رشته ها ،مغز و ماده بنیادی استخوان

بافت استخوانی

مغز استخوان Bone) marrow) داربست مغز استخوان یک بافت رتیکولر است مرکب از رشته های رتیکولر و سلولهای رتیکولر، این سلولها عضو دستگاه دفاعی رتیکولوآندوتلیال می باشند. بر روی این داربست، اگر سلولهای خونی و اجدادشان قرار گیرند که فعالیت خونسازی بنمایند مغز قرمز استخوان (Red bone marTOW) خوانده می …

ادامه نوشته »

اطلاعاتی کامل از سلول استخوانی/قسمت اول

بافت استخوانی

اطلاعاتی کامل از سلول استخوانی   سلول استخوانی یا استئوسیت (BOne Cell) – این سلول در فضای روشنی به نام لاکونا(LaCuna) قرار دارد. سیتوپلاسم دارای زوائد بسیار ظریفی است که در مجرای تنگی (CanaliCulli) از ماده بنیادی قرار گرفته و گاهی با سلول های همسایه مرتبط میشود. در استخوان بالغ …

ادامه نوشته »

خون و لنف بافت هایی که به صورت مایع در بدن جریان دارند

خون و لنف

  خون و لنف بافت هایی  که به صورت مایع در بدن جریان دارند   خون و لنف بافت هایی هستند که به صورت مایع در بدن جریان دارند و عمل آنها توزیع اکسیژن، مواد غذایی و فرآورده های غدد مترشحه داخلی به تمام قسمت های بدن و سپس برداشت مواد …

ادامه نوشته »

روش های خون سازی در بدن

خون سازی

روش های خون سازی در بدن   در بدن اشخاص بالغ، گلبول قرمز و گرانولوسیت ها و پلاکت ها معمولاً در مغز استخوان پهن ساخته میشوند و تک هسته ای ها معمولاً از بافتهای لنفاوی به وجود میآیند. عده ای از مؤلفین معتقدند که سلولهای خونی از هموسیتوپلاست به وجود …

ادامه نوشته »

سمپاتیک گردنی

سمپاتیک گردنی

  سمپاتیک گردنی   سه گانگلیون دارد. گانگلیون فوقانی جلوی زائده عرضی C2 و C3، گانگلیون میانی جلوی زائده عرضی C6 و گانگلیون تحتانی در جلوی زائده عرض از C میباشد گانگلیون تحتانی گاهی با اولین گانگلیون سینه ای مخلوط شده گانگلیون ستاره ای را میسازد. شاخه های گانگلیون فوقانی: – …

ادامه نوشته »

غضروف,نوعی از بافت همبند

غضروف

غضروف,نوعی از بافت همبند    غضروف یک نوع بافت همبند است که ماده بنیادی آن نیمه سخت (Semirigid) بوده حاوی کندروموکوئید و کند روایتین سولفوریک  اسید+ آب + الکترولیتها + گازها + پروتئین + کندرونکتین وکندرو کلسین میباشد. به علاوه کاتیون هایی از قبیل Ca و ST محکم به کند روایتین …

ادامه نوشته »

تعیین وضع ادرار زن حامله

ادرار زن حامله

تعیین وضع ادرار  زن حامله   ادرار زن حامله باید در ماه های آخر مرتب هر هفته یکبار تجزیه شود و در صورت وجود آلبومین و چیزهای غیرطبیعی از قبیل قند و غیره باید تحت نظر قرار گیرد. فشار خون زن آبستن را نیز باید کنترل کرد. پیدایش نشانه های …

ادامه نوشته »

اشنایی با غلاف کاروتید

غلاف کاروتید

 اشنایی با غلاف کاروتید    غلاف فاسیایی است محتوی ورید جوگولار داخلی در سمت خارج، شریان کاروتید مشترک و ادامه اش شریان کاروتید داخلی در سمت داخلی و عصب واگ که در خلف و بین دو عنصر گفته شده قرار دارد. مجاورات غلاف: در عقب با سمپاتیک گردنی، زوائد عرضی مهره …

ادامه نوشته »

شریان کاروتید داخلی

شریان کاروتید داخلی

شریان کاروتید داخلی   داخل غلاف کاروتید به سمت بالا می آید و از طریق مجرای کاروتید وارد جمجمه می شود سپس از درون سینوس کاورنوس عبور میکند و در سمت داخلی زائده کلاینوئید قدامی به سه شریان مغزی قدامی، مغزی میانی و افتالمیک تقسیم میشود این شریان ۴ قسمت …

ادامه نوشته »

دلایل ایجاد التهاب در بدن

التهاب

دلایل ایجاد  التهاب در بدن   یکی از راه های بسیار پیچیدهٔ دفاعی بدن و بافت های زنده آن، در مقابل صدمات ناشی از میکروبها، مواد شیمیائی و آسیب های فیزیکی می باشد. این پدیده اساساً جهت محدود کردن و کنترل آسیب وارده به بافت های بدن می باشد. در …

ادامه نوشته »