مصرف آسپیرین برای پیشگیری از حمله قلبی..!

مصرف آسپیرین برای پیشگیری از حمله قلبی..! برای مدتهای طولانی می دانستند که آسپیرین تمایل پلاکت ها را برای تشکیل لخته در عروق خونی کاهش میدهد. گفته می شود که پلاکت ها چسبندگی خود را از ... مطالب بیشتر

آیا مواد غذایی می تواند جایگزینی برای آسپیرین باشد؟!

آیا  مواد غذایی می تواند جایگزینی برای آسپیرین باشد؟!  تحقیق وسیعی نشان داده است که اگر روزی یک آسپیرین خورده شود خطر سرطان کولون به میزان محسوس کاهش می یابد(بدیهی است خوردن آسپیرین با توجه ... مطالب بیشتر