آشنایی با انواع آزمایش های دوران بارداری

آشنایی با انواع آزمایش های دوران بارداری   سایر آزمایش های دوران بارداری و شیوه های دیگر تمام آزمایشها یا مراحلی که در این بخش آورده ش ده، در تمام بارداری ها انجام نمی شود - فقط ... مطالب بیشتر

خطرات بارداری در سن بالا

خطرات بارداری در سن بالا   - در حدود ۵۰ درصد از تمام زنان باردار یکی از آن موارد را دارند:  سن بارداری بیش از ۲۵ سال باشد نوزادی بسیار درشت در زایمان قبلی  مرگ جنینی بدون دلیل قبلی می شود، ... مطالب بیشتر

بررسی ساختارهای جنین در یک سونوگرافی مبسوط

بررسی ساختارهای جنین در یک سونوگرافی مبسوط   یک سونوگرافی مبسوط ساختارهای زیر را بررسی می کند دستها و پاها مثانه مغز و جمجمه  صورت اعضای دستگاه تناسلی قلب، حفرهی قفسه ی سینه، و دیافراگم و کلیه ها به ستون فقرات معده، حفرهی شکمی، و ... مطالب بیشتر

اطلاعات به دست آمده از سونوگرافی برای جنین 

اطلاعات به دست آمده از سونوگرافی برای جنین    سونوگرافی برای جنین مانند یک معاینه ی عمومی است. می تواند اطلاعاتی در مورد موارد زیر فراهم کند.  تعداد بچه ها سن بارداری  میزان رشد جنین وضعیت جنین  حرکت،  تمرینات تنفسی (جنین قفسه ی ... مطالب بیشتر

آشنایی با بررسی های چندگانه سندرم دان

آشنایی با بررسی های چندگانه سندرم دان   بررسی دوگانه، سه گانه و اکنون چهارگانه برای سندرم دان آزمایش دیگری که با همان نمونه ی خون تهیه شده برای سرم مادری آلفا فتو پروتئین می توان انجام ... مطالب بیشتر

آزمایش های دیابت بارداری

آزمایش های دیابت بارداری   بنابراین حتی اگر نتیجه غیرطبیعی باشد، جنین در اکثریت موارد طبیعی است. در صورتی که آزمایش شما غیرطبیعی باشد، پزشک با شما در مورد امکان انجام آمنیوسنتز برای کنترل کروموزومهای بچه صحبت ... مطالب بیشتر

نتایج آزمایش سرم مادری آلفا فتو پروتئین….

نتایج آزمایش سرم مادری آلفا فتو پروتئین....   به خاطر داشته باشید آزمایش سرم مادری آلفا فتو پروتئین، تنها یک بررسی آزمایشی است. اکثر خانم هایی که آزمایش سرم مادری آلفا فتو پروتئین آنها بالاست، جنینی طبیعی ... مطالب بیشتر

در چه مواردی  سرم مادری آلفا فتو پروتئین به مادران باردار پیشنهاد می شود…؟

در چه مواردی  سرم مادری آلفا فتو پروتئین به مادران باردار پیشنهاد می شود...؟    سرم مادری آلفا فتو پروتئین معمولا به وجود خطر برای مشکلات خاص اشاره می کند و ممکن است به موارد زیر هم ... مطالب بیشتر

آشنایی با آزمایش های خون در سه ماهه ی دوم

آشنایی با آزمایش های خون در سه ماهه ی دوم   آزمایش های سه ماهه ی دوم همان طور که فرزند شما رشد و تغییر می کند، دامنه و حدود آزمایش های احتمالی دوران بارداری نیز تغییر می ... مطالب بیشتر

مزیت های انجام زودتر آزمایش آمنیوسنتز در اوایل دوران بارداری

مزیت های انجام زودتر آزمایش آمنیوسنتز در اوایل دوران بارداری    نتایج CVS به طور بارز ظرف ۷ تا ۱۰ روز آماده می شود. مزیت اصلی CVS نسبت به آمنیوسنتز این است که می تواند اطلاعات دوران ... مطالب بیشتر