گزانتلاسما و التهاب پلک چگونه درمان می شود؟

گزانتلاسما و التهاب  پلک  چگونه درمان می شود؟  التهاب پلکاین عارضه التهاب حاشیه پلک است که با ایجاد شوره همراه است. پلک پوسته پوسته وقرمز میشود و خارش دارد.درمان: پلکهای خود را دو بار در روز با ...

آسیب شنوایی را درمان کنیم…

آسیب شنوایی را درمان کنیم... دو نوع کلی آسیب شنوایی وجود دارد. آسیب شنوایی هدایتی در اثر اختلال در مجرای گوش یا گوش میانی و آسیب شنوایی حسی عصبی در اثر ضایعات گوش داخلی و عصب ...

سرگیجه و بیماری مسافرت

سرگیجه و بیماری مسافرت سرگیجه علل زیادی دارد و شدت آن از احساس سبکی سر یا منگی تا سرگیجه واقعی متفاوت است. در سرگیجه واقعی اتاق دور سر فرد میگردد و تنها وضعیت دراز کشیده به ...

سایر علل سرگیجه چه می تواند باشد؟؟

سایر علل سرگیجه چه می تواند باشد ؟؟ اگر بعد از ایستادن به مدت چند ثانیه دچار سرگیجه می شوید احتمالا مبتلا به درجاتی از کاهش فشار خون وضعیتی هستید. این عارضه در اثر کاهش موقتی ...

از بیماری منی یر (Meniere)چه میدانید..؟؟

از بیماری منی یر (Meniere)چه میدانید..؟؟ یکی از اشکال خاص و ناتوان کننده سرگیجه واقعی بیماری منی یر است که به اسم یک پزشک فرانسوی که در قرن نوزدهم آن را تشریح کرد نامگذاری شده ...

همه چیز درباره عفونت (التهاب) گوش میانی

همه چیز درباره عفونت (التهاب) گوش میانی  عفونت گوش برای اکثر والدین بی خوابی شب، گریه کودکان و مراجعات پرهزینه به پزشک را تداعی می کند. بعد از سرماخوردگی عفونت گوش شایعترین عفونت دوران کودکی ...

شناخت کلی از عفونت (التهاب) گوش خارجی

شناخت کلی از عفونت (التهاب) گوش خارجی التهاب گوش خارجی ممکن است در اثر عفونت باکتریایی یا قارچی ایجاد شود. ورود آب به گوش (بیماری گوش شناگر)، مواد محرکی مثل اسپری مو و رنگ مو، و ...

بیماری گوش شناگر چیست؟

بیماری گوش شناگر چیست؟  بیماری گوش شناگر التهاب یا عفونت گوش خارجی است که در اثر باکتریهای موجود در آب که در گوش به دام می افتند ایجاد میشود. با چکاندن قطره های ضدعفونی کننده ...

وزوزگوش (زنگ زدن در گوشها) چگونه درمان می شود

وزوزگوش (زنگ زدن در گوشها) چگونه درمان می شود؟  وزوز گوش از نظر پزشکی شنیدن صدا در غیاب محرک شنوایی تعریف می شود. این صدا ممکن است به شکل وزوز، زنگ زدن، همهمه، سوت زدن، ...