خواص درمانی گیاه جلپ در طب سنتی

  گیاه جلپ نام های دیگر این گیاه در طب سنتی عبارت است از: جلب - چلاپا- چالاپایکی دیگر از گیاهان دارویی که امروز به معرفی ان می پردازیم گیاه دارویی گیاه جلپ است . گیاه ... مطالب بیشتر

با گیاه جزر شیطانی پوسیدگی دندانهای خود را درمان کنید

 گیاه جزر شیطانی یکی دیگر از گیاهان دارویی که امروز به معرفی ان می پردازیم گیاه دارویی جزر شیطانی است . گیاه جزر شیطانی گیاهی است علفی و یک ساله که بلندی آن به کمی کمتر از ... مطالب بیشتر

با پیاز 25 بیماری مختلف را درمان کنید

  پیاز یکی دیگر از گیاهان دارویی که امروز به معرفی ان می پردازیم گیاه دارویی پیاز است . پیاز گیاهی است دوساله با برگهای لوله ای استوانه ای، بیخ متورم و توخالی. ساقه ی گل دهنده ... مطالب بیشتر

ایا تانبول نوعی فلفل هندی است ؟

  تانبول نام های دیگر این گیاه در طب سنتی عبارت است از: تنبول - تامول - تملول - تنبل - پان - فلفل هندییکی دیگر از گیاهان دارویی که امروز به معرفی ان می پردازیم ... مطالب بیشتر

غده ی زیر زمینی تال

   غده زیرزمینی تال نام های دیگر این گیاه در طب سنتی عبارت است از: تمیس - رزک - بمبلی زو-اصل الکرمة السیکی دیگر از گیاهان دارویی که امروز به معرفی ان می پردازیم گیاه دارویی ... مطالب بیشتر

گیاه ترشک تصفیه کننده خون

 گیاه ترشک یکی دیگر از گیاهان دارویی که امروز به معرفی ان می پردازیم گیاه دارویی گیاه ترشک است .  نام های دیگر این گیاه در طب سنتی عبارت است از:ترشه - ترشی - شبدر ترشی - ... مطالب بیشتر

گیاه تفروزین تقویت کننده فوق العاده قلب

تفروزین یکی دیگر از گیاهان دارویی که امروز به معرفی ان می پردازیم گیاه دارویی تفروزین است . تفروزین : گیاهی است از خانواده ی بقولات Leguminosae، چند ساله و علفی، بلندی آن ۷۰- ۴۰ سانتی ... مطالب بیشتر

گیاه پاخر درمانی برای سرطان سینه و ناراحتیهای ریوی

 گیاه پاخر یکی دیگر از گیاهان دارویی که امروز به معرفی ان می پردازیم گیاه دارویی  پاخر است . گیاه پاخر گیاهی است از خانواده ی Compositae، چند ساله که قسمت زیرین آن ضخیم گوشتی و خزندهاست ... مطالب بیشتر

گیاه پای گرگ وخواص درمانی ان در طب سنتی

گیاه پای گرگ یکی دیگر از گیاهان دارویی که امروز به معرفی ان می پردازیم گیاه دارویی گیاه پای گرگ است . گیاه پای گرگ گیاهی است از دسته ی گیاهان نهانزاد، آونددار و از خانواده ی ... مطالب بیشتر