گل صدتومانی,گیاهی زینتی در طب سنتی

گل صدتومانی,گیاهی زینتی در طب سنتی

گل صدتومانی,گیاهی زینتی در طب سنتی   زمان برداشت گل ها: اردیبهشت و خرداد. ریشه: اسفند و فروردین، دانه ها: شهریور و مهر (تیره گل صدتومانی)؛ گیاهی زینتی، پایا، با غده ای زیرزمینی است. ساقه آن منشعب، بدون پرز و پوشیده از برگهای منقسم است. است. گلهای سفید یا سرخی …

ادامه نوشته »

خواص شگفت انگیز ترشک

ترشک

خواص شگفت انگیز ترشک   دوران گل دهی: فروردین تا شهریور و مهر زمان برداشت: شاخه های بر گدار: فروردین و شهریور و مهر (تیره اکسالیداسه)؛ گیاهی پایا، با ریزومی نازک و خزنده است. ساقه آن باریک است. برگها با دمبرگهای بلند و سه برگچه ای اند و برگچه ها …

ادامه نوشته »

زمان برداشت مرزنگوش (مرزنجوش)چه زمانی است..؟؟

مرزنگوش

زمان برداشت مرزنگوش (مرزنجوش)چه زمانی است..؟؟   دوران گل دهی: تیر – مرداد زمان برداشت: سرشاخه ها: مرداد تا شهریور (تیره نعناع)؛ گیاهی علفی، یکساله و در بعضی مواقع دوساله با ساقه ای راست و شاخه دار و برگهای متقابل بیضی شکل است. گلهای سفید و ریز آن از بغل …

ادامه نوشته »

بررسی دوران گل دهی کتان (بزرک )

کتان

بررسی دوران گل دهی کتان (بزرک )   دوران گل دهی: خرداد – مرداد زمان برداشت: دانه: مرداد – شهریور (تیرهٔ کتان)! گیاهی علفی، یکساله، با ساقه بلند و شکننده است. در قسمت فوقانی ساقه برگهای متناوب و باریکی می روید. گل های سفید یا ابی آن در انتهای ساقه …

ادامه نوشته »

درباره گل کتانی بیشتربدانید….

گل کتانی

درباره گل کتانی بیشتربدانید….   دوران گل دهی: خرداد تا شهریور زمان برداشت: شاخه: خرداد تا مرداد (تیرهٔ گل میمون)؛ گیاهی علفی، پایا و با ساقه ای راست است. برگهای آن متناوب و باریکند و در انتهای شاخه ها خوشه بلندی از گلهای زردرنگ و ریز می روید. میوه آن …

ادامه نوشته »

علف نقره ای,گیاهی علفی و پایا

علف نقره ای

علف نقره ای,گیاهی علفی و پایا   دوران گل دهی: اردیبهشت تا تیر زمان برداشت: سرشاخه ها: اردیبهشت تا تیر، ریزوم: مهر و اسفند (تیره گل سرخ): گیاهی علفی و پایاست که ساقه های آن به طور خوابیده و ریشه دار می روید. برگها شانه ای و قسمت پشتی برگچه …

ادامه نوشته »

بهترین زمان برداشت کاهوی وحشی چه زمانی است..؟؟

کاهوی وحشی

  بهترین زمان برداشت کاهوی وحشی چه زمانی است..؟؟   دوران گل دهی: تیر – مرداد زمان برداشت: سرشاخه ها و شیرابه: تیر – مرداد (تیرهٔ مرکبان)؛ گیاهی یکساله یا دوساله است با ساقه ای راست. این گیاه پرشاخه است و برگهای فوقانی آن فاقد دم برگند برگهای زمینی آن …

ادامه نوشته »

فلفل ابی و خواص فراوان آن

فلفل ابی

فلفل ابی و خواص فراوان آن     دوران گل دهی: خرداد تا شهریور (تیره هفتبند)؛ گیاهی علفی و یکساله است که در اراضی باتلاقی و غنی از ازت و همچنین در مصب کانالها، جویبارها، گودال ها، مزارع سیلی زده و اراضی که دارای کود زیادی باشند، می روید. این …

ادامه نوشته »

تاثیر آرام بخش گردو بر روی سیستم اعصاب

گردو

تاثیر آرام بخش گردو بر روی سیستم اعصاب   دوران گل دهی: اردیبهشت زمان برداشت: پوسته میوه: مرداد تا شهریور: برگ ها: خرداد – تیر (تیرهٔ گردو)؛ پوست تنهٔ این درخت در حالت نهال، قهوه ای رنگ است و سپس با بالارفتن سن درخت رنگ آن خاکستری و سطح ان …

ادامه نوشته »

پنجه گرگی

پنجه گرگی زمان برداشت: هاگها: تیر – مرداد (تیرهٔ پنجه گرگیان)؛ گیاهی پایا، بدون گل و خزنده است. ساقه آن منشعب و کاملاً پوشیده از برگهای باریک است. در نوک ساقهٔ نیمه بالاروندهٔ آن خوشه ای از هاگدانهای شاخه شاخه قرار دارد. وجود این گیاه نشانگر زمینهای اسیدی و مرطوب …

ادامه نوشته »