آیا مصرف دارو در شغل و رانندگی اثر می گذارد؟

درمان افسردگی

آیا مصرف دارو در شغل و رانندگی اثر می گذارد؟   بعضی از داروها که در درمان افسردگی مورد استفاده قرار میگیرند بخصوص داروهای سنتی تر ضد افسردگی تأثیر خواب آوری دارند. بی خوابی یکی از نشانه های معمول در افسردگی است و تأثیر خواب آوری این داروها که معمولاً …

ادامه نوشته »

سرترالین معروفترین داروی ضد افسردگی…

سرترالین پرافتخارترین داروی ضد افسردگی

سرترالین معروفترین  داروی ضد افسردگی…   لطفاً بهترین داروی ضد افسردگی را برایم بنویسید. من در تهیه دارو مشکلی ندارم.   همه داروهای موجود ضد افسردگی مورد استفاده قرار میگیرند. بعضی از بیماران به داروهای خاصی پاسخ بهتری می دهند و یا عوارض جانبی آنها را بهتر تحمل می کنند. …

ادامه نوشته »

چه کنم که اعتماد به نفس پیدا کنم؟

اعتماد به نفس

چه کنم که اعتماد به نفس پیدا کنم؟   در افسردگی معمولاً انسان اعتماد به نفس ضعیفی دارد. به عبارتی برای خود احترام و ارزش کمی قایل است. افسردگی موجب افت کارآیی می شود و کاهش کارآیی خود سبب میشود تا انسان برای خود ارزش قایل نباشد و به تبع …

ادامه نوشته »

آیا بیماری افسردگی عود میکند؟

بیماری افسردگی

آیا بیماری افسردگی عود میکند؟   دوره های افسردگی معمولاً عود میکند. ۲۵ درصد موارد افسردگی های شدید در یک سال اول، ۳۰ تا ۵۰ درصد موارد در دو سال اول و ۵۰ تا ۷۵ درصد موارد ظرف پنج سال عود خواهد کرد. افسردگی شدید طبیعتاً بیماری عود کننده ای …

ادامه نوشته »

آیا در افسردگی باید شغل خود را عوض کنم؟

آیا در افسردگی باید شغل خود را عوض کنم؟

آیا در افسردگی باید شغل خود را عوض کنم؟   افسردگی علی القاعده سبب نمی شود که انسان شغل خود را عوض کند. اما موارد مزمن افسردگی که علی رغم استفاده از دارو و درمان ادامه پیدا کرده است انسان را نسبت به فشارهای روحی حساس میکند. همان طور که …

ادامه نوشته »

تاثیر تجویز نسخه و راهنمایی در درمان افسردگی …

تجویز نسخه در افسردگی

تاثیر تجویز نسخه  و راهنمایی در درمان افسردگی … در افسردگی به غیر از تجویز نسخه آیا نیاز به راهنمایی هم دارم؟   افسردگی تحت تأثیر علل مختلف در هم تنیده به وجود می آ ید و درمان آن نیز با استفاده از شیوه هاى مختلف هم زمان صورت میگیرد. …

ادامه نوشته »

فلوکزاتین (پروزاک) داروی جدیدی است و از مصرف آن نگرانم.

داروهای جدید

فلوکزاتین (پروزاک) داروی جدیدی است و از مصرف آن نگرانم ما نیز ترجیح می دهیم حتی الامکان از داروهای شناخته شده تر استفاده کنیم که امتحان خود را داده اند اما وقتی داروهای معروف تر با عوارض قابل توجه همراه باشند و کارآیی آنها نیز در حد کفایت نباشد دانشمندان …

ادامه نوشته »

با برنامه درمانی در افسردگی آشنا شوید…

با برنامه درمانی در افسردگی آشنا شوید..

با برنامه درمانی در افسردگی آشنا شوید…   من نمیخواهم کنترل خود را به دست دارو بسپارم. ترجیح می دهم راه حل مسئله را خودم پیدا کنم. تلاش برای خودشناسی و پیدا کردن راه حل مناسب توسط بیمار برای برون رفت از بحرانهای هیجانی بخشی از برنامه درمانی در افسردگی …

ادامه نوشته »

خانواده یا همسر بیمار چه نقشی در بهبودی بیمار افسرده میتواند داشته باشد؟

بیمار افسرده

خانواده یا همسر بیمار چه نقشی در بهبودی بیمار افسرده میتواند داشته باشد؟   در افسردگی غالباً مسایل بین فردی از جمله مشکلات زندگی زناشویی وجود دارد. افسردگی مسایل زندگی مشترک را تشدید میکند و از طرفی مشکلات زندگی مشترک خود موجب تشدید افسردگی میشود. افسردگی موجب میشود تا انسان …

ادامه نوشته »

آیا افسردگی ممکن است سبب قطع زندگی زناشویی بشود؟

افسردگی

آیا افسردگی ممکن است سبب قطع زندگی زناشویی بشود؟   تصمیم گیری نهایی درباره قطع زندگی زناشویی امری است مربوطبه دادگستری. معمولاً وقتی زن و شوهری نتوانند به هیچ وجه بر سر ادامه زندگی مشترک با هم تفاهم و توافق داشته باشند و کشمکش های بین آنها بر سر زندگی …

ادامه نوشته »