اسهال را اینگونه درمان کنید!!

اسهال را اینگونه درمان کنید!! اسهال تحت نام اسهال تخلیه معمولی غذاهای نرم و یا مایع را میگویند که بیشتر اوقات از آدمی دفع میشود بدون اینکه به آن عادت داشته باشد.اگر در حالت اسهال مدفوع ... مطالب بیشتر

آشنایی با انواع اسهال

آشنایی با انواع اسهال  - اسهال سرد: اسهال سرد اسهالی است که در اثر سردی شدید معده و مواد غذاییهضم نشده دفع می شود که به شدت متعفن و آبکی است، چون در اثر آن آب ... مطالب بیشتر

بیماری اسهال و اسهال خونی را جدی بگیرید ….

  بیماری اسهال و اسهال خونی را جدی بگیرید ....   علائم اسهال دفع مدفوع پی در پی و به شکل مایع، درد و پیچشی در ناحیه شکم بالای ناف و روده ها، زردی مدفوع، قرقر شکم، سوزش ... مطالب بیشتر