هر آنچه که درباره پیاز موش نمیدانید

گیاه پیاز موش

هر آنچه که درباره پیاز موش نمیدانید پیاز موش کشنده موش می باشد و بسیار تند مزه .بعضی می گویند پیاز موش همان عنصل است .برشتن و پختن اثر دارویی آن را کاهش میدهد . گونه ای که همرنگ شاخ حیوان است ، درخشندگی دارد و مزه اش مخلوطی از …

ادامه نوشته »

گیاه ترشک,منبع ویتامین c

گیاه ترشک

گیاه ترشک,منبع ویتامین c ترشک دیسقوریدوس گوید ترشک چندین نوع است : ۱ -نوعی ترشک در زمین هایی که خاک مایل به سیاهی دارند می روید . برگهای دراز و سرباریک دارد . ۲- ترشکی که در کشت زارها می روید و اگر بپزند خوشمزه است . ۳- قسمی در …

ادامه نوشته »

گیاه تربد,دارویی مناسب برای تسکین دردمفاصل

تربد

گیاه تربد,دارویی مناسب برای تسکین دردمفاصل تربد تکه چوب های ستبرند که از هند می آورند .سفید رنگ و پیچیده اش که چون لوله های باریک ، نی و صاف ، زود شکن و کرم نزده باشد بهتر است . سبک و سوراخ دارش ناتوان است . خاصیت :تنها استعمال …

ادامه نوشته »

بیماری اعصاب دارید؟؟راه درمان آن با گیاه تفسیا

گیاه تفسیا

بیماری اعصاب دارید؟؟راه درمان آن با گیاه تفسیا تفسیا شیره فیجن کوهی است .تازه اش مفید و اگر یکسال بگذرد بیهوده است . مزاج :بسیار گرم و سوزنده است . خاصیت :پالاینده ، مسهل ، رساننده و ترکاننده است . آرایش :موی را باز می رویاند .داروی داء الثعلب است …

ادامه نوشته »

خواص و کاربرد فراوان گیاه کبر در سلامتی انسان

خواص و کاربرد ب فراوان گیاه کبر در سلامتی انسان

خواص و کاربرد  فراوان گیاه کبر در سلامتی انسان کبر دو نوع ثمر دارد یکی خرنوب شامی و دیگری که به خیار شبیه است . بیخ آن تلخ و تند است . نوعی کبر هست که آن را کبر قلز می گویند و به حدی تند است که تاول در …

ادامه نوشته »

گیاه کبابه رماتیسم را درمان میکند

گیاه کبابه

گیاه کبابه رماتیسم را درمان میکند کبابه ره آورد چین و قوتش به قوت روناس (فوه )شبیه است . مزاج :گرم و خشک خاصیت :باز کننده است و لطیف اما تا آن اندازه نیست که کار دارچین را انجام زخم و قرحه :در علاج زخم گندیده که در اندام نرم …

ادامه نوشته »

کلیاتی درباره گیاه کبیکه

کلیاتی درباره گیاه کبیکه

کلیاتی درباره گیاه کبیکه کبیکه دیسقوریدوس گوید چهار نوع است : ۱- برگش به برگ گشنیز شبیه و از آن پهن تر است . ۲ -از نوع اولی بزرگتر و ریشه هایش ژرفا روتر است . ۳ -بسیار کوچک و طلایی رنگ است . ۴- به نوع سوم شبیه ولی …

ادامه نوشته »

از گیاه کرویا چه میدانید؟

کرویا

از گیاه کرویا چه میدانید؟ کرویا درختش در ارمنستان و مملکت (قماعینا )بسیار است و در عربستان و هندوستان و غیره نیز یافت می شود .کرویا ثمر این رستنی است . آنچه ره آورد هندوستان و ارمنستان است و در کوبیدن سرسخت ، پر و متراکم است خوب است و …

ادامه نوشته »

آشنایی با خواص گشنیز

گشنیز

آشنایی با خواص گشنیز گشنیز جالینوس فرماید قوتی که در تر و خشک گشنیز است قوتی مرکب است چیرگی با خاکی تلخ و آبی نیم گرم است و کمی گسی دارد که کمی گیرنده شده است . مزاج :گرم و خشک خاصیت :گیرندگی و تخدیر دارد . افشره آن با …

ادامه نوشته »

اکلیل کوهی(رزماری)گیاهی شفا بخش برای معالجه رماتیسم

اکلیل کوهی(رزماری)گیاهی شفا بخش برای معالجه رماتیسم

اکلیل کوهی(رزماری)گیاهی شفا بخش برای معالجه رماتیسم اکلیل کوهی(رزماری) طریقه مصرف: نحوه استفاده در زیر آمده است . توضیحات: اکلیل کوهی بومی منطقه ?مدیترانه و کشور اوروگوئه است. گلهای آن در رنگهای گوناگون سفید، صورتی، بنفش یا آبی میرویند. استفاده در آشپزی از برگهای تازه و خرد شده اکلیل کوهی …

ادامه نوشته »