چرا پارگی تاندون های شانه اتفاق می افتد؟؟

پارگی تاندون های شانه

چرا پارگی تاندون های شانه اتفاق می افتد؟؟   پارگی تاندون های شانه با افزایش سن، تاندون های اطراف شانه – و خصوصاً تاندون سوپرااسپیناتوس – دژنره می شود و به همین خاطر مستعد پارگی میگردد. در پارگی های عمده، فونکسیون عضله سوپرااسپیناتوس از  دست میرود و بیمار قادر به.اغاز …

ادامه نوشته »

همه چیز درباره شکستگی های کمربند شانه ای

شکستگی های کمربند شانه ای

همه چیز درباره شکستگی های کمربند شانه ای    کمربند شانه ای شامل کلاویکل ها و اسکاپولا می باشد. شکستگی های کلاویکل شایع هستند و معمولاً در اثر ضربات غیرمستقیم ایجاد می شوند. شکستگی های اسکاپولا شیوع کمتری دارند و معمولاً در اثر ضربات مستقیم ایجاد می شوند. شکستگی کلاویکل …

ادامه نوشته »

مراقبت های شکستگی های مهم مهره های سینه ای و کمری (قسمت دوم )

شکستگی ها و دررفتگی های مهم

مراقبت های شکستگی های مهم مهره های سینه ای و کمری (قسمت دوم ) خردشدن جسم مهره (burst Fx) این نوع از شکستگی های ستون فقرات در واقع واریانتی کمتر شایع از شکستگی گوه ای است با این تفاوت که هنگام واردآمدن نیرو بر فقرات، فقرات در فلکسیون نیست. دیسکهای …

ادامه نوشته »

مراقبت های شکستگی های مهم مهره های سینه ای و کمری (قسمت اول)

شکستگی ها و دررفتگی های مهم

مراقبت های شکستگی های مهم مهره های سینه ای و کمری (قسمت اول) شکستگی ها و دررفتگی های مهم مهره های سینه ای و کمری شکستگی های در هر قسمت فقرات می تواند جسم مهره ها و یا اجزای خلفی آنها یعنی زواید عرضی و زواید خاری را درگیر سازد. آسیب …

ادامه نوشته »

با 4 نوع از شکستگی های اسکاپولا آشنا شوید…

شکستگی های اسکاپولا

با 4 نوع از شکستگی های اسکاپولا آشنا شوید…   شکستگی های اسکاپولا شکستگی های اسکاپولا غالباً در اثر واردآمدن یک ضربه مستقیم به استخوان ایجاد می شود. این شکستگی ممکن است به سمت پایین جابجا شود امّا چون بافت نرم اطراف این تکه را در جای خود نگاه می …

ادامه نوشته »

نظر طب سنتی درباره گیاه انگناز بذری

گیاه انگناز بذری

نظر طب سنتی درباره گیاه انگناز بذری    انگناز بذری CYVARA SCOLYMUSL گیاه چندین ساله ی علفی از طایفه ی مرکب گل ها – Compositae giseke می باشد. ۱۰ تا ۱۱ نوع آن در آسیای جنوبی و شرقی و آفریقا می روید. برگ هایش بزرگ، پرمانند، پره دار و بعضاً …

ادامه نوشته »

با گیاه بادیان ( رازیانه ) بیشتر آشنا شوید….

بادیان

با گیاه بادیان ( رازیانه ) بیشتر آشنا شوید….   بادیان ( رازیانه )-ANIISUM VULGARE گیاه یک ساله  علفی است که قدش تا ۶۰ سانتی متر رسیده و از خانواده  چتردارها umbelliferae می باشد. یک ریشه اصلی باریک سفید رنگ دارد. ساقه اش راست و دارای شیاری کوچک بوده، بالایساقه …

ادامه نوشته »

اطلاعات جامع و دقیق از گیاه اژگان

اژگان

اطلاعات جامع و دقیق از گیاه اژگان   اژگان-.AMMI MAJUS L گیاه یک یا دو ساله علفی بوده، بلندیش تا ۱۰۰ سانتی متر و از خانواده چتردارها umbelliferae می باشد. یک ریشه اصلی دارد.ساقه آن پر شاخه، راست و توخالی می باشد. گل هایش ریز وگلبرگ های آن سفید است. …

ادامه نوشته »

معرفی گیاه گل خیریدارویی

گل خیریدارویی

معرفی گیاه گل خیریدارویی   گل خیریداروییALTHAEA OFFICINALISL   گیاه چندین ساله علفی بوده و بلندی ۶۰ تا ۱۵۰ سانتی متر دارد. ریشه ی اصلی، ریشه ها، برگها و گل های گل خیری دارویی و گل خیری ارمنی مواد دارویی محسوب می شوند. ریشه های آن را در پاییز و …

ادامه نوشته »

دانستنی هایی از گیاه نایی بویا

نایی بویا

دانستنی هایی از گیاه نایی بویا     نایی بویا ASORUS CALAMUL  گیاهی چند ساله و پربرگ با ریشه ضخیم و دارای ساقه ای با شاخه های متعدد و صاف بوده، درازی آن ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی متر میباشد. برگ هایش دراز و شمشیر شکل است. گلهای ریز سبز و …

ادامه نوشته »