چقدر بیماری افسردگی در جامعه شایع است؟

چقدر بیماری افسردگی در جامعه شایع است؟  افسردگی یکی از شایع ترین بیماری های نوع بشر است که با علایم مختلف، از جمله علایم جسمانی، موجب مراجعه به پزشک می شود. حدود ۶ درصد از جمعیت ... مطالب بیشتر

افسردگی عصبی یا بیماری قرن (قسمت دوم)

مدارج افسردگیافسردگی عصبی درجات و اشکال مختلفی دارد که معمولاً عبارتندبحرف پوچ کسان ترک دوست نتوان کرد کسی که دل بکسی داد. پس نمیگیرد این حالت را میگویند (ملانکولی) که بتدریج بشخصیت شخص نفوذ میکند.درمان ... مطالب بیشتر