کمی بیشتر با اخلاط اربعه اشنا شوید …؟؟

اخلاط اربعه

 کمی بیشتر با  اخلاط اربعه اشنا شوید …؟؟   تفصیل اخلاط اربعه: چهار خلط است که در وجود انسان تشکیل یافته است که سبب حیات و ممات شخص می باشند و دانستن طبع و مزاج هر یک از آنها برای حفظ سلامتی خیلی مؤثر است. باید دانست که مقصود و …

ادامه نوشته »

توضیحاتی درباره عصب لینگوال

عصب زوج ۲ ۱

توضیحاتی درباره عصب لینگوال   عصب لینگوال از تنه خلفی عصب مندیبولار در حفره اینفراتمپورال جدا می شود به محضی جداشدن یک شاخه عصبی مهم به نام عصب کوردانیمپانی که شاخه ای از عصب فاسیال است وارد آن می شود. سپس عصب لینگوالی که یک عصب حسی است از بین …

ادامه نوشته »

همه چیز درباره ناحیه سوپراهایوئید

ناحیه سوپراهایوئید

همه چیز درباره ناحیه سوپراهایوئید   این ناحیه به ۳ قسمت تقسیم میشود: 1 – ناحیه میانی یا مثلث سابا منتال 2 – نواحی طرفی یا مثلث های دی گاستریک، عناصر عرضی گردن و شاخه هایی از ورید جوگولار قدامی است ۳- فاسیای عمقی ۴- عضلات این ناحیه، میباشد، عضلات ناحیه سوپراهایوئید …

ادامه نوشته »

درمان تشمع کبدی (سیروز) در طب سنتی

تشمع کبدی (سیروز)

 درمان تشمع کبدی (سیروز)  در طب سنتی    در مجله دنیای پزشکی پاریس آقای لیدریج مقاله ای نوشته و در آن معالجه نتایج درخشانی را که دکتر بپنه و دکتر تارنه با معالجه لیمو درباره بیماری تشمع کبدی (سیروز) بدست اورده اند شرح داده است. لیدریج مینویسد آب لیمو تأثیر شفابخش …

ادامه نوشته »

با ساختمان مری در بدن آشنا شوید

مری

 با ساختمان مری در بدن آشنا شوید   لوله عضلانی به طول ۲۵cm که از قسمت تحتانی حلق درست در مقابل C6 در خلفا و کنار تحتانی غضروف کرایکوئید در جلو شروع میشود. در جلوی مهره ها به سمت پایین میآید از سوراخ ازوفاژی دیافراگم هم میگذرد و به معده …

ادامه نوشته »

کلیاتی در مورد کروموزوم و اجزای ساختمانی آن

کروموزوم

 کلیاتی در مورد کروموزوم  و اجزای ساختمانی آن    هر واحد مواد ژنتیکی مستقر در هسته سلول را کروموزوم گویند. کروموزوم حامل ژنها میباشد که واحدهای انتقال صفات وراثتی از والدین به فرزندان و نیز کنترل کننده فعالیت سلولهای بدن در طول رشد و تکامل هستند. سلولهای انسان حاوی ۲۳ …

ادامه نوشته »

ساختمان نای را بیشتر بشناسید…

ساختمان نای:

ساختمان نای را بیشتر بشناسید…   از کنار تحتانی غضروف کرایکویید درست در بالای C6 شروع می شود در جلوی مری به سمت پایین میآید و در حدود T5 به دو شاخه انتهایی تقسیم می شود. ساختمان نای: ۱- غضروف های نای که به شکل حرف C هستند که طرف …

ادامه نوشته »

همه چیز درباره حنجره/ قسمت سوم

عروق و اعصاب حنجرہ

ا- عضله تیر و اپی گلوتیک: الیاف فوقانی عضله که به کنار طرفی غضروف اپیگلوت متصل میشود. ۲- عضله صوتی: الیاف عمقی – تحتانی عضله که در سطح خارجی طناب های صوتی حقیقی قرار دارد و در عقب به حفره بیضی متصل میشود. ۳-عمل: با شل و کوتاه کردن طناب …

ادامه نوشته »

همه چیز درباره حنجره/ قسمت دوم

عروق و اعصاب حنجرہ

رباط ها و غشاهای حنجره ا- غشاء کرایکوتر اکثال: غضروف انگشتری را به اولین حلقه نای وصل می کند. ۲- غشاء تیروهایوئید: بین غضروف تیروئید و استخوان هایوئید قرار گرفته است. این غشاء در سه محل ضخیم میشود: ناحیه میانی و نواحی طرفی و ایجاد رباط های انوارهای تیروهایوئید میانی …

ادامه نوشته »

همه چیز درباره حنجره/ قسمت اول

عروق و اعصاب حنجرہ

همه چیز درباره حنجره   در عقب عضلات اینفراهایوئید قرار دارد. سوراخ فوقانی آن به حلق و سوراخ تحتانی اش به نای باز میشود نمای خلفی آن با حلق حنجره ای و نمای قدامی اش با عضلات اینفراهایوئید مجاور است و اما در طرفین هم با غلاف کاروتید و سطح …

ادامه نوشته »