خانه / بیماری و عوامل ایجاد کننده

بیماری و عوامل ایجاد کننده

بیماری های مهم مشترک باکتریایی بین انسان و ماهی / قسمت سوم

بیماری های مهم مشترک باکتریایی بین انسان و ماهی

۹-یرسینیا انتر و کولیت یرسینیا انتروکولیتیکا، یک عامل مهم در ایجاد بیماری های منتقل شونده از آب و غذا است که باعث گاسترو آنتریت انسانی می شود. یرسینیا باسیلی است کوتاه و گرم منفی که جزء خانواده آنتروباکتریاسه به شمار می آید. میزان نسان ها اغلب دچار عفونت های ناشی …

ادامه نوشته »

بیماری های مهم مشترک باکتریایی بین انسان و ماهی / قسمت دوم

بیماری های مهم مشترک باکتریایی بین انسان و ماهی

۴-استافیلو کک طلایی استافیلو کوک طلایی گرد تا بیضی شکل است و زیر میکروسکوپ زنجیری ، خوشه ای به صورت دوتایی مشاهده می شود. بیشتر سویه های استاف طلایی، آنتروتوکسین و نیز کواگولاز تولید می کنند که سبب لخته شدن پلاسمای خون می شود. حدود ۱۰ × ۱ باکتری در …

ادامه نوشته »

بیماری های مهم مشترک باکتریایی بین انسان و ماهی / قسمت اول

بیماری های مهم مشترک باکتریایی بین انسان و ماهی

بیماری های مهم مشترک باکتریایی بین انسان و ماهی  ۱- بیماری سل ماهی (میکو باکتریوزیس) مایکو باکتریوزیس یک بیماری مزمن یا تحت حاد در بسیاری از ماهیان از جمله آزاد ماهیان در محیط های آب شیرین، لب شور و شور می باشد. گونه های مایکو باکتریوم مرینوم، فورچو تیوم و …

ادامه نوشته »

بیماری عفونی شایع مشترک بین ماهی قرمز وانسان

عفونت با باکتری گرم مثبت نوکار دیا

بیماری عفونی شایع مشترک بین ماهی قرمز وانسان عفونت آٹروموناسں: به صورت حم های پوستی بیشتر در اطراف دهان  و جاهایی که  فلسں های ماهی ریخته  است مشاهده می شود. عامل ان A. salmonicida ،A. :Opllila میباشد –عفونت فلاوباکتریایی: بصورت زخم های نکروزه در نقاط انتهایی باله ها مشاهده شده …

ادامه نوشته »

تست جلدی و مفهوم آن در حساسیت

حساسیت

تست جلدی و مفهوم آن در حساسیت  همزمان با پیشرفت روش های درمان حساسیت در علم پزشکی، تغییراتی در نحوهٔ آزمایش ها و درمان حساسیت در آینده ایجاد خواهد شد. مرکز حساسیت و ایمنی شناسی امریکا برای آزمایش های حساسیت چندین روش را به رسمیت شناخته است. یکی از این …

ادامه نوشته »

ازدواج چه تاثیری روی وسواس دارد?

وسواس

ازدواج چه تاثیری روی وسواس دارد? ازدواج جزء عوامل آشکار ساز وسواس می باشد و در صورت اختلافات شدید بین همسران و فقدان طلاق، همسر می تواند عامل نگهدارنده .وسواس بشمار آید در هر شکل، از میان کلیه زنان متأهلی که به دلیل وسواس به «من» مراجعه می کنند، تقریباً …

ادامه نوشته »

رابطه احساس حقارت با تشدید وسواس

وسواس

رابطه احساس حقارت با تشدید وسواس احساس حقارت چه رابطه ای با بروز با تشدید وسواس دارد؟ اعتماد به نفس، یک ستون از چهار ستون سلامت روانی است. احساسحقارت، یعنی ستون لرزان اعتماد به نفس.تقریباً تمام افراد وسواس از اعتماد به نفس پایینی برخوردارند.این اعتماد به نفس پایین موقعیتی یا …

ادامه نوشته »

طول درمان فرد وسواسی

وسواس

طول درمان فرد  وسواسی  اضطرابی که فرد در طول وسواس دارد (که گاهی تا ۱۰۰رجه بالا  می رود) چه فرقی با اضطراب ۱۰۰ درجه در طول درمان وسواس دارد؟  یادتان نرود:«درمان برابر است با یادگیری در اوج اضطراب خود انگیخته». پس اضطراب روز مره برای فرد وسواسی که تحت درمان …

ادامه نوشته »

آیا یاد آوری خاطرات تلخ و دردناک گذشته تاثیری روی درمان وسواس در روش استفراغ روانی دارد؟

وسواس

آیا یاد آوری خاطرات تلخ و دردناک گذشته تاثیری روی درمان وسواس در روش استفراغ روانی دارد؟ بلی دارد. تخلیه و تهویه روانی، با یاد آوری خاطرات تلخ گذشته، هیجان های انبار شده گذشته در ناخودآگاه امکان پذیر است. بااین روش، اضطراب که هیجان منفی ناشی از انباشتن مسائل حل …

ادامه نوشته »

درمان سکته ها بعد از اقدام فوری

درمان سکته ها بعد از اقدام فوری

درمان سکته ها بعد از اقدام فوری -۱ اگر بیمار دچار سکته مغزی شده باشد: مزاج بیمار را تشخیص بدهید گرچه بسیاری از سکته های مغزی در غلبه سوء مزاج سرد ایجاد میشود اما این حکم عمومیت نداشته و تشخیص مزاج ضروری است. در تجویز داروها حالات معده، یبوست، فشار …

ادامه نوشته »