تشکیل نخاع در جنین

تشکیل نخاع در جنین

تشکیل نخاع در جنین   لایه هایی نور و اپی تلیال، پوشاننده و حاشیه اییجدار لوله عصبی تازه بسته شده از سلول های نورواپی تلیال (به صورت اپیتلیوم مطبق کاذب) تشکیل شده است. قبل و بعد از بسته شدن لوله عصبی، این سلولها به سرعت تقسیم میشوند و لایه نوروایی …

ادامه نوشته »

تکلم چیست ؟ و انواع اختلالات آن 

تکلم

تکلم چیست ؟ و انواع اختلالات آن      اظهار عقاید، افکار و احساسات از طریق صحبت کردن و یا برقراری ارتباط از طریق واژه ها و یا زبان.  انواع اختلالات تکلم حجم آن زیاد و قطع آن مشکل است. – حرافی (Logorrhea): صحبت زیاد و مهار نشدنی. – فقر کلام(overty …

ادامه نوشته »

تشکیل اپیدرم در جنین

تشکیل اپیدرم در جنین

تشکیل اپیدرم در جنین   در ابتدا رویان با یک ردیف سلول اکتودرمی پوشیده شده است. در ابتدای ماه دوم این اپیتلیوم تقسیم شده و لایه ای از سلول های پهن به نام پریدرم پا اپی تریکیوم(Epitrichium) در سطح قرار میگیرد. لایه بازال یا قاعده ای تکثیر یافته ناحیه سومی …

ادامه نوشته »

 پرستاری  و مراحل فرآیند آن 

  پرستاری و مراحل ان

 پرستاری و مراحل فرآیند آن      به کار بردن اقدامات منظم و سیستماتیک به منظور به وجود آوردن اساس و پایه کار علمی پرستاری را اصطلاحاً فرآیند پرستاری و یا روش علمی پرستاری گویند. این فرآیند روشی است از درک و برداشت دقیق و مشاهدات درست، فکر کردن جدی و …

ادامه نوشته »

بررسی عصب بینایی در جنین 

ساقه بینایی

بررسی عصب بینایی در جنین    جام بینایی توسط ساقه بینایی به مغز متصل میشود. در سطح شکمی ساقه بینایی شکاف کوروئید قرار دارد که علاوه بر عروق هیالوئید، رشته های عصب شبکیه نیز در بین سلول های دیواره داخلی ساقه بینایی وجود دارند. با بسته شدن شیار مشیمیه ای، …

ادامه نوشته »

اختلالات کنشی جنسی / قسمت دوم 

اختلالات کنشی جنسی

درمان روش‌هائی که ثابت شده به تنهائی یا به شکل ترکیبی مؤثر هستند، عبارتند از: ۱. آموزش‌ برای توانائی‌های رفتاری – جنسی. ۲. حساسیت‌زدائی منظم (systenatic desensitization). ۳. زوج‌درمانی رهنمودی (directive marital therapy). ۴. روش‌های روان‌پویشی. ۵. گروه‌درمانی. ۶. دارودرمانی. ۷. جراحی. ۸. هینوتیسم. در بررسی و درمان، باید احتمال …

ادامه نوشته »

اختلالات کنشی جنسی / قسمت اول

اختلالات کنشی جنسی

اختلالات کنشی جنسی   کلیات در مردها اختلال کنشی جنسی به ناتوانی مکرر برای برقراری رابطهجنسی طبیعی اطلاق می شود. در زنها، این اصطلاح به کیفیت بدون رضایت رابطه جنسی در دفعات متعدد اطلاق میگردد، عمل جنسی ممکن است تکمیل شود، اما با لذت همراه نیست. اختلالات کنشی ممکن است …

ادامه نوشته »

از آنچه قابل پیش بینی است استرس زده نشوید

استرس

از آنچه قابل پیش بینی است استرس زده نشوید   در بسیاری از صنایع برخی از رویه های استاندارد با مسائل تا حدود زیادی قابل پیشبینی اند. برای بارهای نخست، روی دادن بعضی مسائلی می توانند تولید استرسی و اضطراب کنند. اما وقتی به این ها توجه داشته باشید و …

ادامه نوشته »

گوش خارجی در جنین 

التهاب گوش خارجی

گوش خارجی در جنین    مجرای شنوایی خارجی: از قسمت پشتی شکاف حلقی اول به سوم سلول های اپیتلیالی کف مجرا افزایش سلول هایی است که در کنار فضای داخلی شبکیه ای قرار دارند و صفحه اپیتلیال  توپر ماجرا (plug را میسازد. در ماه هفته این توپی تحلیل رفته و …

ادامه نوشته »

سرنوشت آنتی ژن پس از ورود به بدن

آنتی ژن

سرنوشت آنتی ژن پس از ورود به بدن   ۱- اگر از طریق جریان خون وارد بدن شود، به طحال منتقل میشود و با ماکروفاژها و لنفوسیتهای B و T وارد واکنش میشود. ۲- ممکن است انتی ژنها در بافتهای اپیدرمی، درمی یا زیرجلدی مستقر شوند و در آنجا پاسخ …

ادامه نوشته »