خانه / بیماریهای کلیه ومجاری ادرار (صفحه 5)

بیماریهای کلیه ومجاری ادرار

بررسی کلیه ها و سیستم ادراری چگونه صورت می گیرد؟

بررسی کلیه ها و سیستم ادراری چگونه صورت می گیرد

بررسی کلیه ها و سیستم ادراری چگونه صورت می گیرد؟   عکس های ساده، سونوگرافی ها و بررسی های رادیوایزوتوپ اطلاعاتی درباره سایز، ساختمان، خونرسانی و عملکرد کلیه و مسیر ادراری به دست میدهند. طبق مطالعات دانشگاه جان هاپکینز، سونوگرافی کلیه یک آزمایش تشخیصی است که با تولید تصاویر، اندازه، …

ادامه نوشته »

نکات کلیدی در ارتباط با بیوپسی کلیه

اندیکاسیون های بالینی

نکات کلیدی در ارتباط با بیوپسی کلیه    بیوپسی کلیه، یکی از روش های با ارزش تشخیصی است که به عنوان راهنمایی برای درمان صحیح می باشد. این تکنیک اغلب میزان بافت کافی جهت مطالعات میکروسکوپ نوری و الکترونی و بررسی های ایمونوفلورسانت، فراهم می کند. کنتراندیکاسیون های مطلق آن …

ادامه نوشته »

مثانه نورو پاتیک و بی اختیاری ادرار ی /قسمت دوم

مثانه نوروپاتیک

یافته های بالینی در مثانه شل علایم و نشانه ها مهمترین نشانه ها اورولوژیک، احتباس ادراری بی اختیاری ناشی از سرریزشدن می باشد.بیماران مذکر قادر به نعوظ نیستند، در معاینه، رفلکس های اندام تحتانی، ضعیف شده یا از بین رفته اند. درک حسی وجود ندارد.  یافته های آزمایشگاهی نشانگر عفونت …

ادامه نوشته »

مثانه نورو پاتیک و بی اختیاری ادراری /قسمت اول

مثانه نوروپاتیک

مثانه نوروپاتیک و بی اختیاری ادرار ی مثانه احتمالاً تنها ارگان احشایی دارای عضلات صاف می باشد که تحت کنترل ارادی کامل کورتکس مغزی است. عملکرد طبیعی مثانه، نیازمند هماهنگی بین اجزاء حسی و حرکتی هر دو سیستم عصبی سوماتیک و اتونومیک میباشد. بیشتر ضایعات نورولوژیک می توانند باعث اختلال …

ادامه نوشته »

بخوانید اطلاعاتی در ارتباط با سندرم های پاران نئوپلاستیک کلیه

بخوانید اطلاعاتی در ارتباط با سندرم های پاران نئوپلاستیک کلیه

بخوانید اطلاعاتی در ارتباط  با سندرم های پاران نئوپلاستیک کلیه    RCC با طیف وسیعی از سندرم های پارانئوپلاستیک همراهی دارد. RCC شایعترین علت اریتروسیتوز پارانئوپلاستیک میباشد که در ۱۰-۳٪ بیماران گزارش شده و است. این امر می تواند به علت تولید اریتروپوئتین ناشی از : تومور یا به علت …

ادامه نوشته »

مشخصات کلی از ترومای وارد شده به مثانه و پیشابراه

مشخصات کلی از ترومای وارد شده به مثانه و پیشابراه

مشخصات کلی از ترومای وارد شده به مثانه و پیشابراه   ترومای وارد به مثانه اغب به علت ضربات خارجی بوده، با شکستگی لگن همراه است. (در حدود ۱۵٪ تمام شکستگی های لگن با آسیب های مثانه یا پیشابراه همراهی دارد). علل: ایاتروژنیک شامل اقدامات ژنیکولوژیک و جراحی های لگنی …

ادامه نوشته »

بهترین راه درمان پارگی پیشابراه چیست..؟؟

پارگی پیشابراه

بهترین راه درمان پارگی پیشابراه چیست..؟؟   عوارض پارگی پیشابراه: تنگی، ناتوانی جنسی و بی اختیاری ادرار به عنوان پیامدهای پارگی پیشابراه پروستاتومامبرانو، مطرح می باشد. تنگی در بیش از نیمی از موارد (در ترمیم اولیه مجرا) دیده می سود، ولی در صورتی که از سیستوستومی و ترمیم تأخیری استفاده …

ادامه نوشته »

آسیب وارده به مثانه چگونه درمان می شود؟

آسیب وارده به مثانه

آسیب وارده به مثانه چگونه درمان می شود؟   A) اقدامات اورژانس شامل کنترل شوک و خونریزی بیمار B) اقدامات جراحی شامل یک برش midline برای دسترسی به مثانه و سپس بررسی دقیق آن است پس از ترمیم پارگی مثانه، سیستوستومی سوپراپوبیک به منظور درناژ ادراری و کنترل خونریزی باید …

ادامه نوشته »

آخرین اطلاعات در باره قطع ترشح پیشاب/قسمت سوم

قطع ترشح عضوی پیشاب یا ادرار

قطع ترشح پیشاب بعلت فشار وارده بر لوله های حالب : لوله های حالب بدوطریق مختلف ممکن است. تحت فشار واقع شده مانع , از جریان آزاد پیشاب گردند.  درطریقه اولی گرددها از جای خود حرکت کرده و موجب بروز خمیدگیدر لوله های نامبرد ه  میگردند اما در طریقه دوم …

ادامه نوشته »

چرا به مثانه ضربه وارد میشود..؟؟

ضربه مثانه

چرا به مثانه ضربه وارد میشود..؟؟   ضربه مثانه پاره شدن مثانه از اورژانس های جراحی میباشد و احتیاج به تشخیص زودرس و درمان فوری دارد. پارگی خود بخود مثانه شدیدا” نادر می باشد و در اثر بیماری های رانه مثل عفونت یا نئوپلاسم بوجود میآید ، پارگی مثانه ممکن …

ادامه نوشته »