۷ باور غلط در مورد مواد غذایی

7باور غلط زندگی

۷ باور غلط در مورد مواد غذایی از قدیم گفته اند، شما نشانگر آنچه هستید که می خورید، اما این گفته چندان هم صحیح نیست. ممکن است کسی سبزیجات بخورد اما هیچ شباهتی به کلم نداشته باشد. همینطور غارنشینان با اینکه ماموت و فیل به عنوان غذا می خوردند، اما …

ادامه نوشته »

هر آنچه که درباره پیاز موش نمیدانید

گیاه پیاز موش

هر آنچه که درباره پیاز موش نمیدانید پیاز موش کشنده موش می باشد و بسیار تند مزه .بعضی می گویند پیاز موش همان عنصل است .برشتن و پختن اثر دارویی آن را کاهش میدهد . گونه ای که همرنگ شاخ حیوان است ، درخشندگی دارد و مزه اش مخلوطی از …

ادامه نوشته »

گیاه ترشک,منبع ویتامین c

گیاه ترشک

گیاه ترشک,منبع ویتامین c ترشک دیسقوریدوس گوید ترشک چندین نوع است : ۱ -نوعی ترشک در زمین هایی که خاک مایل به سیاهی دارند می روید . برگهای دراز و سرباریک دارد . ۲- ترشکی که در کشت زارها می روید و اگر بپزند خوشمزه است . ۳- قسمی در …

ادامه نوشته »

گیاه تربد,دارویی مناسب برای تسکین دردمفاصل

تربد

گیاه تربد,دارویی مناسب برای تسکین دردمفاصل تربد تکه چوب های ستبرند که از هند می آورند .سفید رنگ و پیچیده اش که چون لوله های باریک ، نی و صاف ، زود شکن و کرم نزده باشد بهتر است . سبک و سوراخ دارش ناتوان است . خاصیت :تنها استعمال …

ادامه نوشته »

بیماری اعصاب دارید؟؟راه درمان آن با گیاه تفسیا

گیاه تفسیا

بیماری اعصاب دارید؟؟راه درمان آن با گیاه تفسیا تفسیا شیره فیجن کوهی است .تازه اش مفید و اگر یکسال بگذرد بیهوده است . مزاج :بسیار گرم و سوزنده است . خاصیت :پالاینده ، مسهل ، رساننده و ترکاننده است . آرایش :موی را باز می رویاند .داروی داء الثعلب است …

ادامه نوشته »

خواص و کاربرد فراوان گیاه کبر در سلامتی انسان

خواص و کاربرد ب فراوان گیاه کبر در سلامتی انسان

خواص و کاربرد  فراوان گیاه کبر در سلامتی انسان کبر دو نوع ثمر دارد یکی خرنوب شامی و دیگری که به خیار شبیه است . بیخ آن تلخ و تند است . نوعی کبر هست که آن را کبر قلز می گویند و به حدی تند است که تاول در …

ادامه نوشته »

گیاه کبابه رماتیسم را درمان میکند

گیاه کبابه

گیاه کبابه رماتیسم را درمان میکند کبابه ره آورد چین و قوتش به قوت روناس (فوه )شبیه است . مزاج :گرم و خشک خاصیت :باز کننده است و لطیف اما تا آن اندازه نیست که کار دارچین را انجام زخم و قرحه :در علاج زخم گندیده که در اندام نرم …

ادامه نوشته »

کلیاتی درباره گیاه کبیکه

کلیاتی درباره گیاه کبیکه

کلیاتی درباره گیاه کبیکه کبیکه دیسقوریدوس گوید چهار نوع است : ۱- برگش به برگ گشنیز شبیه و از آن پهن تر است . ۲ -از نوع اولی بزرگتر و ریشه هایش ژرفا روتر است . ۳ -بسیار کوچک و طلایی رنگ است . ۴- به نوع سوم شبیه ولی …

ادامه نوشته »

از گیاه کرویا چه میدانید؟

کرویا

از گیاه کرویا چه میدانید؟ کرویا درختش در ارمنستان و مملکت (قماعینا )بسیار است و در عربستان و هندوستان و غیره نیز یافت می شود .کرویا ثمر این رستنی است . آنچه ره آورد هندوستان و ارمنستان است و در کوبیدن سرسخت ، پر و متراکم است خوب است و …

ادامه نوشته »

آشنایی با خواص گشنیز

گشنیز

آشنایی با خواص گشنیز گشنیز جالینوس فرماید قوتی که در تر و خشک گشنیز است قوتی مرکب است چیرگی با خاکی تلخ و آبی نیم گرم است و کمی گسی دارد که کمی گیرنده شده است . مزاج :گرم و خشک خاصیت :گیرندگی و تخدیر دارد . افشره آن با …

ادامه نوشته »