آسیب دیدگی های مربوط به ستون فقرات و مراقبت های اورژانسی از مصدوم

آسیب دیدگی های  مربوط به ستون فقرات  و مراقبت های اورژانسی از مصدوم ....   آسیب دیدگی احتمالی ستون فقرات بر نحوه  معالجه و مداوای قربانی تأثیر گذار است. به همین خاطر، همواره آسیب دیدگی این بخش ... مطالب بیشتر

راه کارهایی برای درمان آسیب های ستون فقرات

 راه کارهایی برای درمان آسیب های ستون فقرات  تا همین اواخر، آسیب های ستون فقرات بیشتر در فقرات کمری و مهره ای دیده می شد و بروز آن در فقرات گردنی نادرتر بود، امّا امروزه به ... مطالب بیشتر