درمان گیاهی سرفه در طب سنتی!!

درمان گیاهی سرفه در طب سنتی!! ۱- ریشه خطمی: شصست گرم (دوازده مثقال) )۲- ریشه شیرین بیان: هفتاد گرم (چهارده مثقال )۳- ریشه ایرسا: ده گرم (دو مثقال )طرز تهیه و مصرف: این سه گیاه دارویی ...

آیا شبها خوب می خوابید؟

آیا شبها خوب می خوابید؟ خوب خوابیدن این نیست که قرص خواب آوری استعمال کنید و از خود بیخود شوید. زیرا، قرص خوا ب آور در موارد بسیار ضروری، وقتی که بی اندازه درد روحی و ...

درمان جوشهای چرکی صورت در طب سنتی!!

 درمان جوشهای چرکی صورت در طب سنتی!! جوشهای چرکی صورت جوش های چرکی صورت که به نام حبیب البلوغ و غرور جوانی هم خوانده میشود در زبان فرانسه به آن آکنه معمولی Acne Vulgaire میگویند.بعضی از متخصصین ...

دوای یبوست از نسخه های طب سنتی

دوای یبوست از نسخه های طب سنتی  پیوست از یک جانشینی و خوردن غذای بی خاصیت است که خود علت العلل اختلالات دیگری در بدن می شود. چنانکه کسی که یبوست دارد دچار سوء هضم، سردرد، ...

نسخه هایی از طب سنتی برای درمان زخم معده

نسخه هایی از طب سنتی برای درمان زخم معده  برای درمان زخم معده شیر، سیب زمینی، کلم، و آرامش در زندگی مفید است بسیاری امراض  جسمی  حتی  امراض آلرژی زا  ممکن است  علل و ریشه های ...

اگزما را با طب سنتی درمان کنید!!

اگزما را با طب سنتی درمان کنید!! درمان اگزما  مرهم کرفس برای درمان اگزما کرفس را به شکل پوره بپزید و آن را تا نیمه گرم است روی زخمهای جلدی از جمله اگزما بگذارید و یا بمالید ...

دو گیاه شفابخش برای درمان آفتاب زدگی چشمان

دو گیاه شفابخش برای درمان آفتاب زدگی چشمان  چشمان ما سلطان بدن ما هستند و بسیاری از ادراکات خویش را با چشم انجام میدهیم. بنابراین باید در حفظ آن بکوشیم. اگر چشمان شما در اثر آفتابزدگی ...

آیا مواد غذایی ادرار آور را میشناسید؟!

 آیا مواد غذایی ادرار آور را میشناسید؟! نسخه دیگری برای تهیه شیرخنک ۱- تخم خیار: ده گرم (دو مثقال)۲- تخم هندوانه: ده گرم (دو ممقال)۳- تخم خربزه : ده گرم (دو مثقال)۴- تخم گرمک: ده گرم (دومثقال)۵- ...

درمان اسهال با طب سنتی!!

درمان اسهال با طب سنتی!!  ریشه خطمی : ده گرم معادل دو مثقالریشه انجبار: ده گرم معادل دو مثقالبارهنگ: پنج گرم معادل یک مثقالطرز تهیه و استعمال آن: همه این مواد را با نیم لیتر آب ...