عوارض داروهای شیمیایی را بشناسید..!

عوارض داروهای شیمیایی را بشناسید..! داروهای مسکن و ضد درد و تب بر آسپرین، زخم و خونریزی معده پدید می آورد. ایندومتاسین عوارضی بسیار مانند دوار، زخم و خونریزی معده، اورمی اندک و کم شدن ... مطالب بیشتر

آشنایی با عوارض داروهای شیمیایی دیابت

 آشنایی با عوارض داروهای شیمیایی دیابت اشکالات و عوارض داروهای شیمیایی: این داروهای شیمیایی به عنوان یک گروه، چندان مؤثر نیستند. میزان عدم توفیقاولیهٔ آن ها، یعنی ناتوانی کنترل قند خون پس از مصرف مقدار کافی ... مطالب بیشتر