قالب وردپرس درنا توس

باقلا,مناسب برای کم خون ها

باقلا

باقلا,مناسب برای کم خون ها باقلا باقلاچندین نوع است :آنچه ما می شناسیم ، باقلای مصری ، نبطی و هندی است . باقلای نبطی از همه قابض تر و مصری از همه رطوبتی تر است . اگر باقلادیر هضم و نفاخ نبود ، از لحاظ غذایی خوب از افشره جو …

توضیحات بیشتر »

شناخت کلی از بید بیابانی

بید بیابانی

شناخت کلی از بید بیابانی بید بیابانی برگش را پاره کنند شیره قوی می دهد . خاصیت :ثمر و برگش گیرنده بی آزارند .به حد کافی می خشکاند . خاکسترش بسیار خشکاننده است .بید تر راضماد کنندخونریزی را بند می آورد . برگش را پاره کنند شیری می دهد که …

توضیحات بیشتر »

شیرین بیان ، جادوی جوانی

شیرین بیان

شیرین بیان ، جادوی جوانی شیرین بیان نوعی گیاه با دوام است که طول آن به ۳ نا ۷ پا میرسد و سیستم ریشه ای پرشاخ و برگی دارد. ریشه های آن مشتمل بر بخش های مستقیم چوب چین و چروک دار و الیافی بلند و سیلندری شکل است و …

توضیحات بیشتر »

درمان سردردهای شدید با گیاه بلیله

بلیله

درمان سردردهای شدید با گیاه بلیله بلیله تقریباً هم مزاج آمله و مغزش شیرین و تقریباً چون فندق است . مزاج :سرد و خشک است . خاصیت :هم زداینده و نرم کننده است و هم قابض . اندام های غذا :معده را دباغی و جمع می کند ، سستی و …

توضیحات بیشتر »

بلوط,درمان کننده بواسیر خونی

بلوط

بلوط,درمان کننده بواسیر خونی بلوط معروف است .بلوط قابض است و قبوضیت شاه بلوط کمتر است . بیشتر قبوضیت بلوط از جفت آن است که پوسته داخلی بلوط است . مزاج :سرد و خشک است .شاه بلوط که از شیرینی برخوردار است کمی گرمی در بر دارد .برگ بلوط از …

توضیحات بیشتر »

گشنیز خاصیت ضدنفخ و اشتهاآوری دارد

گشنیز خاصیت ضدنفخ و اشتهاآوری دارد

گشنیز خاصیت ضدنفخ و اشتهاآوری دارد گشنیز گیاهی است شبیه خاراگوش ، ولی این به رنگ سبز است و رطوبتی چسبنده دارد .نوعی دیگر از آن هست کهشاخه هایش از اینکوتاهتر و برگش پهن تراست. برگ آن ریز و باریک و به رنگ های سپید و زرد در بهارو تابستانپیدا …

توضیحات بیشتر »

گیاه بشام در مداوای صرع و سرگیجه سودمند است

بشام

گیاه بشام در  مداوای صرع و سرگیجه سودمند است بشام درختی است مصری ،بو و برگش به برگ و بوی فیجن شبیه است . لیکن برگ بلسان سپیدتر است . تنه درختبلسان به تنه درختحضض ( فلیزهره )می ماند .از حیث تأثیر درمانی روغنش از دانه و دانه اش از …

توضیحات بیشتر »

گیاه بسپایک,تسکین‌دهنده دردهای سینه در سرماخوردگی

گیاه بسپایک

گیاه بسپایک,تسکین‌دهنده دردهای سینه در سرماخوردگی بسپایک بسپایک عبارت از چوبی است باریک ، خاکی رنگ ، گره دار و کمی به سیاهی و سرخی می زند یا مایل به سبز است . شاخه هایی دارد شبیه به کرم هایی که پاهای بسیار دارند . مزه اش تا اندازه ای …

توضیحات بیشتر »

آشنایی با گیاه برطانیقی

گیاه برطانیقی

آشنایی با گیاه برطانیقی برطانیقی برخی گویند بستان افروز است و قسمی گویند غیرآن است و برگش به برگ ترشک کوهی می ماند ولی این ازترشک بهتر استو تقریباً سیه فام است . خاصیت :برگ آن بسیار قابض است . زخم و قرحه :زخم و زخم ها را بهم می …

توضیحات بیشتر »

برنج به عنوان عامل ضد تومور

برنج

برنج به عنوان عامل ضد تومور برنج دانه ای است مشهور . مزاج :گرم و خشک است ، برخی گویند از گندم گرمتر است . خاصیت درمانی :برنج غذای خوبی است و کمی به خشکی مایل .اگر برنج را با شیر و روغن بادام بپزند نیروی غذایی آن بیشتر وبهتر …

توضیحات بیشتر »