درمان گیاهی ضد نفخ

 درمان گیاهی  ضد نفخ درمان ضد نفخ و دل پیچه انواع تشکیل دهنده: ۳۰ گرم گل بابونه، ۱۵ گرم رازیانه، ۱۰ گرم زیره سیاهروش آماده سازی و مقدار مصرف دمنوشیک قاشق مرباخوری از مخلوط فوق را در ...

درمان گیاهی سیستم قلب در طب سنتی

         درمان گیاهی سیستم قلب در طب سنتی درمان سیستم قلب، آرام بخش انواع تشکیل دهنده: ۳۰ گرم برگ دم شیر، ۲۰ گرم برگ فرنجمشک، ۱۵ گرم هوفاریقون (گل راعی)، ۱۵ گرم ریشهٔ ...

درمان گیاهی التهاب

درمان  گیاهی التهاب درمان التهاب، و آرام کننده معده انواع تشکیل دهنده: ۲۵ گرم ریشهٔ شیرین بیان، ۲۵ گرم بابونه، ۱۰ گرم برگ فرنجمشک، ۵ گرم برگ نعناع، ۵ گرم برگ قنطوریونروش آماده سازی و مقدار ...

درمان گیاهی ناراحتی های ناشی از عادت ماهانه

درمان گیاهی  ناراحتی های ناشی از عادت ماهانه  درمان ناراحتی های ناشی از عادت ماهانه انواع تشکیل دهنده: نعناع، زنجبیل، رازیانه، گل گاوزبان (به نسبت مساوی) روش آماده سازی و مقدار مصرف دمنوشیک قاشق غذاخوری از مخلوط ...

درمان گیاهی بی خوابی

 درمان گیاهی بی خوابی درمان بی خوابی، افزایش تمرکز حواس، آرامش سیستم عصبی، آرام بخش و شادی افزا انواع تشکیل دهنده: فرنجمشک، گل شبدر قرمز، نعناع، بابونه، هل، گلبرگ های گل سرخروش آماده سازی و مقدار ...

درمان گیاهی تقویت سیستم عصبی

 درمان  گیاهی تقویت سیستم عصبی درمان تقویت سیستم عصبی، متعادل کنندهٔ روان و آرام بخش انواع تشکیل دهنده: ۲۰ گرم برگ فرنجمشک، ۱۰ گرم گل راعی، ۱۰ گرم بهار نارنج، ۵ گرم میوهٔ نسترن روش آماده سازی ...

درمان گیاهی تقویت سیستم اعصاب

  درمان گیاهی تقویت سیستم اعصاب درمان استرس و اضطراب، کاهش فشارهای روحی، تقویت سیستم اعصاب انواع تشکیل دهنده: ۲۰ گرم بهار نارنج، ۲۰ گرم گل لاوندا، ۱۵ گرم گل سرخ و لیک، ۱۰ گرم گل بابونه، ...

درمان گیاهی ناراحتی های گوارشی

 درمان گیاهی ناراحتی های گوارشی درمان ناراحتی های گوارشی، سوء هاضمه، نفخ انواع تشکیل دهنده: نعناع، اکلیل کوهی، آویشن (به نسبت مساوی)روش آماده سازی و مقدار مصرف دمنوشیک قاشق مرباخوری از مخلوط فوق را در یک ...

درمان گیاهی نارسائی سیستم عصبی

درمان گیاهی نارسائی سیستم عصبی درمان نارسائی سیستم عصبی انواع تشکیل دهنده: ۳۰ گرم گل بابونه، ۲۰ گرم میوه رازک، ۲۰ گرم برگ فرنجمشک، ۲۰ گرم گل لاوندا، ۱۰ گرم ریشه سنبل طیب روش آماده سازی و مقدار ...

درمان گیاهی تشنج سیستم گوارشی در طب سنتی

درمان گیاهی تشنج سیستم گوارشی در طب سنتی درمان تشنج سیستم گوارشی، تقویت معده انواع تشکیل دهنده: مرزنگوش، رازیانه، آویشن، زنجبیل (به نسبت مساوی) روش آماده سازی و مقدار مصرف دمنوشیک قاشق مرباخوری از مخلوط فوق را ...