آشنایی با انواع شانت

انواع شانت

آشنایی با انواع شانت        ارتباطات سیستم پورت و وریدهای کاوا هستند. ۱- انتهای تحتانی ازوفاژ ٢- فضایی لخت سطح خلفى کېد ۳- قسمت تحتانی رکتوم ۴- اطراف ناف شانت (به انگلیسی: Shunt) در پزشکی به هرنوع لوله، سوراخ و هر گونه محل عبور برای جابجایی مایعات موجود …

ادامه نوشته »

وظیفه طحال در بدن چیست…؟

طحال

وظیفه طحال در بدن چیست…؟   در ناحیه هایپوکوندریاک چپ توسط دنده های ۹ تا ۱۱ محافظت می شود. دارای یک رویه محدب خارجی (دیافراگماتیک) و یک رویه مسطح داخلی (احشایی) است. ۱- رویه دیافراگماتیک: از صفاق پوشیده شده است (مجاور رسوسی کوستودیافراگماتیک) ۲- رویه احشایی (ViSCeral): دارای سطح گاستریک، …

ادامه نوشته »

درباره پانکراس Pancreasبیشتر بدانید….

پانکراس

درباره پانکراس  Pancreasبیشتر بدانید….   در بالغین به جز دم، بقیه قسمت های پانکراس در خلف صفاق قراردارند، از نزدیک ناف طحال تا دومین دئودنوم امتداد دارد و جلوی مهره های L1 و ۲ L قرار میگیرد. از دئودنوم به طرف طحالی ۴ بخش دارد: سر، گردن، تنه، دم. ۱- …

ادامه نوشته »

همه چیز درباره مجاری صفراوی

مجاری صفراوی

همه چیز درباره مجاری صفراوی   شامل الف – مجرای صفراوی داخلی کبدی (از مجاری بسیار باریک داخل لوبولی شروع می شوند و در نهایت به مجاری هپاتیک راست و چپ تبدیل می شوند که از ناف کبد خارج می شوند)؛ ب- مجاری صفراوی خارج کبدی : مجاری هپاتیک راست …

ادامه نوشته »

شایع ترین علائم و نشانه های بیماری های کیسه صفرا

علائم بیماری های کیسه صفرا

شایع ترین علائم و نشانه های بیماری های کیسه صفرا       در سطح احشایی کبد قرار دارد. شامل فوندوس، تنه» انفندیبولوم، گردن، و مجرای سیستیک است. صفاق فقط قسمتی از فوندوس را میپوشاند. تنه کیسه صفرا با قسمت فوقانی دئودنوم دوم و کولون عرضی مجاورت دارد. انفندیبولوم نیز …

ادامه نوشته »

چه عوالی باعث کنده شدن شبکیه چشم می شوند ؟؟

کنده شدن شبکیه

  چه عوالی باعث کنده شدن شبکیه  چشم می شوند ؟؟   شبکیه خود از چند لایه تشکیل شده است. زمانی که مایعی در بین دو لایه از شبکیه جمع شده و آنها را از هم جدا کند، کنده شدن شبکیه اتفاق می افتد. جدا شدن شبکیه از مشیمیه (لایه …

ادامه نوشته »

آشنایی با اقسام زن ھای حائض

زن ھای حائض

آشنایی با اقسام زن ھای حائض     زن های حائض به شش قسم اند: ۱ – صاحب عادت وقتیه و عددیه: که زنی است که دو ماه پشت سر هم در وقت معینی خون حیض ببیند و شماره روزهای حیض او هم در هر دو ماه یک اندازه باشد …

ادامه نوشته »

آشنایی با ورید و اعصاب توراکس/قسمت دوم

آشنایی با ورید و اعصاب توراکس/قسمت اول

الف) – لنف جدار توراکسی به سه دسته عقدهٔ لنفاوی میریزد: ۱- عقده های پاراسترنالی (توراسیک داخلی) – > لنف قسمت داخلی پستان و بخش قدامی جدار توراکس ۲- عقده های بین دنده ای (در خلفی) -> لنف قسمت خلفی و طرفی جدار تورا کسی ۳- عقده های لنفاوی دیافراگم …

ادامه نوشته »

آشنایی با ورید و اعصاب توراکس/قسمت اول

آشنایی با ورید و اعصاب توراکس/قسمت اول

آشنایی با ورید و اعصاب توراکس     وریدھایی توراکس   اول – وریدهاى قلبی ۱- «سینوس کروناری» وریدی نسبتاً برزگ است که در سمت چپ سولکوس کروناری در سطح تحتانی قلب (بین دهلیز و بطن چپ) قرار گرفته و در دهلیز راست باز می شود. در ابتدای آن دریچه …

ادامه نوشته »

دانستنی هایی درباره شریان ھای توراکس

شریان ھای توراکس

دانستنی هایی درباره شریان ھای توراکس        تنه شریان ریوی  از انفندیبولوم بطن راست تا زیر قسمت افقی قوسی آئورت ادامه دارد و در آنجا به دو شاخه راست و چپ تقسیم می شود: شاخه راست یا شریان ریوی راست: از پشت آئورت صعودی و SVC عبور می …

ادامه نوشته »