درمان گیاهی دل پیچه در طب سنتی

درمان گیاهی دل پیچه در طب سنتی  ضد نفخ و درمان دل پیچه انواع تشکیل دهنده: ۳۰ گرم گل بابونه، ۱۵ گرم رازیانه، ۱۰ گرم زیره سیاهروش آماده سازی و مقدار مصرف دمنوشاز مخلوط فوق ...

درمان گیاهی نارسائی تقویت سیستم عصبی

 درمان گیاهی نارسائی تقویت سیستم عصبی درمان نارسائی تقویت سیستم عصبی انواع تشکیل دهنده: ۴۰ گرم برگ هوفاریقون (گل راعی) ۳۰ گرم برگ نعناع، ۲۰ گرم برگ فرنجمشک، ۱۰ گرم گل بهار نارنجروش آماده سازی و ...

درمان اسپاسم با دارو های گیاهی در طب سنتی

درمان اسپاسم با دارو های گیاهی در طب سنتی درمان اسپاسم و نفخ شکم انواع تشکیل دهنده: ۳۰ گرم برگ نعناع، ۳۰ گرم برگ بومادران، ۱۵ گرم برگ سنا، ۱۰ گرم بذر زیره و ۱۰ گرم ...

درمان گیاهی اضطراب و استرس

درمان گیاهی اضطراب و استرس  درمان اضطراب و استرس انواع تشکیل دهنده: استوقدوس، جودوسر، زیرفون، بادرنجبوبه از هر کدام ۱۵ گرمروش آماده سازی و مقدار مصرف دمنوش۴ قاشق غذاخوری از مخلوط فوق را در یک قوری ...

درمان استرس و اضطراب به کمک گیاهان دارویی

درمان استرس و اضطراب به کمک گیاهان دارویی  درمان استرس و اضطراب، مسکن سیستم عصبی انواع تشکیل دهنده:۲قاشق غذاخوری گل بابونه، ۱ قاشق غذاخوری گل بهار نارنج روش آماده سازی و مقدار مصرف دمنوشیک قاشق غذاخوری از ...

درمان سرفه توأم با تنگی نفس یا خلط خونی

درمان سرفه توأم با تنگی نفس یا خلط خونی انواع تشکیل دهنده: نعناع فلفلی، انیسون، رازیانه، فراسیون (به نسبت مساوی) روش آماده سازی و مقدار مصرف دمنوش۲قاشق مرباخوری از مخلوط فوق را در یک قوری چینی به ...

درمان افسردگی با طب سنتی!!!

درمان افسردگی با طب سنتی!!! درمان افسردگی انواع تشکیل دهنده: سنبل باتلاقی، ریحان خشک (به نسبت مساوی) روش آماده سازی و مقدار مصرف دمنوش گیاهان فوق را مخلوط کرده، در ظرف خشک بدون نفوذ هوا نگهداری کنید. یک ...

تنظیم فشارخون را اینگونه تنظیم کنید!!

تنظیم فشارخون را اینگونه تنظیم کنید!! تنظیم فشارخون انواع تشکیل دهنده: ۳۰ گرم شاتره، ۳۰ گرم برگ فرنجمشک، ۲۰ گرم گل سرخ و لیک ۲۰ گرم گیاه دم شیرروش آماده سازی و مقدار مصرف دمنوشیک قاشق ...

درمان گیاهی تقویت معده و روده

درمان گیاهی تقویت معده و روده  درمان تقویت معده و روده انواع تشکیل دهنده: ۴۰ گرم آویشن، ۴۰ گرم گل استوقدوس، ۲۰ گرم نعناع روش آماد ه سازی و مقدار مصرف دمنوشیک قاشق مرباخوری از مخلوط فوق ...

درمان گیاهی سرماخوردگی در طب سنتی

درمان گیاهی سرماخوردگی در طب سنتی درمان سرماخوردگی انواع تشکیل دهنده: نعناع فلفلی، گل آقطی (به نسبت مساوی) روش آماده سازی و مقدار مصرف دمنوشگیاهان فوق را مخلوط نموده، و به دور از نور در یک ظرف ...