همه چیز درباره سرطان تیروئید

همه چیز درباره سرطان تیروئید تومورهای سرطانی نا شایع هستند که در غده تیروئید ایجاد میشوند .سن شایعترین سن ابتلا بیشری از ۶۰ سالی است.جنس در زنان شایعتر است.ژنتیک: عامل خطر وابسته به ...

از بیماری هیپر پاراتیروئیدیسم چه میدانید..؟؟

از بیماری هیپر پاراتیروئیدیسم  چه میدانید..؟؟ تولید بیش از حد مورمون پاراتیروئید می باشد که ممکن است سطح کلسیم خون را بالا ببرد .سن : شایع بالای ۵۰ سالگی است.جنس: در زنان شایع تر است.ژنتیک: ...

همه چیز درباره بیماری گواتر Goitreos

همه چیز درباره  بیماری گواتر Goitreos گواتر Goitreos برجستگی ناحیه گردن ناشی از بزرگی غدهٔ تیروئید می باشد.سن، جنس، ژنتیک و نحوهٔ زندگی، عوامل خطر وابسته به علت آن هستنداگر غدهٔ تیروئید بزرگ شود باعث ...

نسخه کاملی از تیروئیدیت

نسخه کاملی از تیروئیدیت  التهاب غلهٔ تیروئید ناشی از آسیب موقتی یا پایدار می باشد.سن بیشتر در بزرگسالان دیده می شود در کودکان نادر استجنس و ژنتیک: عوامل خطر وابسته به نوع هستندنحوهٔ زندگی عامل ...

با ندولهای تیروئید آشنا شوید…

با ندولهای تیروئید آشنا شوید... رشدی است که در غدهٔ تیروئید ایجاد می شود و معمولاً غیر سرطانی است.سن شایعترین سن بین ۶۰ و ۱۰ سالگی است.جنس: بیشتر در زنان دیده می شود.ژنتیک و نحوهٔ زندگی ...

از بیماری هیپوپیتوئیتاریسم چه میدانید..؟

از بیماری هیپوپیتوئیتاریسم چه میدانید..؟ هیپوپیتوئیتاریسم (کم کاری ھیپوفیز)Hypopituitarism تولید ناکافی بعضی یا همه  هورمونهای هیپوفیز می باشدسن، جنس، ژنتیک و نحوهٔ زندگی: عوامل با اهمیتی نیستند.کم کاری هیپوفیز حالت نادری است که مقدار ترشح یک یا ...

غده مترشحه داخلی و ارتباط آن با سیستم عصبی

غده مترشحه داخلی و ارتباط آن با سیستم عصبی غدد مترشحه داخلی، از نظر طرز کار با دستگاه عصبی ارتباط نزدیک دارد. بنا به اظهارات دکتر «برنا» هورمونها، در ذاتشان انرژی الکتروشیمی زیادی دارند که به ...

نقش غدد داخلی در بدن چیست؟

نقش غدد داخلی در بدن چیست ؟ ما دو نوع غده در بدن داریم، غدد درون ریز و برون ریز، غدد برون ریز: غددی هستند که از طریق مجاری مختلفی با ارگان های مختلف ...

نشانه های کاهش هورمون کافی در بدن

نشانه های کاهش هورمون کافی در بدن فقدان هورمون های جنسی می تواند باعث نشانه های متعدد ومختلفی شود، اگرچه گاهی برخی از خانمها هیچ یک از این نشانه ها را تجربه نمی کنند.نشانه های ...