نقش کیسه های منوی در معاینه پروستات

نقش کیسه های منوی  در معاینه پروستات کیسه های منویدر حالت طبیعی قابل لمس نیستند. در حضور عفونت مزمن به خصوص سل و شیستوز میازیس یا در کانسر پیشرفته پروستات ممکن است به شدت سفت شوند.گره های لنفاوی...

پروستاتیت,شایعترین تشخیص اورولوژیک در مردان

پروستاتیت,شایعترین تشخیص اورولوژیک در مردان   پروستاتیت پروستاتیت، شایعترین تشخیص اورولوژیک در مردان زیر ۵۰ سال و سومین تشخیص شایع در مردان مسنتر  می یباشد مردان تا سن ۷۹ سالگی پروستاتیت. را  تجربه خواهند کرد. سندرم های پروستاتیت ...

همه چیز درباره معاینه پروستات….

همه چیز درباره معاینه پروستات....   معاینه پروستات در معاینه پروستات باید توجه کرد که نمونه جهت کشت روتین ادرار باید قبل از معاینه پروستات انجام شود. با بزرگتر شدن پروستات، شیار طرفی به طور نسبی عمیق ...

حکمت موی پشت زهار چیست…؟؟

حکمت موی پشت زهار چیست...؟؟  بر هر زن و مردی واجب و لازم است که در نظافت و ازاله (برطرف کردن) موهای پشت زهار و به عبارت دیگر موهای پشت خاصه که در زیر دل وزیر ...

اطلاعاتی دقیق از ادرار بند آمده ….

اطلاعاتی دقیق از ادرار بند آمده ....  ابتلا به شاش بند یعنی عدم توانائی تخلیه مثانه بمیل و اندازه  و یا هنگا م با علت وسبب - بطورکلی مجموع عوامل موجب بروز شاشبند را بچهاردسته   تقسیم ...

آماس ها یا ابسه های مجرای ادرار

آماس ها یا ابسه های مجرای ادرار   فلگمون های محیط پیشابراه عبارتند از انواع مختلف آماس های منسوج سلولی موضع نامبرده که بعلل مختلف و عوامل میکربی مختلفی پیشآمد نموده، و بر حسب وضعیت پیشابراه ...

تنگی های مادرزادی پیشابراه

تنگی های مادرزادی پیشابراه  ضیق های مادرزادی پیشابراه که نسبتا" فراوانند بیشتر اوقات در موقع بلوغ و سالهای مجاور آن کشف میگردند .راجع بعلت پیدایش این دسته از تنگی ها نظریه های مختلفی موجود است که ...

روش تقویت باء چگونه است..؟؟

روش تقویت باء چگونه است..؟؟   تقویت باء اشخاص مرطوبی اگر دارای مزاج سرد و مرطوب هستید، برای تقویت باء تخم مرزه را بپزید و با نان بخورید، همچنین زنجبیل نیز اگر با عسل مخلوط و خورده شود، ...

آنچه که باید درباره ارگاسم بدانیم..

آنچه که باید درباره ارگاسم بدانیم..  ارگاسم یعنی بدن از لحاظ احساسی و بدنی به اوج فعالیت جنسی میرسد. وقتی زن یا شوهر تحریک جنسی می شوند، به تدریج تمام بدن چه از نظر فیزیولوژی و ...