خانه / بیماری و عوامل ایجاد کننده (صفحه 4)

بیماری و عوامل ایجاد کننده

چرا یبوست می گیریم ؟؟

یبوست

چرا یبوست می گیریم ؟؟ یبوست به کم شدن حجم توده مدفوعی و سفت شدن آن و کاهش تعداد دفعات اجابت مزاج، یبوست گفته میشود. یبوست علاوہ بر ایجاد درد و ناراحتی هنگام اجابت مزاج، باعث افزایش بیماری های رودهٔ بزرگ و ناحیهٔ محرج می شورد. مطابق بعضی نظریه ها، حتی …

ادامه نوشته »

آیا وسواس، رابطه ای با احساس گناه دارد؟

وسواس

آیا وسواس، رابطه ای با احساس گناه دارد؟ در مورد وسواس و رابطهٔ آن با احساس گناه، پافشاری بسیاری به عمل آمده است. تاحدی که منشاً وسواس را عده ای احساس گناه ذکر کرده اند. احساس گناه در برابر یک عمل خلاف اخلاق و یا خلاف شرع و بعد برای …

ادامه نوشته »

شناخت کلی از حساسیت زدایی

شناخت کلی از حساسیت زدایی

شناخت کلی از حساسیت زدایی  حساسیت زدایی چیست و در چه مرحله ای از  درمان فرد وسواس  انجام می شود؟ روش حساسیت زدایی منظم که عمدتاً برای رفع مشکل تری مراجعانفوبیایی به کار می رود شامل سه مرحله است . در مرحله اول یک سلسله مراتب اضطراب درست می شود. …

ادامه نوشته »

من یک فرد وسواسی هستم هنگامی که غرق در شستن و تکرار آن هستم دوست ندارم کسی نگاهم کند نمی دانم چرا ؟

وسواس

من یک فرد وسواسی هستم هنگامی که غرق  در شستن و تکرار آن هستم دوست ندارم کسی نگاهم کند نمی دانم چرا ؟ دلیل کار شما این است که نگاه دیگران در شما باعث افزایش اضطراب شده و توجه شما از موضوع شستشو منحرف شده و در نتیجه، زمان شستشو …

ادامه نوشته »

در طول درمان وسواس، خوبی فرد وسواسی چه قدر و چگونه می تواند برای درمان کمک کننده باشد ؟

بیماران وسواسی

در طول درمان وسواس، خود فرد  وسواسی چه قدر و چگونه می تواند برای  درمان کمک کننده باشد ؟ مهمترین کمکی که فرد وسواسی به خود می کند، بررسی انگیزه هایدرونی و نه بیرونی درمان وسواسی است. به عبارت دیگر، فرد وسواسیمی تواند جدولی با دو ستون بسازد که در …

ادامه نوشته »

آیا وسواس فکری همیشه با عمل همراه است؟

وسواس فکری

آیا وسواس فکری همیشه با عمل همراه است؟ خیر، اما می توان گفت اکثریت وسواس های فکری توأم با اعمال اجباری یا اجتنابی یا اطمینان بخش هستند. فراموش نکنیم که منظور از عمل اجباری، تنها شستشو یا وارسی یا تقارن که در آن فرد به طور فیزیکی نیز وارد عمل …

ادامه نوشته »

چه چیز وجه تمایز بین افراد وسواسی در نوع وسواس آنهاست؟

وسواس

چه چیز وجه تمایز بین افراد  وسواسی در نوع وسواس آنهاست؟ شخصیت افراد، عوامل زمینه ساز در آنها از جمله ارث و اکتساب، طرحواره های ذهنی افراد، عامل آشکار ساز(عوامل بروز وسواس)، اهمیت داشتن چیز خاصی برای فرد، که در افراد متفاوت است چرا افراد وسواسی عموما افراد  وابسته ای …

ادامه نوشته »

آیا فرد وسواسی به طور ناخودآگاه خود در شدت گرفتن وسواس خویش، موثراست؟

وسواس

آیا فرد وسواسی به طور ناخودآگاه خود در شدت  گرفتن وسواس خویش، موثراست؟ بله اساساً خود نا آگاهی باعث شدت وسواس می شود.زیرا از نظر حضرت علی (ع) از مصادیق شرک، خود را به حوادث روزگار سپردن است. فرد وسواسی که خود را به دست افکار مزاحم می سپارد، در …

ادامه نوشته »

بالا بردن اعتماد به نفس، چه کمکی به درمان وسواس می تواندبکند ؟

وسواس

بالا بردن اعتماد به نفس، چه کمکی به درمان وسواس می تواندبکند ؟ اعتماد به نفس نیرو محرکهٔ روان است و یک ستون از چهار ستون روانآدمی. در درمان وسواس فرد وسواسی چند نوبت آزمون اعتماد به نفس می دهدو روند و منحنی رشد اعتماد به نفس اندازه گیری می …

ادامه نوشته »

چرا ذهن یک فرد وسواسی همیشه به سمت منفی می رود؟

وسواس

چرا ذهن یک فرد  وسواسی همیشه به سمت منفی می رود؟ برای اینکه سوگیری ذهن فرد وسواسی، همواره به قسمت ۵۰٪ منفی شک و تردید است و از طرف دیگر به دلیل اینکه ترس های اصلی فرد، به طور ناخودآگاه روی مفاهیم و مصادیق گیج و گنگ و درهمی مثل …

ادامه نوشته »