نکات مهم در مصرف و نوشیدن دمنوش های گیاهی

نکات مهم در مصرف و نوشیدن دمنوش های گیاهی ۱- تمامی دمنوشها را به صورت ولرم و جرعه جرعه بنوشید.۲- معمولاً بین ۳ تا ۲فنجان در شبانه روز مصرف نمائید.۳- هرگز دمنوشها را با قند یا ...

تاثیر شفابخشی برخی گیاهان دارویی در فرهنگها و باورها و مکتوبات کهن جهان

تاثیر شفابخشی برخی گیاهان در فرهنگها و باورها و مکتوبات کهن جهان   آرتیشو:   یکی از پیشکشی هایی بود که مصریان به خدایان خود هدیه می کردند. آویشن: روزگاری در ولز (انگلستان)، آویشن را در قبرستان ...

فصل زمستان را بادمنوشهای شفابخش پشت سر بگذارید

دمنوشهای فصل زمستان با رسیدن زمستان، رشد سال قبلی گیاهان متوقف می شود و تمام گیاهان فرصت استراحت و به خواب رفتن پیدا می کنند. در تاریکی به سر کار می رویم و در نیمهٔ تاریکی ...

دمنوشهای فصل پائیز را برای کمبود منیزیم فراموش نکنید

دمنوشهای فصل پائیز پاییز از ویژگی های خاصی برخوردار است. با آغاز پاییز، روزهای گرم تابستان به فراموشی سپرده شده و هوا خنکتر می شود. در این ایام، روزها هر روز کوتاه تر از دیروز، هوا ...