بابونه گاوی,گیاهی پرشاخه و پربرگ

بابونه گاوی

بابونه گاوی,گیاهی پرشاخه و پربرگ   (تیره مرگبان)؛ گیاهی علفی، یکساله با ساقه افراشته، پرشاخه و پربرگ است. برگها بدون دمبرگ و متناوب هستند. غنچه های آن به طور مجزا در رأسی ساقه و شاخه ها ظاهر میشوند. رنگ آنها سبز متمایل به زرد است و گرزی مخروطی شکل، توخالی، …

ادامه نوشته »

با گیاه دم شیراسهال خود را درمان کنید ..!

دم شیر

 با گیاه  دم شیراسهال خود را درمان کنید ..!   دوران گل دهی: خرداد تا مهر زمان برداشت: ساقه: خرداد تا شهریور (تیرهٔ نعناع)؛ گیاهی پایاست با ساقه ای چهارگوش و زبر، برگ های متقابل، دندانه دار و بیضی شکل. در قسمت بالایی ساقه از بغل برگها دسته های صورتی …

ادامه نوشته »

بررسی دوران گلدهی شبدر باتلاقی

شبدر باتلاقی

بررسی دوران گلدهی شبدر باتلاقی     دوران گلدهی: اردیبهشت – خرداد زمان برداشت: برگها: اردیبهشت تا تیر (تیرهٔ مانیاتاسه): گیاهی پایاست که در باتلاق ها و کنار آبهای راکد و اغلب روی زمینهای اسیدی می روید. روی ساقهٔ خزندهٔ آن برگهای سه تایی با دمبرگهای بلند و ساقه ای …

ادامه نوشته »

اطلاعات کاملی از انجدان رومی گیاهی با ریشه معطر

انجدان رومی

   اطلاعات کاملی از انجدان رومی گیاهی با ریشه  معطر   دوران گل دهی: تیر – مرداد زمان برداشت: ریشه: مهر، ساقه: تیر تا مرداد (تیرهٔ چتریان)؛ گیاهی علفی، پایا و با ریشه ای معطر است. ساقهٔ ان بزرگ، برجسته، پرشاخه و دارای انبوهی از برگهای زمینی با تقسیمات شانه ای …

ادامه نوشته »

سیاه دانه,گیاهی یکساله با ساقه ای راست و شاخه دار

سیاه دانه

سیاه دانه,گیاهی یکساله با ساقه ای راست و شاخه دار     دوران گل دهی: خرداد – تیر زمان برداشت: دانه ها: تیر تا شهریور (تیره آلاله)؛ گیاهی یکساله، با ساقه ای راست و شاخه دار است که در انتهای ساقه گلهای تکی با گلبرگهای سفید و آبی میرویند. میوه …

ادامه نوشته »

ریحان,گیاهی علفی با ساقه ای چهارگوش و شاخه دار

ریحان

ریحان,گیاهی علفی با ساقه ای چهارگوش و شاخه دار     دوران گل دهی: خرداد تا شهریور زمان برداشت: سرشاخه ها: خرداد تا شهریور (تیره نعناع)؛ گیاهی علفی، یکساله، با ساقه ای چهارگوش و شاخه دار است. برگ های آن دم دار، متقابل و بیضی شکل است. در قسمت بالای …

ادامه نوشته »

علف بیدی گیاهی موثر در درمان بیماریهای پوستی

علف بیدی

علف بیدی گیاهی موثر در درمان بیماریهای پوستی    دوران گل دهی: اردیبهشت – خرداد زمان برداشت: سرشاخه ها: اردیبهشت – خرداد (تیرهٔ پامچال): گیاهی پایا، با ساقه خزنده، گوشه دار و برگهای بیضی و متقابل است. از بغل برگها گل های بزرگ زردرنگی می رویند که دم گلهای کوتاهی …

ادامه نوشته »

بیشتر درباره گیاه علف شیر بدانید….

علف شیر

بیشتر درباره گیاه علف شیر بدانید….     دوران گل دهی: اردیبهشت تا مرداد زمان برداشت:سرشاخه ها: اردیبهشت تا تیر (تیره پلی گالاسه): گیاهی پایا، با ریزوم و ساقه هوایی کوتاه است. برگها سرنیزه ای شکل و اکثراً مجتمع در قسمت طوقه اند و ساقه بسیار کمبرگ است. در انتهای …

ادامه نوشته »

بارهنگ,گیاهی بلند و توخالی

بارهنگ

بارهنگ,گیاهی بلند و  توخالی     دوران گل دهی: اردیبهشت تا شهریور زمان برداشت: برگها: خرداد تا شهریور (تیره بارهنگ)؛ گیاهی علفی و پایاست با برگهای مجتمع در طوقه گیاه و سرنیزه ای شکل با رگهای برجسته. گیاه بلند و توخالی است. گل آذین به صورت خوشه های استوانه ای …

ادامه نوشته »

معرفی و بررسی گیاه فراسیون آبی (پای گرگ) در طب سنتی….

گیاه پای گرگ

 معرفی و بررسید گیاه فراسیون آبی (پای گرگ) در طب سنتی….   دوران گل دهی: تیر تا شهریور زمان برداشت: سرشاخه ها: تیر تا شهریور (تیرهٔ نعناع)؛ گیاهی پایا، با ساقه ای راست چهارگوش و برگهای بیضی، متقابل و عمیقاً دندانه دار است. از بغل برگها گلهای ریز و بنفش …

ادامه نوشته »