فهرستی از اختلالات ژنتیکی زوجین یهودی

فهرستی از اختلالات ژنتیکی زوجین یهودی   در اینجا فهرستی از اختلالات ژنتیکی ارائه شده که بررسی آنها برای زوجین یهودی تبار در دسترس است؛ تای - سش  فیبروز کیستی کاناوان  نیمان پیک دیس اتونومی خانوادگی موکولیپیدوسیس IV  کم خونی فانکونی سندروم بلومه یکی دیگر از ... مطالب بیشتر

با انواع خطاهای ارثی متابولیسم آشنا شوید..!!

 با انواع خطاهای ارثی متابولیسم آشنا شوید..!! Inborn errors of metabolism خطاهای ارثی متابولیسم اختلالات ژنتیکی هستند که در آنها فعالیت های شیمیایی بن مختل یا دچار نقص می شوند .سن:  از موقع تولد وجود دارد ژنتیک: علت ... مطالب بیشتر