چگونگی تقسیمات ریه

چگونگی تقسیمات ریه

 چگونگی تقسیمات ریه   تقسیمات ریه تازمانی که بین لوبول ها هستند، برونش نامیده میشوند و بعد از ورود به لبول، برونشیول نام میگیرند. بافت داربست (Stroma) در ریه: استطاله های پلورا به داخل ریه و بافت همبندی، عضلانی، عروقی که روی این اجزاء یا شبکه بافت ارتجاعی (Elastic) و …

ادامه نوشته »

پالاتین استخوانی در فک

استخوان پالاتین

  پالاتین استخوانی در فک   شبیه حرف L بوده، دارای یک صفحه افقی و یک صفحه عمودی و زواید هرمی (پیرامیدال)، اربیتالی و اسفنوئیدال میباشد. الف ۔ صفحه افقی، سطح تحتانی آن در تشکیل خلفی سخت کام و سطح فوقانی آن در تشکیل کف حفره بینی شرکت می کند. کنار …

ادامه نوشته »

راه های پیشگیری از اسهال

اسهال بلغمی

راه های پیشگیری از اسهال   سورنجان هندی که شبیه به سورنجان مصری است در طبیعت گرم و خشک است آشامیدن جوشانده یا دمکرده آن در یک لیتر آب جهه اسهال بلغمی مفید است. عاقرقرحا: آشامیدن مقدار دو گرم از آن جهه رفع اسهال بلغمی مفید و مدربول حیض میباشد …

ادامه نوشته »

علل بروز اختلال خود بیمار انگاری

خود بیمار انگاری

 علل بروز اختلال خود بیمار انگاری   کلیات در اختلال تبدیلی، شخص دچار یک اختلال کنشی (با علت روانی) می گردد و نسبت به آن بی تفاوت است؛ برعکس، در خود بیمارانگاری، بیمار ناتوانایی واقعی ندارد ولی اشتغال ذهنی داشته و اعمال  طبیعی بدن، مثل ضربان قلب، حرکات روده، یا …

ادامه نوشته »

درباره آماس (ادم) (Edema)چه میدانید…؟؟

آماس

درباره آماس (ادم) (Edema)چه میدانید…؟؟     تورم موضعی یا عمومی بافت بدن در اثر تجمع و احتباس مایع بافتی، به طور طبیعی آب اضافی بدن از طریق کلیه ها دفع میگردد. لذا در اشکالات قلبی یا کلیوی ممکن است این عمل مختل شده و باعث ادم شود. عموماً تا …

ادامه نوشته »

اختلال شبه جسمی از علایم تا درمان

اختلال شبه جسمی

 اختلال شبه جسمی از علایم تا درمان    تعریف به وضعیتی اطلاق می شود که محرک های حسی به طور منطقی تجربه شده و یا توسط فرد سوء تعبیر می شود. علل اضطراب شدید، اعتماد به نفس پائین، نیازهای وابستگی کامیاب نشده، بازگشت به یا تثبیت در مراحل اولیه رشد، …

ادامه نوشته »

بخش های تشریحی کلیه

کلیه

بخش های تشریحی کلیه     کپسول همبندی اطراف کلیه به پارانشیم آن چسبندگی ست دارد و راحت جدا میشود. بخش های تشریحی کلیه:   ۱- قشر(COrtex) قهوهای الف) اشعه مغزی = هرم های فررن = اشعه محیطی (منظره مخطط و شعاعی) متشکل از: لوله نزولى و صنعودی هنله لوله. …

ادامه نوشته »

اختلال در خود انگاره: تصویر ذهنی از خویشتن در اختلال بد شکلی بدن

اختلال بد شکلی بدن

اختلال در خود انگاره: تصویر ذهنی از خویشتن در اختلال بد شکلی بدن   تشخیص پرستاری اختلال در خود انگاره: تصویر ذهنی از خویشتن. تعریف به وضعیتی اطلاق می شود که فرد ساختمان یا عملکرد بدن خود را بدشکلی و نادرست می داند. علل اضطراب شدید و واپس زده شده، اعتماد …

ادامه نوشته »

نشانه‌های سرطان فارنکس

سرطان فارنکس

نشانه‌های سرطان فارنکس   حلق در ناز وفارنکس، اپیتلیوم مطابق کاذب مژه دار با سلول های جای و در اوروفارن کسی، مطبق سنگفرشی دارد. در حنجره (لارنکس)اپیتلیوم متغیر دارد. سطح زبانی اپیگلوت در رأس سطح حنجره ای آن سنگفرشی مطبق بدون کراتین است. در زیر طناب های صوتی و قاعده …

ادامه نوشته »

بینی و وظیفه آن در تنفس

بینی و وظیفه ان در تنفس

بینی و وظیفه آن در تنفس   اسکلت غضروفی استخوانی عضلانی دارد. از خارج: 1)از پوست (با طبقات شاخی) تشکیل میشود که با انعطاف به داخلی و از دست دادن لایه شاخی غشاء مخاطی را میسازد. naSal Septum از جنسی غضروف شفاف. ۲) حفره ببینی (masal cavity) را ایجاد میکند …

ادامه نوشته »