گیاه دارویی خرزهره مفید برای انواع بیماریهای پوستی

درختچه خرزهره

خرزهره نام های دیگر: وردالحمام – دفلا – خرزهرج – جارو جور- گیش – کیش – دفلی –سم الحمار – وردالحمار – زقوم – حبن – جبین – حبن،حبین،پهی،جین مشخصات: گیاهی است از خانواده ی Apocynaceae،درختچه ی کوچک و زیبایی که برگ های آن سبز تیره، باریک و نیزه ای …

ادامه نوشته »

خیری گیاهی برای درمان بیماریها

گیاه خیری

 خیری یکی دیگر از گیاهان دارویی که امروز به معرفی ان می پردازیم گیاه دارویی خیری است . خیری گیاهی است یک ساله که شاخه های آن خوابیده و پوشیده از کرک می باشد. برگهای آن کمی دراز، بیضی شکلی، نوک تیز و دندانه دار است، زیر برگ پوشیده از کرک …

ادامه نوشته »

تقویت نیروی جنسی با گیاه دارویی خیری بری

خیری بری

خیری بری یکی دیگر از گیاهان دارویی که امروز به معرفی ان می پردازیم گیاه دارویی خیری بری است . خیری بری گیاهی است از خانواده ی Cruciferae، علفی و دوساله یا چند ساله با ساقه های چوبی که بلندی ساقه ی آن ۶۰ – ۳۰ سانتی متر می باشد. …

ادامه نوشته »

خواص درمانی خیری اصفر در طب سنتی

گیاه خیری بری

خیری اصفر یکی دیگر از گیاهان دارویی که امروز به معرفی ان می پردازیم گیاه دارویی خیری اصفر است . خیری اصفر گیاهی است از خانواده ی Cruciferae، دوساله و چند ساله که ساقه ی آن به طور قائم و ارتفاع آن ۶۰ – ۲۵ سانتی متر می باشد.گل های آن …

ادامه نوشته »

خرمای نر شاهکاری در درمان بیماریهای جنسی

خرمای نر

  خرمای نر یکی دیگر از گیاهان دارویی که امروز به معرفی ان می پردازیم گیاه دارویی شکوفه خرمای نر است . نام های دیگر این گیاه در طب سنتی عبارت است ازدقیق الجبل – تارونه – کفری.   خواص  شکوفه خرمای نر: درمان گیاهی زخم معده آن را با پوست …

ادامه نوشته »

خرما چه خاصیتی دارد

میوه خرما

خرما یکی دیگر از گیاهان دارویی که امروز به معرفی ان می پردازیم گیاه دارویی میوه خرما است . خرما میوه ی گیاهی است از خانواده ی Palmaceae، درختی است که ارتفاع آن به ده تا بیست متر می رسد. تنه ای استوانه ای، صاف و قائم و بدون  انشعاب دارد …

ادامه نوشته »

گل بابونه و درمان 15 بیماری

گل بابونه ی رسمی

گل بابونه  یکی دیگر از گیاهان دارویی که امروز به معرفی ان می پردازیم گیاه دارویی گل بابونه است . گل بابونه گیاهی است از خانواده ی Compositae، یک ساله و بلندی آن حداکثر تا یکمتر. برگهای آن سبز بریده شده و بسیار نازکشبیه برگ شیت می باشد. گلهای آن …

ادامه نوشته »

باروسما گیاه دارویی معجزه گر

باروسما

باروسما یکی دیگر از گیاهان دارویی که امروز به معرفی ان می پردازیم گیاه دارویی باروسما است . باروسما رگ گیاهی است از خانواده ی Rutaceae،درختچه ی کوچکی است به بلندی ۱/۵-۱ متر. برگهای آن متقابل با دندانه های ریز منظم، روی برگ منقط می باشد که درنقطه ای روی برگ …

ادامه نوشته »

بانگرا و برگ آن

بانگرا یکی دیگر از گیاهان دارویی که امروز به معرفی ان می پردازیم گیاه دارویی بانگرا است . بانگرا گیاهی است از خانواده ی Compositae، یک ساله و علفی به بلندی ۶۰-۵۰ سانتی متر. شاخه ای آن متقابل و در اغلب موارد افراشته است. برگهای آن بیضی شکل، کمی دراز، …

ادامه نوشته »

گیاه دارویی بزرالبنج و خواص ان در طب سنتی

گیاه بذرالبنج

گیاه بزرالبنج یکی دیگر از گیاهان دارویی که امروز به معرفی ان می پردازیم گیاه دارویی گیاه بزرالبنج است . گیاه بزرالبنج  گیاهی است علفی،‌دوساله و دارای ساقه استوانه‌ای شکل، خمیده درناحیه راس و به ارتفاع ۶۰ تا ۸۰ سانتیمتر است. ریشه‌ای راست، دراز و نسبتاً ضخیم دارد. برگ‌های آن متناوب، …

ادامه نوشته »