسب انرژی، بعلت مقداد ناکافی یا عام حساسیت به هورمون انسولین می باشد. ژنتیک: گاهی اوقات بصورت خانوادگی دیده می شود.سن، ...

ازبیماری فئوکروموسیتوما چه میدانید؟؟

ازبیماری فئوکروموسیتوما چه میدانید؟؟ توموری در مرکز غلبهٔ فوق کلیه است که هورمونهای معینی از فوق کلیه را بصورت نابجا (اضافی) تولید می کند . سن: شایعترین سنی ابتلا بین ۳۰ تا ۷۰ سالگی است اما امکان ...

ایا بیماری هایپرآلدوسترونیسم را میشناسید..؟؟

ایا بیماری هایپرآلدوسترونیسم را میشناسید..؟؟ تغییرات شیمیایی بدن در اثر ترشح زیاد هورمون آلدوسترون می باشد. سنین بیش از ۳۰ سالگی زیاد دیده می شود.جنس:در زنان شایعتراست.ژنتیک و نحوهٔ زندگی عوامل با اهمیتی نیستند.آلدوسترون ...

از بیماری آدیسون چه میدانید..؟؟

از بیماری آدیسون چه میدانید..؟؟ سطوح ناکافی هورمون های کورتیکواستروئید در خون است که تغییرات شیمیاییدر بدن ایجاد می کنندجنس: در زنان دوبار بیشتر استژنتیک :گاهی اوقات بصورت خانوادگی دیده می شود.سن و نحوهٔ زندگی: عوامل ...

شناخت کاملی از اختلالات متابولیسم

شناخت کاملی از اختلالات متابولیسم به مجموعه روندهای شیمیایی که در بدن اتفاق می افتد متابولیسم اطلاق  می گردد. این روند ها بطور کامل توسط هورمونها کنترل می شوند و تولید اضافی یا ناکافی یک هورمون خاص ...

دانستنی هایی از سندرم کوشینگ

دانستنی هایی از سندرم کوشینگ تغییرات در شیمی و نمای ظاهری بدن است که بوسیله افزایش هورمونهای کورتیکو استتروئید ایجاد میں شود.جنس:در زنان شایعتراست.سن، ژنتیک، نحوهٔ زندگی عوامل مهمی نیستند.هورمونهای کورتیکواستروئید در ...