خانه / بیماریهای مخصوص مردان (صفحه 10)

بیماریهای مخصوص مردان

با بیماریهای بیضه آشنا شوید/قسمت سوم

بیماریهای بیضه

بهرحال باید متذکر شد که هرسمی نوماتی ممکن است دارای کانونهای میکروسکوپیک خیلی بدخیم از المانهای ژرمینال باشد  و متاستاز آن دارای منشاء کار سینومای جنسی (رویانی ) تراتوکار سینوما یا حتی کوریوکارسینوما باشد بطوریکه هیچکدامشان به اشعه جواب ندهند . .سرانجام رادیوتراپی شکم و مناطق لنفاتیکی شکم نباید نادیده …

ادامه نوشته »

با بیماریهای بیضه آشنا شوید/قسمت دوم

بیماریهای بیضه

. کوریوکار سینوما-خوشبختانه کوریوکار سینوما فقط تعداد خیلی کمی ازتومورهای با سلول ژرمینال را درست می کند ، توموری است با تهاجم سریع ، تروفوبلاست ها خیلی زود به سیستم وریدی دست اندازی مینمایند. متاستازازراه خون ولنفاتیک می باشد و در موقع تشخیص معمولا” انجام گرفته است . برعکس کوریوکار …

ادامه نوشته »

با بیماریهای بیضه آشنا شوید/قسمت اول

بیماریهای بیضه

با بیماریهای بیضه  آشنا شوید   تومورهای بیضه – نئوپلاسم های خود بیضه تقریبا” همیشه بدخیم می باشند مگر فیبروم تونیکا واژینالیس که از تومورهای خوش خیم بیضه می باشد بر عکس تومورهای خارج بیضوی دراسکروتوم تقریبا” همیشه خوش خیم می باشند مثل تومورهای آدنوماتوئیدی اپیدیدیم و کورد . بهمین …

ادامه نوشته »

کلیاتی درباره کیسه های منوی/ قسمت چهارم

کیسه های منوی

 سیستوار وتروسکوپی و مطالعات رادیوگرافیک مثل واز و گرام که با کاتتر بیزاسیون کانال اژاکولاتوری با ‘ تزریق مستقیم بدرون و از انجام میگیرد بما نشان خواهد داد که آیا مجاری – ‘ منی بر بازمی باشد یا خیر. نمونه های بدست آمده از انزال را باید از نظر تعداد …

ادامه نوشته »

کلیاتی درباره کیسه های منوی/ قسمت سوم

کیسه های منوی

. ناباروری – عدم توانائی یکی از زوجین در تولید بچه را ناباروری یا استریلیتی میخوانند . تخمین زده میشود که ه ۱ درصد ازدواج ها درآمریکا همراه بانارسائی باشد که نصفشان با درمان های متداول خوب میشوند در حالیکه بقیه جواب نمیدهند. ناباروری در حدود ۵۰ درصد موارد ممکن است …

ادامه نوشته »

کلیاتی درباره کیسه های منوی/ قسمت دوم

کیسه های منوی

ضربه علیرغم وضعیت خارجی بیضه ها بطور تعجب انگیزی در مقابل ضربه ها محافظت میشوند رفلکس اولیه کره ماسترقسمتی ازمکانیسم Right or Flight را تشکیل میدهد و بیضه ها جمع شده بدرون کانال مغبانی رانده شده و از صدمات شدید محافظت میشوند. حتی در مواردی که پوست دستگاه تناسلی کنده …

ادامه نوشته »

کلیاتی درباره کیسه های منوی/ قسمت اول

کیسه های منوی

کلیاتی درباره کیسه های منوی   نزول ناکامل – نزول ناکامل یا پائین آمدن ناقص بیضه حالتی است که بیضه در یکی از نقاط مسیر طبیعی خود متوقف شده و با امتحان دقیق قابل لمس باشد. نقاط معمولی توقف بیضه عبارتند از حلقه داخلی مفبنی ، در کانال انگوئینال یا …

ادامه نوشته »

آسیب شناسی ضیق های سوزاکی مجرا

ضیق های سوزاکی مجرا

آسیب شناسی ضیق های  سوزاکی مجرا   ضیق های  سوزاکی مجرا مولد تغییرات کالبد شناسی متنوعی در خود این   عضو و سایر اعضاء مربوط بآن میگردند . ۱) – تغییرات کالبد شناسی پیشابراه-تغییرات کالبدشناسی مجرا عموما” شامل ناحیه ضیق وقسمت خلفی آنند . در جلوی ضیق یا مجرا بکلی سالم …

ادامه نوشته »

علایم و نشانه های پروستاتیت های حاد سوزاکی

پروستاتیت های حاد سوزاکی

علایم و نشانه های  پروستاتیت های حاد سوزاکی   پروستاتیت های حاد سوزاکی عموما “در دوران معالجه سوزاک، و در تعقیب شستشوها و تزریقات بد داخل مجرا (با فشار زیاد یاباغلظت زیاد ) و یا میل زدن های بیموقع و بدون احتیاط پیش آمد میکنند و هیچگاه هم قبل از …

ادامه نوشته »

آسیب شناسی سوزاک در پیشابراه

سوزاک در پیشابراه

آسیب شناسی سوزاک در پیشابراه تغییرات کالبد شناسی پیشابراه در سوزاک تازه توسط یکی از علمای آلمانی بنام فینگر شرح داده شده است . این شخص مقداری از میکرب سوزاک را در مجرای پیشاب عده ای از بیماران درحال نزاع تزریق نموده و آنانرا پس از مرگ اتوپسی کرده تا …

ادامه نوشته »