راهنمای  آرایش ساده و اصولی 

راهنمای  آرایش ساده و اصولی   پودر برنزی رنگ شما میتوانید با آرایش صحیح صورت، خود را لاغرتر نشان دهید. در ابتدای کار، به اولین فروشگاه لوازم آرایشی معمولی مراجعه کنید، و پودر برنزی رنگ ارزانی تهیه کنید. ... مطالب بیشتر

ما به شما میگوییم چه آرایشی به چشمانتان می آید؟!

ما به شما میگوییم چه آرایشی به چشمانتان می آید؟! انواع چشم، انواع آرایش آرایش چشم های گود:در این نوع چشم از رنگ های کمرنگ باید استفاده کرد چرا که باعث ایجاد جلوه بیشتر چشمها ... مطالب بیشتر