خانه / بیماریهای کلیه ومجاری ادرار (صفحه 10)

بیماریهای کلیه ومجاری ادرار

نسخه کاملی از مثانه عصبی /قسمت سوم

تسکین مثانه عصبی

• محل : ضایعه عصبی مهم می باشد . ضایعه قوس رفلکس (نرون محرکه تحتانی) باعث ضایعه دتروسور (کم یا زیاد) میشود. ضایعه عصبی بالای مرکز رفلکسی ساکرال (نرون محرکه بالائی) رفلکس تخله مدیفیه را از طریق مرکز رفلکسی ساکرال  تحت تأثیر قرار میدهد. ضایعات ناکامل انتخابی (حسی یا حرکتیق) …

ادامه نوشته »

نسخه کاملی از مثانه عصبی /قسمت دوم

تسکین مثانه عصبی

 نارساتی اسفنکتر رکتال در انقباض و چرک های دردناک سر آلت یا کلی توریس (رفلکس بولیو کاورنوس ) این تصور را تقویت میکند. بررسی وضعیت عملی مجاری ادراری بالائی بوسیله اندازه گیری کراتینین اندوژن، وضع آناتومیک و فونکسیونی کلیه ها بوسیله IWU در بیمار مهم می باشد . تهیه یک …

ادامه نوشته »

نسخه کاملی از مثانه عصبی /قسمت اول

تسکین مثانه عصبی

نسخه کاملی از مثانه عصبی  مثانه یک شخص بالغ عضوی (احشاء) است کامل عضلانی (عضله صاف) که بعنوان یک منبع بدون علامت ادرار بوده و در حدود ه ۳۰ تا ه ۵۰ میلی لیتر ادرار را در خود ذخیره نموده و هنگامیکه میل بدفع پیدا شد آنرا با قدرت و …

ادامه نوشته »

سنگ کلیه و سنگ حالب را جدی بگیرید…!!

سنگ کلیه و سنگ حالب

سنگ کلیه و سنگ حالب را جدی بگیرید…!! سنگ کلیه ممکن است درهرسنی دیده شود ولی اغلب در دهه های سوم و چهارم اتفاق میافتد . سنگ ممکن است تک یا متعدد ثابت یا آزاد باشد ممکن است محدود به توبول در نوک پاپیلامثل نفروکالسی نوز، ممکن است بصورت کاستی …

ادامه نوشته »

سنگ کلیه چگونه درمان می شود؟؟

سنگ کلیه

سنگ کلیه  چگونه درمان می شود ؟؟ سنگ کلیه بستگی به اندازه. ترکیب وجود یا عدم وجود عوارضی مثل عفونت یا انسداد دارد. همیشه باید عواملی برای سنگ کلیه در نظرداشت وبا کشف آن در اصلاحش کوشید . تحت نظر داشتن بیمار تجویز مایعات زیاد ، مسکن ، قلیائی کردن …

ادامه نوشته »

درباره عفونت های کلیوی چه میدانید..؟.//قسمت چهارم

تسکین عفونت های کلیوی

سل مجاری ادراری – سل مجاری ادراری یک بیماری هماتوژن در امریکا می باشد و معمولا ثانوی به سل ریه است. سل اولیه ممکن است التیام یابد در حالیکه سل کلیوی پیشرفت می نماید . ضایعه اولیه کلیوی در کورتکس در گلومرول ها می باشد ، مدولا بطور ثانوی آلوده …

ادامه نوشته »

درباره عفونت های کلیوی چه میدانید..؟.//قسمت سوم

تسکین عفونت های کلیوی

عفونت باکتریال ممکن است به پیشرفت و ایجاد پاپیلری نکروزیس کمک کند و منجر به عوارض جدی مثل سپتیسمی شود و عفونت  پیلونفریت مشخص شده در حاملگی در حدود ۲ درصد موهباشد. هیدرواروترو نفروزیس که بطور شایع دیده میشود. بویژه در طرف راست یکی از عوامل کمک کننده مهم می …

ادامه نوشته »

درباره عفونت های کلیوی چه میدانید..؟.//قسمت دوم

تسکین عفونت های کلیوی

ریشه کن شدن عوامل پاتوژن را بایستی با کشت معلوم نمود نه براساس علائم کلینیکی . پیلونفریت مزمن ممکن است همراه عامل مساعد کننده باشد یا اینکه هیچگونه ضایعه کمک کننده وجود نداشته باشد، این امر را بایستی با تکنیک های جدید روشن نمود . از نظر ظاهر کلیه با …

ادامه نوشته »

درباره عفونت های کلیوی چه میدانید..؟.//قسمت اول

تسکین عفونت های کلیوی

درباره عفونت های کلیوی  چه میدانید..؟ عفونت های کلیوی را بدو دسته تقسیم میکنند : عفونت های غیراختصاصی که عوامل پاتوژن معمولی باعث آنند و عفونت های اختصاصی درنتیجه سل – اکتینومیکوزیس و اکی نوکوکوس ، راه دخول عوامل عبارتست از راه خونی — لنفاتیکا- بالارو و گسترش . پیلونفریت …

ادامه نوشته »

راه های پیشگیری از بیماری عفونت ادراری را بیاموزیم…..

عفونت ادراری

راه های پیشگیری از بیماری عفونت ادراری را بیاموزیم…..   Urinary Infectionعفونت ادراری عفونت های دستگاه ادراری بسیار شایع است و تقریباً تمامی مردم دنیا در دوره ای از زندگی خود به آن دچار شده اند. گاهی نیز برخی از افراد برای بارها و بارها به عفونت ادراری دچار شده و …

ادامه نوشته »