استفاده عملی از آب درمان بیماری باد سرخ واضطراب قبل از کشیدن دندان و دندان درد

استفاده عملی از آب درمانی در انواع بیماری ها    استفاده عملی از آب درمان بیماری باد سرخ واضطراب  قبل از کشیدن دندان و دندان درد  باد سرخ توضیحات عمومی: یک عفونت باکتریال پوستی است که اغلب در مسیر لنف ... مطالب بیشتر

استفاده از آب درمانی در درمان بیماری شوک

استفاده از آب درمانی در درمان بیماری شوک  شوک آب درمانی:اولین اقدام تا رسیدن پزشک، استفاده از یک کمپرسی داغ و مرطوب به مدت ۲ دقیقه در ناحیه قلب است. پس از ۲ دقیقه کمپرس، محل ... مطالب بیشتر

روش عملی استفاده از آب در درمان بیماریها / قسمت پنجم

عصب سیاتیک توضیحات عمومی: درد عصب سیاتیک ناحیهٔ لگن را میگیرد و دردی است عصبی که نه تنها به صورت ناگهانی شخص را غافلگیر می کند، بلکه میتواند به شکل مزمن نیز همیشه وجود داشته باشد.دلایل ... مطالب بیشتر

روش عملی استفاده از آب در درمان بیماریها / قسمت چهارم

انقباض مثانه (بند ادرار) توضیحات عمومی: در این حالت مثانه قدرت تخلیهٔ ادرار را از دست می دهد و اورهای که در مثانه جمع شده است تخلیه نمی شود. گاهی اوقات پس از دفع ادرار ... مطالب بیشتر

روش عملی استفاده از آب در درمان بیماریها / قسمت دوم

اسیب انگشتان دست توضیحات عمومی: حتی کوچک ترین خراش را در انگشتان دست نباید دستکم گرفت، زیرا ممکن است به آسانی تبدیل به زخم یا التهاب شود. التهاب، تورم و خراشها را باید به سرعت ... مطالب بیشتر

روش عملی استفاده از آب در درمان بیماریها / قسمت اول

روش عملی استفاده از آب در درمان بیماریها   زخم های ملتهب ارنج و بازو  توضیحات عمومی: زخم های آرنج خیلی سریع ملتهب می شوند و مشکلات بعدی را به وجود می آورند.آب درمانی: زخم ها را چند ... مطالب بیشتر

روش عملی استفاده از آب در درمان بیماریها / قسمت سوم

زونا توضیحات عمومی: زونا بثوراتی تاول مانند توأم با درد شدید است که همیشه فقط بخشی از جسم را به صورت کمربندی در برمیگیرد و در مسیر اعصاب پوست پیش میرود. در سال ۱۹۳۲ عامل ... مطالب بیشتر

آب یکی از مهمترین عوامل حیاتی انسان و حیوان

 آب یکی از مهمترین عوامل حیاتی انسان و حیوان    آب پس از اکسیژن، آب از مهمترین عوامل حیاتی انسان و حیوان است، انسان میتواند بدون غذا تا ۵ هفته و حتی بیشتر زنده بماند ولی بدون آب ... مطالب بیشتر

نکات ریزه میزه بهداشتی آب

نکات ریزه میزه بهداشتی آب  آداب استفاده از آب۱- هیچوقت کتری یا قوری یا ظرف غذا را از آب داغ شیر آب گرم لوله پر نکنید زیرا آب داغ مواد معدنی مثل سرب و بسیاری مواد ... مطالب بیشتر

با آب درمانی آرامش را به خود هدیه دهید …

با آب درمانی آرامش را به خود هدیه دهید ...   زمان صحیح آب درمانی  اب درمانی برای بسیاری از بیماری مختلف مناسب است.با این وجوددر هنگام تهوع، سردرد، قلب درد و یا خستگی شدید بعد از یک ... مطالب بیشتر