گیاهان موثر در درمان بیماری دهان و دندان در طب سنتی قسمت اول

گیاهان موثر در درمان بیماری دهان و دندان در طب سنتی  آفت، آبسه دندان و بیماری لثه  - گزنه شیره تازه و یا جوشانده گزنه بصورت غرغره در ورم لوزه، آفت، التهاب دهان و لثه مفید است. ... مطالب بیشتر