خانه / بیماریهای کلیه ومجاری ادرار (صفحه 10)

بیماریهای کلیه ومجاری ادرار

همه چیزدرباره تومورهای مثانه/ قسمت دوم

تومورهای مثانه

 امتحان فیزیکی دربین بیمارانتومورهای مثانه   طبیعی است مگر اینکه ضایعه از مثانه فراتر رفته باشد . در مورد تشخیص بیماریتومورهای مثانه ، وقتی که به هماتوری واضح یا میکروسکوپیک برخورد یم یا بیماری مکررا” د چارعلائم تحریک پذیری مثاند۵شد با بید بتومورهای مثانه مشکوک باشیم . وقتی که در …

ادامه نوشته »

همه چیزدرباره تومورهای مثانه/ قسمت اول

تومورهای مثانه

همه چیزدرباره تومورهای مثانه تومورهای بدخیم مثانه در حدود ۳ درصد مرگ ومیر در اثر سرطان را درامریکا تشکیل میدهند . مردان ۲/۵ تا ۴ بار بیشتر از زنان بآن مبتلا میشوند . تومورهای اپیتلیال در کودکان نادر است اما ممکن است درهر سنی در بالغین دیده شود . حداکثر …

ادامه نوشته »

نسخه کاملی از مثانه عصبی /قسمت پنجم

تسکین مثانه عصبی

سیستو گرام فشار کم پر شدن را با ظرفیت زیاد بدون هیچ نوع انقباضی نشان میدهد . با سیستوسکوپی – ترا بکولاسیون های ظریف دیده میشود.گردن مثانه شل و بازمی باشد. اسفنکتر خارجی دچار آتونی نشده و انقباض آن باعث رتانسیون ادرار و سرانجام آتونی مثانه و بی اختیاری میگردد …

ادامه نوشته »

نسخه کاملی از مثانه عصبی /قسمت چهارم

تسکین مثانه عصبی

هدف از درمان ابتداء حذف تمام کانون های محرک می باشد چون مثانه عضوی است با رفلکس خالص با قوه محرکه حسی در دیواره مثانه که از مخاط و عضلات منشاء میگیرند . عفونت مثانه و سنگ باعث افزایش جز حسی قوس رفلکسی میشود و باعث افزایش تحریک انقباض میگردد …

ادامه نوشته »

نسخه کاملی از مثانه عصبی /قسمت سوم

تسکین مثانه عصبی

• محل : ضایعه عصبی مهم می باشد . ضایعه قوس رفلکس (نرون محرکه تحتانی) باعث ضایعه دتروسور (کم یا زیاد) میشود. ضایعه عصبی بالای مرکز رفلکسی ساکرال (نرون محرکه بالائی) رفلکس تخله مدیفیه را از طریق مرکز رفلکسی ساکرال  تحت تأثیر قرار میدهد. ضایعات ناکامل انتخابی (حسی یا حرکتیق) …

ادامه نوشته »

نسخه کاملی از مثانه عصبی /قسمت دوم

تسکین مثانه عصبی

 نارساتی اسفنکتر رکتال در انقباض و چرک های دردناک سر آلت یا کلی توریس (رفلکس بولیو کاورنوس ) این تصور را تقویت میکند. بررسی وضعیت عملی مجاری ادراری بالائی بوسیله اندازه گیری کراتینین اندوژن، وضع آناتومیک و فونکسیونی کلیه ها بوسیله IWU در بیمار مهم می باشد . تهیه یک …

ادامه نوشته »

نسخه کاملی از مثانه عصبی /قسمت اول

تسکین مثانه عصبی

نسخه کاملی از مثانه عصبی  مثانه یک شخص بالغ عضوی (احشاء) است کامل عضلانی (عضله صاف) که بعنوان یک منبع بدون علامت ادرار بوده و در حدود ه ۳۰ تا ه ۵۰ میلی لیتر ادرار را در خود ذخیره نموده و هنگامیکه میل بدفع پیدا شد آنرا با قدرت و …

ادامه نوشته »

سنگ کلیه و سنگ حالب را جدی بگیرید…!!

سنگ کلیه و سنگ حالب

سنگ کلیه و سنگ حالب را جدی بگیرید…!! سنگ کلیه ممکن است درهرسنی دیده شود ولی اغلب در دهه های سوم و چهارم اتفاق میافتد . سنگ ممکن است تک یا متعدد ثابت یا آزاد باشد ممکن است محدود به توبول در نوک پاپیلامثل نفروکالسی نوز، ممکن است بصورت کاستی …

ادامه نوشته »

سنگ کلیه چگونه درمان می شود؟؟

سنگ کلیه

سنگ کلیه  چگونه درمان می شود ؟؟ سنگ کلیه بستگی به اندازه. ترکیب وجود یا عدم وجود عوارضی مثل عفونت یا انسداد دارد. همیشه باید عواملی برای سنگ کلیه در نظرداشت وبا کشف آن در اصلاحش کوشید . تحت نظر داشتن بیمار تجویز مایعات زیاد ، مسکن ، قلیائی کردن …

ادامه نوشته »

درباره عفونت های کلیوی چه میدانید..؟.//قسمت چهارم

تسکین عفونت های کلیوی

سل مجاری ادراری – سل مجاری ادراری یک بیماری هماتوژن در امریکا می باشد و معمولا ثانوی به سل ریه است. سل اولیه ممکن است التیام یابد در حالیکه سل کلیوی پیشرفت می نماید . ضایعه اولیه کلیوی در کورتکس در گلومرول ها می باشد ، مدولا بطور ثانوی آلوده …

ادامه نوشته »