دانستنی هایی از مگااورتر انسدادی …

دانستنی هایی از مگااورتر انسدادی ...  این ناهنجاری ناشی از انسداد در محل اتصال حالب به مثانه (UVJ obstruction) میباشد. این ناهنجاری در پسرها ۴ برابر شایعتر بوده و حالب چپ بیشتر از راست گرفتار ...

با آنومالی های توبول دیستال آشنا شوید

با آنومالی های توبول دیستال  آشنا شوید  آنومالی های توبول دیستالشامل موارد زیر است:A) نقائص ترشح یون هیدروژن و بازجذب یونبیکربنات (RTA نوع دیستال یا نوع I))ترشح بیش از حد پتاسیم (سندرم از دست دادن پتاسیم) ...

سندرم نفروتیک کلیه چگونه درمان می شود

سندرم نفروتیک کلیه  چگونه درمان می شود؟؟  اساس درمان، شامل رژیم محدود از نظر سدیم (۰/۵ تا ۱ گرم در روز) و درمان عفونت عودکننده است. دیورتیک ها ممکن است داده شود، ولی اغلب به طور ...

انوریسم شریان کلیوی چگونه بیماری است؟؟

انوریسم شریان کلیوی چگونه بیماری است؟؟   انوریسم شریان کلیوی معمولاً ناشی از بیماری دژنراتیو شریانی است که باعث تضعیف جدار آن شده است و به طور شایع به وسیله آرترواسکلروز و پس از آن پلی آرتریت ...

بیماری های اکتسابی مثانه را بهتر بشناسیم…

بیماری های اکتسابی مثانه را بهتر بشناسیم...  1-سیستیت بینابینی ۲- بی اختیاری ادرار ناشی از آسیب به اسفنکتر خارجی 3- شب شاشی طبق تعریف به خیس کردن محل خواب، بعد از ۳ سالگی اطلاق می شود. ...

دیورتیکول مثانه چیست و چگونه درمان می شود؟؟

دیورتیکول مثانه چیست و چگونه درمان می شود؟؟    معمولاً اکتسابی و ثانویه به انسداد پس از گردن مثانه یا مثانه نوروژنیک اسپاستیک است. دیورتیکول نسج عضلانی ندارد و به علت باقی ماندن ادرار مستعد عفونت است. گاهی ...

راه درمان نارسایی مزمن کلیه (اتیولوژی)چیست..؟؟

راه درمان نارسایی مزمن کلیه (اتیولوژی)چیست..؟؟   درمان نارسایی مرمن کلیه (اتیولوژی)  شامل محدودیت رژیم از نظر پروتئین (۰/۵gr/kg/d)، پتاسیم و فسفر و استفاده از بیکربنات در موارد اسیدوز خفیف، >Bi تعادل نمک  و استفاده  از اریتروپونتین صناعی ...

چگونگی درمان نارسایی حاد پس کلیوی

چگونگی درمان نارسایی حاد پس کلیوی   نارسایی حاد پس کلیوی به دنبال انسداد دوطرفه حالب یا پیشابراه ناشی از جراحی های شکم و لگنی، سنگ حالب در کسانی که کلیه منفرد دارند، انسداد گردن مثانه یا پیشابراه ...

همه چیز درباره نارسایی مزمن کلیه و دیالیز

همه چیز درباره نارسایی مزمن کلیه و دیالیز  در نارسایی مزمن کلیه، کاهش کلیرانس مواد محلول خاصی که در حالت طبیعی از کلیه ها دفع می شوند، باعث تجمع آنها در مایعات بدن می شود.شایعترین نشانگرهای ...

اطلاعات مفید در ارتباط با پیوند کلیه ..

اطلاعات مفید در ارتباط با پیوند کلیه ..  پیوند کلیه، درمان انتخابی در بیماران مبتلا به ESRD میباشد. علل نارسایی مزمن کلیه در آمریکا عبارتند از (به ترتیب): دیابت (۳۶٪) نفرواسکلروز ناشی از پرفشاری خون (٪۳۰)، ...