احکام ایام حمل و آداب روز ولادت و نام نهادن طفل را بدانید ….؟؟/ قسمت دوم

از حضرت امام موسی علیه السلام منقول است که اول نیکی که پدر با فرزند خود میکند آنست که او را نام نیکی بگذارد. حضرت رسول صلّی اللّه علیه وآله وسلّم فرمود که هر که چهار ... مطالب بیشتر

 احکام ایام حمل و آداب روز ولادت و نام نهادن طفل را بدانید ….؟؟/ قسمت دوم

بسند بسیار از حضرت امام حسن علیه السلام منقول است که ابن ادریس علیه الرحمۀ در کتاب سرایر از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است هر گاه برزن دشوار شود درد زائیدن ... مطالب بیشتر

 احکام ایام حمل و آداب روز ولادت و نام نهادن طفل را بدانید ….؟؟/ قسمت اول

 احکام ایام حمل و آداب روز ولادت و نام نهادن طفل را بدانید ....؟؟  از حضرت صادق علیه السلام منقول است که زن حامله بِه بخورد تا فرزندش خوشبوتر و رنگ فرزند صاف تر باشد.بسند معتبر ... مطالب بیشتر