با مرزه این سبزی پر خاصیت اشنا شوید ….

مرزه

  با مرزه این سبزی پر خاصیت اشنا شوید ….   دوران گل دهی: تیر و مرداد زمان برداشت: سرشاخه ها: خرداد تا شهریور (تیره نعناع)؛ گیاهی یکساله، کوتاه و خودروست شاخه های آن نازک و به رنگ سبز مایل به کبود و مخلوط با قرمز است. برگهای آن نازک …

ادامه نوشته »

روناس گیاهی پایا با ریزومی تقریباً قرمزرنگ

روناس

روناس گیاهی پایا با ریزومی تقریباً قرمزرنگ   دوران گل دهی: خرداد تا مرداد زمان برداشت: ریشه: شهریور و مهر (تیره روناس)، گیاهی پایا با ریزومی تقریباً قرمزرنگ است( ساقه آن زبر، بالا رونده دارای مقطعی چهارگوش است. برگهای این گیاه سفت و نیزه ای اند و به طور چتری …

ادامه نوشته »

دوره گل دهی بید سفید چه زمانی است ؟؟

بید سفید

  دوره گل  دهی بید سفید چه زمانی است ؟؟   دوران گل دهی: فروردین واردیبهشت زمان برداشت: پوسته : اسفند (تیره بید)؛ درخت یا درختچه ای با تنه ای به رنگ قهوه ای متمایل به زرد و شاخه های نرم سبز متمایل به زرد است. برگهای آن نیزه ای …

ادامه نوشته »

البالو خوشه ای درخت یا درختچه ای با شاخه های قهوه ای

البالو

البالو خوشه ای درخت یا درختچه ای با شاخه های قهوه ای   دوران گل دهی: اردیبهشت و خرداد زمان برداشت: پوسته: بهمن و اسفند (تیره گل سرخ)؛ درخت یا درختچه ای باشاخه های قهوه ا ی است .  که اول پرزدار است. برگهای آن بیضی و متناوب هستند. دمبرگهای …

ادامه نوشته »

اشنایی با انگور فرنگی سیاه در طب سنتی

انگور فرنگی سیاه

 اشنایی با انگور فرنگی سیاه در طب سنتی    دوران گل دهی: فروردین تا خرداد زمان برداشت: برگها: خرداد تا مرداد.میوه ها: تیر و مرداد (تیره انگور فرنگی)؛ درختچه ای است با شاخه های سیاه و راست و برگهای بریده بریده. پشت برگها برجسته است. گل های زردکمرنگ آن به …

ادامه نوشته »

انچه که از درخت اقاقیا نمی دانید ….

درخت اقاقیا

 انچه که از  درخت اقاقیا نمی دانید ….   دوران گلدهی: اردیبهشت و خرداد زمان برداشت:گلها: اردیبهشت و خرداد،  پوسته: اسفند و فروردین (تیره لگومینوز)؛ درخت یا درختچه ای با شاخه های قهوه ای و تیغ دار است. پوسته آن ترک می خورد و با بالارفتن سن گیاه به رنگ …

ادامه نوشته »

به طور کامل با گل نسترن آشنا شوید …

گل نسترن

 به طور   کامل با گل نسترن آشنا شوید …   دوران گل دهی: خرداد و تیر زمان برداشت: میوه ها: شهریور و مهر (تیره گل سرخ)؛ درختچه ای تیغ دار است با برگ های شبیه به پر و متناوب، گل های بزرگ آن به رنگ سفید متمایل به صورتی هستند. …

ادامه نوشته »

گل سرخ صد پر (محمدی)

گل سرخ صد پر (محمدی)

  گل سرخ صد پر (محمدی)درختچه ای با شاخه های قهوه ای پوشیده از تیغ   دوران گلدهی: خرداد و تیر زمان برداشت:گلها: خرداد و تیر (تیره گل سرخ)؛ درختچه ای با شاخه های قهوه ای پوشیده از تیغ و به شدت متراکم است. برگهای آن بریدگی های شانه ای …

ادامه نوشته »

آشنایی با آلو سیاه و خواص دارویی آن

آلو سیاه

  آشنایی با آلو سیاه و خواص  دارویی آن    دوران گلدهی: فروردین زمان برداشت: گل ها: اسفند  و فروردین، میوه ها: مهر (تیره گل سرخ)؛ درختچه ای است با شاخ و برگ انبوه که به دلیلی تکثیر ریشه ای بیشه های متراکم تشکیل میدهد. شاخه های تیغ دار آن …

ادامه نوشته »

دوران گل دهی ترب چه زمانی است ؟؟

ترب سفید

دوران گل دهی  ترب چه زمانی است ؟؟   دوران گل دهی: خرداد تا مرداد زمان برداشت: ریشه: شهریور و مهر (تیره شب بو)؛ گیاهی علفی، یکساله یا دوساله است. ریشه آن به صورت غده ای گرد یا دوکی شکل و ساقه منشعب آن دارای برگ های لیره ای است.گل …

ادامه نوشته »