غضروف,نوعی از بافت همبند

غضروف

غضروف,نوعی از بافت همبند    غضروف یک نوع بافت همبند است که ماده بنیادی آن نیمه سخت (Semirigid) بوده حاوی کندروموکوئید و کند روایتین سولفوریک  اسید+ آب + الکترولیتها + گازها + پروتئین + کندرونکتین وکندرو کلسین میباشد. به علاوه کاتیون هایی از قبیل Ca و ST محکم به کند روایتین …

ادامه نوشته »

تعیین وضع ادرار زن حامله

ادرار زن حامله

تعیین وضع ادرار  زن حامله   ادرار زن حامله باید در ماه های آخر مرتب هر هفته یکبار تجزیه شود و در صورت وجود آلبومین و چیزهای غیرطبیعی از قبیل قند و غیره باید تحت نظر قرار گیرد. فشار خون زن آبستن را نیز باید کنترل کرد. پیدایش نشانه های …

ادامه نوشته »

اشنایی با غلاف کاروتید

غلاف کاروتید

 اشنایی با غلاف کاروتید    غلاف فاسیایی است محتوی ورید جوگولار داخلی در سمت خارج، شریان کاروتید مشترک و ادامه اش شریان کاروتید داخلی در سمت داخلی و عصب واگ که در خلف و بین دو عنصر گفته شده قرار دارد. مجاورات غلاف: در عقب با سمپاتیک گردنی، زوائد عرضی مهره …

ادامه نوشته »

شریان کاروتید داخلی

شریان کاروتید داخلی

شریان کاروتید داخلی   داخل غلاف کاروتید به سمت بالا می آید و از طریق مجرای کاروتید وارد جمجمه می شود سپس از درون سینوس کاورنوس عبور میکند و در سمت داخلی زائده کلاینوئید قدامی به سه شریان مغزی قدامی، مغزی میانی و افتالمیک تقسیم میشود این شریان ۴ قسمت …

ادامه نوشته »

دلایل ایجاد التهاب در بدن

التهاب

دلایل ایجاد  التهاب در بدن   یکی از راه های بسیار پیچیدهٔ دفاعی بدن و بافت های زنده آن، در مقابل صدمات ناشی از میکروبها، مواد شیمیائی و آسیب های فیزیکی می باشد. این پدیده اساساً جهت محدود کردن و کنترل آسیب وارده به بافت های بدن می باشد. در …

ادامه نوشته »

دانستنی هایی از تربیت بدنی و ورزش

تربیت بدنی و ورزش

دانستنی هایی از تربیت بدنی و ورزش   در زندگی فردی و اجتماعی بسیاری از جوامع و ملت های امروز جهان تربیت بدنی و ورزشی بخش مهم و جدایی ناپذیری از برنامه های کلی تربیت کودکان و جوانان محسوب میشود. اهداف عمده  تربیت بدنی در تاریخ زندگی انسان عبارت از …

ادامه نوشته »

بررسی دستگاه دفاعی یا تـیکولوانــدوتلیال

دستگاه دفاعی

بررسی دستگاه دفاعی یا تـیکولوانــدوتلیال     دستگاه دفاعی یا دستگاه ماکروفاژیک عبارت از مجموعه سلولهایی هستند که همگی به صورت ماکروفاژ عمل نموده سلول های خونی پیر شده + ذرات اضافی یا مزاحم را برداشت و هضم (فاگوسیتوز) مینمایند. این سلولها در بافت همبند است، در مغز استخوان، در …

ادامه نوشته »

افرادی که خیلی با کامپیوتر کار می کنید مراقب سندرم تونل کارپال باشید !!

سندرم تونل کارپال

افرادی که خیلی با کامپیوتر کار می کنید مراقب سندرم تونل  کارپال باشید !!   سندرم وضعیتی است که در نتیجه فشار روی یک عصب بلند (عصب مدین) که از یک تونل در محل مچ دست عبور میکند، بوجود می آید. این تونل از نظر ساختمانی از استخوان های مچ دست …

ادامه نوشته »

دانستنی هایی دراتباط با سلولهای بافت هم بند/قسمت اول

سلولهای بافت هم بند

دانستنی هایی دراتباط با سلولهای بافت هم بند   ۱- سلول مزانشیم یا مزان کیم (MeSenchyme) – سلول ستاره ای شکلی است که به خوبی دیفرانسیه نشده مادر تمام سلولهای بافت همبند محسوب میشود. این سلول معمولاً در امتداد رگهای خونی به ویژه موئینه ها قرار دارد و لذا به …

ادامه نوشته »

سوء استفاده دارویی (Drug albuse)

سوء استفاده دارویی

سوء استفاده دارویی (Drug albuse)   درگذشته و سالهای اول قرن بیستم، اعتیاد به تریاک و حشیش به خصوص در خاور دور شیوع بالایی داشت. به تدریج استفاده از کوکائین در جوامع غربی رایج گردید ولی مسئله سوء استفاده از دارو زمانی به یک مسئله مهم اجتماعی بدل گشت که …

ادامه نوشته »