راهکارهای تشخیص پروستاتیت مزمن ….

راهکارهای تشخیص پروستاتیت مزمن ....  سنگینی یا درد ناحیه عجان، وجود قطره چرک صبحانه، و خروج مایعی شیری رنگ از مجرا پس از اجابت مزاج یا در آخر پیشاب که علت مراجعه اغلب بیماران مبتلا به ...

نگاهی به بیماری پروستاتیت های مزمن ….

نگاهی به بیماری پروستاتیت های مزمن .... چون طولانی بودن دوره پروستاتیت های مزمن وعود مکرر آنها روحیه مبتلایان را متزلزل و بمراجعه بپزشکان متعدد وادارشان میسازد ، لذا در برخورد با اینگونه بیماران وقبل از ...

تشخیص مثبت آدنم پروستات/قسمت دوم

عسکبرداری - در عکس برداری ساده و یا رادیوگرافی وجود سنگ در مثانه و یا پروستات معلوم (سایه سنگ های پروستات منطبق برسمفیزعانه و یا بلافاصله در بالای آن دیده میشود)، و در سیستوگرافی هم ...

تشخیص مثبت آدنم پروستات/قسمت اول

تشخیص مثبت آدنم پروستات برای تشخیص قطعی آدنم پروستات گذشته از توجه بسن بیمارو شنیدن شرح حال وی، و همچنین مشاهده ادرارش در سه گیلاس و تجزیه آن از نظر وجود یا عدم عفونت ...

نشانه ها و شروع بیماری بزرگی پروستات /قسمت سوم

پیشرفت شاش بند حاد و عاقبت آن بنحوی تغییرناپذ بر است که ز آن نمیتوان اظهار نظر کرد چنانکه بعضی اوقات پس از میل زدن مثانه و تخلیه آن وضعیت بیمار بحال طبیعی برگشت نموده ...

نشانه ها و شروع بیماری بزرگی پروستات /قسمت دوم

وجود باقی مانده در مثانه از یکطرف موجب احتقان دائمی دستگاه ادراری و ازدیاد مقدار ترشح پیشاب ، و از طرف دیگر مسبب کم شدن ظرفیت مثانه میگردد وچون این هر دو عامل (ازدیاد ترشح ...

نشانه ها و شروع بیماری بزرگی پروستات /قسمت اول

نشانه ها و  شروع بیماری بزرگی پروستات   گذشته از اشکالی که مدتها بی سروصدا رشد و نمو مینمایند سایر آدنم های پروستات یا بروز اختلالات ادراری کم اهمیتی را سبب میشوند، یا در عین سلامت ...

آسیب شناسی بزرگی پروستات چگونه است؟(قسمت سوم)

تغییرات عنق مثانه و خود مثانه -- عناق مثانه علاوه بر آنکه در اثر رشد . آدنم وطویل شدن خودش بداخل این عضو پیشرفته و موجب پیدایش پافون  میگردد، شکلش نیز بعلت وجود لب های ...

آسیب شناسی بزرگی پروستات چگونه است؟(قسمت دوم)

اغلب اوقات سلول های پوششی سطح داخلی آسینی ها از یک طبقه سلولهای استوانه ای و بلند، و یا از چند طبقه سلول های بیضوی و مرتب تشکیل میشوند. گاهی هم اتفاق میافتد که ...

آسیب شناسی بزرگی پروستات چگونه است؟(قسمت اول)

آسیب  شناسی بزرگی پروستات چگونه است؟  دراین کسالت به مان اندازه که بررسی کالبد شناسی آدنم اهمیت دارد مطالعه آسیب  شناسی اعضا آن و بخصوص دستگاه ادراری فوقانی، نیزحائز اهمیت میباشد۱- خواص و مشخصات آدنم - ...