خواص باور نکردنی از بلوط یا دارمازی/ قسمت دوم

بلوط

برگ آن جهت التیام جراحات تازه و خاکستر چوب آن جلا دهنده دندان و خضاب (رنگ مو) و نوشیدن آب آن مبهی و مهیج قوه جنسی است و مقوی بدن است و اگر او را در سرکه بر نهند قوت سرکه به خود گیرد و او را خشک کند و …

ادامه نوشته »

خواص باور نکردنی از بلوط یا دارمازی/ قسمت اول

بلوط

خواص باور نکردنی از بلوط یا دارمازی عربی: شجره بلوط یا سندیان ترکیبات در پوست و برگ دارای ۲۰-۱۵٪ تانن فیزیولوژیک (اسید کوئرسیتانیک) نوعی قند به نام کوئرسیت ۱/۹٪ اسید گالیک، اشقید مالیک و موسیلاژ، مواد پکتیکی، مواد رزینی، اکسالات کلسیم و ماده رنگی و میوه آن که در پیاله …

ادامه نوشته »

از خواص بادام غافل نشوید/ قسمت دوم

ترکیبات بادام

خواص طبق نظر حکمای قدیم این گیاه نوع شیرین مفتح (باز کننده) و حافظ قوت های اعضای رأس و الصدر (سر و سینه) جوهر دماغ و مقوی دید و ملین طبع و حلق و موافق سینه و شیره آن با شکر جهت سرفه و مالیدن پوست سخت سفید ان که …

ادامه نوشته »

از خواص بادام غافل نشوید/ قسمت اول

ترکیبات بادام

از خواص بادام غافل نشوید عربی: لوز ܼ ترکیبات نوع شیرین دارای ۵۵٪ روغن، ۲۵٪ مواد آلبومینوئید، امولسین، قند، صمغ، موسیلاژ املاح -Fe .Ca P ویتامین A و نیاسین و روغن آن دارای اسیدهای چرب، اسید اولئیک (۷۷٪)، لینولئیک (۳٪)، پالمتیک (۵٪)، میریسیتیک ۱٪ و فیتوسترول که حالت روان رنگ …

ادامه نوشته »

صد و سی نسخه ممتاز / قسمت پنجم

صد و سی نسخه ممتاز

۱۰۷- کرم باغچه – را که دراز و سرخ رنگ می باشد اگر بشویند و بکوبند و با روغن کنجدمرهم ساخته بر آلت بمالند و مداومت کنند، ذکر را بحد مطلوب بزرگ و قوی گرداند. ۱۰۸- تخم و برگ شلیل – را اگر بکوبند و یک پیاله آنرا بیاشامند هر …

ادامه نوشته »

صد و سی نسخه ممتاز / قسمت چهارم

صد و سی نسخه ممتاز

۸۱- بادیان – را اگر یک مثقال بکوبند و بخورند نور چشم را زیاد و قوت باء را بسیار و باد معده را دور سازد. ۸۲-ز راوندگرد – را که به اصفهانی نخود الوندی گویند، اگر بخورند سکسکه و وسواس و سردرد و درد پهلو و درد سرین و عرق …

ادامه نوشته »

صد و سی نسخه ممتاز / قسمت سوم

صد و سی نسخه ممتاز

۵۲- خون خرس را اگر بر محل مژه زیادی که ان را کنده باشند بمالند و چند بار تکرار کنند  دیگر آن مواز مژه نروید و اگر به دیوانه بخورانند به زودی دیوانگی وی را زائل گرداند. ۵۳- سداب – را اگر بجوشانند و صاف کنند و با عسل بیاشامند، …

ادامه نوشته »

صد و سی نسخه ممتاز / قسمت دوم

صد و سی نسخه ممتاز

۲۷- روغن گاو – یا کره خالص گاو را که بخورند زهر را دفع کند. اگر چه زهر مار باشد و سرفه را قطع نماید و درد روده را به سرعت ساکت گرداند. ۲۸- انزروت – را اگر در سفیده تخم مرغ بسایند و در چشم کشند درد چشم را …

ادامه نوشته »

صد و سی نسخه ممتاز / قسمت اول

صد و سی نسخه ممتاز

صد و سی  نسخه ممتاز  ۱- تخم کرفس – را اگر بکوبند با نخود کوبیده و شکر معجون کنند و بخورند سستی کمر را برطرف ساخته، تقویت باء نمایند. ۲- اشنان – را اگر زنی که حیض او بسته شده باشد، سائیده چند روز بخورد حیض اوبگشاید  ۳- طلای خالص …

ادامه نوشته »

برانگیختن اشتها با آنغوزه

آنغوزه

برانگیختن اشتها با آنغوزه   عربى: شجره الحلتیت، انجدان ترکیبات نوع اشکی و مرغوب آن ۹۲٪ رزین، ۲۵٪ صمغ، ۷٪ اسانس، ۱۲٪ اسید فرولیک و کمی و انیلین دارد و ماده رزینی آن اگر با پتاس ذوب شود رزورسین میدهد. اسانس آنغوزه مایعی صاف، زرد روشن با بوی سیر که …

ادامه نوشته »