خانه / بیماریهای مخصوص مردان (صفحه 3)

بیماریهای مخصوص مردان

از اپی دیدیم یا ملحقات بیضه ها چه میدانید..؟/قسمت پنجم

تسکین اپی دیدیم

 گاهگاهی بسته شدن خود بخودی پروسسوسی واژینالیس در خلال شیرخوارگی اتفاق می افتد و مداخله جراحی لازم نمیشود . حتی در موارد تنگ شدن کامل پروسسوس واژینالیسی درطول طناب منوی ، ممکن است تجمع بیش ازحد مایع در تونیکا واژینالیس نوزادان اتفاق بیفتد که احتیاج به آسپیراسیون مکرر و حتی …

ادامه نوشته »

از اپی دیدیم یا ملحقات بیضه ها چه میدانید..؟/قسمت چهارم

تسکین اپی دیدیم

 باید بخاطر داشت که اسپرماتوزوئیدهای پائین محل قطع شده یعنی ذخیره شده در کیسه ها و پروستات قادرند تا چند هفته زنده بمانند . اسپرماتوزوئیدها از مایع انزالی به نسبت ه ۵ تا ه ۷ درصد اسپرم باقی مانده در هر انزال کاهش می یابند یا ناپدید می شوند و اغلب …

ادامه نوشته »

از اپی دیدیم یا ملحقات بیضه ها چه میدانید..؟/قسمت سوم

تسکین اپی دیدیم

در تشخیص افتراقی تورسیون و اپیدیدیمیت باید بخاطر داشت که اپیدیدیمیت تقریبا” همیشه همراه با پروستاتیت و پیوری می باشد. با تورسیون، تمام بیضه وضما ئم آن درپد یده تورمی گرفتارمی باشند درحا لیکه در اپیدیدیمیت این دوراسیون تورم فقط خود اپیدیدیم را بدون اعضاء دیگر گرفتار میسازد یعنی بیضه مبتلا …

ادامه نوشته »

از اپی دیدیم یا ملحقات بیضه ها چه میدانید..؟/قسمت دوم

تسکین اپی دیدیم

تومورهای اپیدیدیم تقریبا” همیشه خوش خیم بوده و شامل تومورهای آدنوماتو، لیومیوما و کیست ها می باشند . اسپرماتوسلد یورتیکولی از اپیدیدیم بوده که دارای مایع ابری با اسپرماتوزوئید بوده که یک یا چند خانه می باشد و با هیدروسلی ممکن است اشتباه شود چه هردو نور را از خود …

ادامه نوشته »

از اپی دیدیم یا ملحقات بیضه ها چه میدانید..؟/قسمت اول

تسکین اپی دیدیم

از اپی دیدیم یا ملحقات بیضه ها  چه میدانید..؟   اپیدید بیم – اپیدیدیم ها ساختمان های مجرائی چنبرهای هستند که دروضعیت خلفی طرفی بیضه ها قرارداشته وبا ( Ret Testis )ادرارتباطمی باشند اسپرماتوزوئیدها را بمنظور رسیدن جمع می نمایندوسپس آنرا به وازدفران منتقل می کنند. انتهای بالائی اپیدیدیم یا …

ادامه نوشته »

با بیماریهای بیضه آشنا شوید/قسمت سوم

بیماریهای بیضه

بهرحال باید متذکر شد که هرسمی نوماتی ممکن است دارای کانونهای میکروسکوپیک خیلی بدخیم از المانهای ژرمینال باشد  و متاستاز آن دارای منشاء کار سینومای جنسی (رویانی ) تراتوکار سینوما یا حتی کوریوکارسینوما باشد بطوریکه هیچکدامشان به اشعه جواب ندهند . .سرانجام رادیوتراپی شکم و مناطق لنفاتیکی شکم نباید نادیده …

ادامه نوشته »

با بیماریهای بیضه آشنا شوید/قسمت دوم

بیماریهای بیضه

. کوریوکار سینوما-خوشبختانه کوریوکار سینوما فقط تعداد خیلی کمی ازتومورهای با سلول ژرمینال را درست می کند ، توموری است با تهاجم سریع ، تروفوبلاست ها خیلی زود به سیستم وریدی دست اندازی مینمایند. متاستازازراه خون ولنفاتیک می باشد و در موقع تشخیص معمولا” انجام گرفته است . برعکس کوریوکار …

ادامه نوشته »

با بیماریهای بیضه آشنا شوید/قسمت اول

بیماریهای بیضه

با بیماریهای بیضه  آشنا شوید   تومورهای بیضه – نئوپلاسم های خود بیضه تقریبا” همیشه بدخیم می باشند مگر فیبروم تونیکا واژینالیس که از تومورهای خوش خیم بیضه می باشد بر عکس تومورهای خارج بیضوی دراسکروتوم تقریبا” همیشه خوش خیم می باشند مثل تومورهای آدنوماتوئیدی اپیدیدیم و کورد . بهمین …

ادامه نوشته »

کلیاتی درباره کیسه های منوی/ قسمت چهارم

کیسه های منوی

 سیستوار وتروسکوپی و مطالعات رادیوگرافیک مثل واز و گرام که با کاتتر بیزاسیون کانال اژاکولاتوری با ‘ تزریق مستقیم بدرون و از انجام میگیرد بما نشان خواهد داد که آیا مجاری – ‘ منی بر بازمی باشد یا خیر. نمونه های بدست آمده از انزال را باید از نظر تعداد …

ادامه نوشته »

کلیاتی درباره کیسه های منوی/ قسمت سوم

کیسه های منوی

. ناباروری – عدم توانائی یکی از زوجین در تولید بچه را ناباروری یا استریلیتی میخوانند . تخمین زده میشود که ه ۱ درصد ازدواج ها درآمریکا همراه بانارسائی باشد که نصفشان با درمان های متداول خوب میشوند در حالیکه بقیه جواب نمیدهند. ناباروری در حدود ۵۰ درصد موارد ممکن است …

ادامه نوشته »