سل ستون مهره را چگونه درمان کنیم…؟؟

 سل ستون مهره را چگونه درمان کنیم...؟؟  درگیری سلی مهره های گردنی نادرتر از سایر قسمت های ستون مهره هاست. عفونت معمولاً در جلوی جسم مهره و یا در دیسک بین مهره ای آغاز می ...

با بیماری اسپرینگل آشنا شوید…

با بیماری اسپرینگل  آشنا شوید...  در این بیماری نادر، اسکاپولا بالاتر از حالت طبیعی قرار گرفته و نسبتاً بی تحرک میباشد. علت این ضایعه، اختلال تکاملی در عضلات اسکاپولا هم وجود دارد. ضایعه میتواند یک یا ...

سل مهره های کمری و سینه ای

سل مهره های کمری و سینه ای  یکی از محل های شایع گرفتاری در TB اسکلتی، درگیری جسم مهره ها در ناحیه فقرات توراسیک و لومبار است. این عفونت معمولاً در حاشیه قدامی تنه مهره ...

واریاسیون های ناحیه کمری و خاجی

واریاسیون های ناحیه کمری و خاجی  ۱/۳بیماران سرپایی ارتوپدی از backpain شاکی هستند در نیمی از این بیماران هیچ یافته مثبت در بالین و پاراکلینیک یافت نمی شود.«سیاتیک» در معنی عام به درد ناحیه لومبار ...

پرولاپس دیسک بین مہره ای درناحیه کمری

پرولاپس دیسک بین مہره ای درناحیه کمری   هرنیه شدن قسمتی از دیسک بین مهره ای در ناحیه کمری یکی از علل شایع درد کمر و درد سیاتیک میباشد. هرنیه شدن معمولاً در اثر بروز ...

عفونت پیوژن فقرات کمری و سینه ای

عفونت پیوژن فقرات کمری و سینه ای  عفونت پیوژن در این ناحیه خیلی شایع نیست و از لحاظ بالینی و رادیولوژیک به درگیری سلی این نواحی شبیه است. جرم های شایع شامل استافیلوکوک، استرپتوکوک، پنوموکوکو گاھی ...

راهنمای درمان عفونت پیوژن مهره های گردنی…

راهنمای درمان عفونت پیوژن مهره های گردنی... عفونت پیوژن مهره های گردنی عفونت پیوژن مهره های گردنی و دیسک های بین مهره ای در فقرات گردنی نادر است. استافیلوکوک، استرپتوکوک، پنومو کوکوگاھی سالمونالا (بروسلوزیس) از جرم ...

درگیری گردن در آرتریت روماتوئید

درگیری گردن در آرتریت روماتوئید این درگیری به علت وجود ریسک نیمه دررفتگی در مفصل آتلانتو - اکسیال و خطر واردآمدن فشار روی نخاع مهم است. درگیری میتواند تا قبل از بروز علایم نورولوژیک کاملاً مخفی ...

دنده گردنی چیست و چگونه درمان می شود؟

دنده گردنی چیست و چگونه درمان می شود ؟  دنده گردنی، حاصل رشد یک طرفه یا دو طرفه بیش از حد زائده دنده ای مهره C7 میباشد. این حالت معمولاً جوانان بی علامت است و با ...