تشمیزج گیاهی برای بیماریهای چشمی

 تشمیزج نام های دیگر این گیاه در طب سنتی عبارت است از:تشمیزک - اقاقالیس - چشمک - چشوم - چشم - چاکسو - چشمیزکیکی دیگر از گیاهان دارویی که امروز به معرفی ان می پردازیم گیاه ... مطالب بیشتر

ایا میدانستید تره بیش از 30 بیماری مختلف را درمان میکند

تره نام های دیگر این گیاه در طب سنتی عبارت است از:توبیان - تره ی سبزی - سبزی ۔ کور - کوار۔ کرات - کرات رومی - کرات الیقل - کرات المائده - کراث الثوم - ... مطالب بیشتر

بولاغ اوتی وحشی یا معدن آهن را بشناسید

بولاغ اوتی وحشی یکی دیگر از گیاهان دارویی که امروز به معرفی ان می پردازیم گیاه دارویی بولاغ اوتی وحشی است . بولاغ اوتی وحشی گیاهی است از خانواده ی Umbelliferae، چند ساله، علفی، کوچک به ... مطالب بیشتر

تاتوره گیاهی سمی اما دارای خواص درمانی بی نظیر

  گیاه تاتوره علفی چیست ؟ یکی دیگر از گیاهان دارویی که امروز به معرفی ان می پردازیم گیاه دارویی تاتوره علفی است . تاتوره علفی گیاهی است از خانواده ی Solanaceae، علفی، یک ساله و خیلی ... مطالب بیشتر

ایا میدانستید با تمشک موهای سفید سیاه میشوند

تمشک یکی دیگر از گیاهان دارویی که امروز به معرفی ان می پردازیم گیاه دارویی میوه تمشک است . میوه تمشکتمشک میوه ی گیاهی است از خانواده ی Rosaceae، گونه های مختلفی به شرح زیر دارد:۱- گونه ... مطالب بیشتر

ایا میدانید ترشک سه برگ یا ترشک شبدری چیست ؟

ترشک سه برگ یکی دیگر از گیاهان دارویی که امروز به معرفی ان می پردازیم گیاه دارویی ترشک سه برگ است . ترشک سه برگ گیاهی است از خانواده ی Oxalidaceae، کوچک و یک ساله با ساقه ... مطالب بیشتر

چای سرخ ترش یا چای مکه دارویی برای کاهش فشار خون

چای سرخ ترش چیست ؟ یکی دیگر از گیاهان دارویی که امروز به معرفی ان می پردازیم گیاه دارویی چای سرخ ترش است . نام های دیگر این گیاه در طب سنتی عبارت است از: تمر گجرات - ... مطالب بیشتر

گیاه بوکانس و خواص درمانی ان در طب سنتی

گیاه بوکانس یکی دیگر از گیاهان دارویی که امروز به معرفی ان می پردازیم گیاه دارویی گیاه بوکانس است . گیاه بوکانس گیاهی است از خانواده یConvolvulaceae، چند ساله، و کوتاه در حدود یک و جب، ... مطالب بیشتر

بولاغ اوتی گیاه دارویی برای بیماران دیابتی

بولاغ اوتی نام های دیگر این گیاه در طب سنتی عبارت است از:جرجیرالماء - سیزاب - بولاغوتی - بهقان -همیشه جوان - بولاغ اودی -بالاغوتی - علف چشمه -سلماچو- کورتین - آب تره - جرجیرآبی - ... مطالب بیشتر