خانه / بیماریهای مخصوص مردان (صفحه 20)

بیماریهای مخصوص مردان

آزمایش پیشابراه یا مجرای ادرار (قسمت پنجم)

عفونت-مجاری-ادراری

 معاینه داخل مجرا یا اورتروسکوپی – این طریقه آزمایش در اغلب از موارد بخصوص در التهاب های مزمن پیشابراه وسیله تشخیص یا کنترول و یا کشف علت عدم موفقیت در درمان میباشد . ابزار مستعمله برای این کار اورتروسکوپ و نتیجه حاصله از آن در یک مجرای طبیعی بد بین …

ادامه نوشته »

آزمایش پیشابراه یا مجرای ادرار (قسمت چهارم)

عفونت-مجاری-ادراری

ثانیا” –  منشا بروز ترشحات — برای تشخیص موضع پیدا بش ترشحات بدو طریق مختلف ممکن است عمل کرد : طریقه اول – آزمایش ادرار در سه گیلاس – در این طریق آزمایش که شرط صحت آن سلامت بودن مثانه است بیمار را وادار میکنند تا در سه گیلاس مختلف …

ادامه نوشته »

آزمایش پیشابراه یا مجرای ادرار (قسمت سوم)

عفونت-مجاری-ادراری

  گذشته از این ها  گاهی اتفاق می افتد که نوک میل مفتش تمام مجرای قدامی را بسهولت گذشته ولی در مقابل عاصره غشائی و یا در نزدیکی آن متوقف میگردد (اگر نوک میل مفتش در مجرای قدامی متوقف شده باشد در ناحیه عجان یا بیضه و آلت محسوس است، اما …

ادامه نوشته »

آزمایش پیشابراه یا مجرای ادرار (قسمت دوم)

عفونت-مجاری-ادراری

غده های کوپر را هم باید ملامسه کرد . با ملامسه غدد کوپر که در ضخامت وتر متوسط عجان واقع شده و مجاری ترشحیشان در مجرای قدامی پیشاب سرباز میکنند بوسیله توشه دو انگشتی قابل اجراست ، برای انجام این آزمایش هم باید انگشت سبابه را در مقعد وارد کرده …

ادامه نوشته »

آزمایش پیشابراه یا مجرای ادرار (قسمت اول)

عفونت-مجاری-ادراری

آزمایش پیشابراه یا مجرای ادرار برای آزمایش کامل مجرای پیشاب مشاهده سماخ مجرا، ملامسه شاجرا و غدد منضمه بآن ، میل زدن مجرا، آزمایش ترشحات آن ، و بالاخره دیدن داخل مجرا و عکسبرداری از آن لازم و کافی است . ۱- مشاهده سماخ مجرا- سماخ طبیعی پیشابراه یا سوراخی …

ادامه نوشته »

اطلاعاتی کامل از انقطاع پیشابراه( قسمت دوم)

انقطاع پیشابراه

خونریزی از مجرا – در انقطاع مجرای قضیبی شدت خونریزی عموما “کم و بیش از چند قطره ای که پس از ایراد ضربه و در غیر از هنگام ادرار کردن از سماخ مجرا دفع میگردد نخواهد بود . در انقطاع مجرای عجانی شدت خونریزی زیاد تر و در غیر از …

ادامه نوشته »

اطلاعاتی کامل از انقطاع پیشابراه( قسمت اول)

انقطاع پیشابراه

اطلاعاتی کامل از انقطاع پیشابراه تعریف – اگر ضربه وارده از خارج به پیشابراه تنها خود آنرا قطع نموده و جلد آلت را سلامت بگذارد بیماری حاصله را انقطاع مجرا مینامند. علمت  و سب ب نوع ضربه های مولد انقطاع و طرز تأثیر آنها در هر یک از بخش های …

ادامه نوشته »

آخرین اطلاعات درباره بیماری های آلت

بیماری های آلت

آخرین اطلاعات درباره بیماری های آلت درمان بالانو پوستیت ها – گاهی اوقات پس از درمان بالانو پوستیت باختنه ناقص عارضه ای پیدا میشود که موجب شدت ناراحتی های  بیمار می گردد ، این عارضه اتفاقی که بنام سندرم اسکلروآتروفیک تاردیو نامیده میشود عبارتست از خشک شدن و کوچک شدن …

ادامه نوشته »

راه کارهای بهبود چرکین بودن ادرار یا پیوری /قسمت سوم

چرکین بودن ادرار

ج. پیشاب هائیکه تماما ” چرکینند. این دسته از پیشابها نما بند بیماری از یکدیگر نکات مشروحه در های چرکزای مثانه و گرده بوده برای ز زیر مورد استفاده میباشد . یک – اصولا” در یک بیماری چرکزایی گرد مقدار چرک زیادتر و فراوانتر از مقدار آن در یک بیماری چرکزای …

ادامه نوشته »

راه کارهای بهبود چرکین بودن ادرار یا پیوری /قسمت دوم

چرکین بودن ادرار

۲) صفات و مشخصات پیشاب های چرکین – مشخصات پیشاب های چرکین را ازنظر بالینی و آزمایشگاهی جداگانه باید – مورد بررسی و مطالعه قرارداد . الف- مشخصات بالینی:  اگر پیشاب بیماری را بلافاصله بعدازادرار کردن مشاهده کنیم خواهیم دید که بغیراز موارد یکه صاف وشفاف و طبیعی است یا …

ادامه نوشته »